Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1544 av Hägg, Carina (s)

den 10 augusti Fråga 2006/07:1544 Underlag för beslut om bosättning i Sverige av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Svenska Helsingforskommittén, Amnesty och Röda Korset hör till dem som kritiserar regeringen för att allt fler betraktas som säkerhetsrisker och därmed förvägras möjlighet att bosätta

Inlämnad: 2007-08-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1495 av Hägg, Carina (s)

den 20 juli Fråga 2006/07:1495 CIA:s aktiviteter i Europa av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Dick Marty har som ledamot i Europarådets parlamentariska församling lagt fram två rapporter om CIA:s aktiviteter i Europa. Även EU-parlamentet har genom Claudio Favas ledning arbetat fram en rapport.

Inlämnad: 2007-07-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1493 av Hägg, Carina (s)

den 20 juli Fråga 2006/07:1493 Reglering av tortyr i svensk lagstiftning av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Sverige måste fullt ut ta ansvar för kränkningar och leva upp till åtaganden enligt FN:s konvention mot tortyr, Europakonventionen och konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna.

Inlämnad: 2007-07-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1372 av Hägg, Carina (s)

den 14 juni Fråga 2006/07:1372 Ratificering av konventionen mot människohandel av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Sverige var initiativtagare till en konvention mot människohandel. Det är viktigt att arbetet med ratificering av konventionen skyndsamt genomförs. Jag beklagar att regeringen än

Inlämnad: 2007-06-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1217 av Hägg, Carina (s)

den 23 maj Fråga 2006/07:1217 Ny Säpochef av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m En välkommen modernisering av säkerhetstjänsten påbörjades av den förre chefen för Säpo. Skriften Att skydda riket och demokratin var ett uttryck för den ambitionen. Strävan skulle vara att inhämta kompetens i forskarvärlden

Inlämnad: 2007-05-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1215 av Hägg, Carina (s)

den 22 maj Fråga 2006/07:1215 Spioneri och nationell säkerhet av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Ett uppmärksammat fall där en svensk officer i utlandstjänst misstänks för spioneri aktualiserar frågan om nuvarande lagstiftning är tillräcklig. Det inträffade har utgjort en fara inte bara för Sverige

Inlämnad: 2007-05-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1130 av Hägg, Carina (s)

den 8 maj Fråga 2006/07:1130 Häktet i Jönköping av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Kriminalvården har ett ökande lokalbehov. Detta tycks dock inte ha uppmärksammats av regeringen. Angelägna investeringar kommer inte till stånd. Ett exempel där behovet av nya lokaler är akut är häktet i Jönköping.

Inlämnad: 2007-05-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:495 av Hultqvist, Peter (s)

den 26 april Interpellation 2006/07:495 Likhet inför lagen även i praktiken av Peter Hultqvist s till justitieminister Beatrice Ask m Av justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU8 framgår att systemet med rättshjälp och då särskilt när det gäller småföretagare ska utvärderas. I ett svar på frågan 2006/07:1035 från

Inlämnad: 2007-04-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Likhet inför lagen - även i praktiken

Skriftlig fråga 2006/07:1051 av Hägg, Carina (s)

den 19 april Fråga 2006/07:1051 Säpos roll i Etiopienaffären av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Ödet för de svenskar som har fängslats i Etiopien är i skrivande stund inte klarlagt. Det är också oklart varför de har fängslats. Det förekommer uppgifter om inhuman behandling. Vad som har bekräftats

Inlämnad: 2007-04-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1021 av Hägg, Carina (s)

den 13 april Fråga 2006/07:1021 Pass och personlig integritet av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Svenska pass ska innehålla en bild som lagras dels synligt i passet, dels i komprimerad form i en minnesenhet som finns i passet. I framtiden ska även fingeravtryck lagras i passen enligt en EU-standard.

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:235 av Bodström, Thomas (s)

den 19 januari Interpellation 2006/07:235 Preventiva tvångsmedel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Satsningarna på rättsväsendet måste fortsätta. Kampen mot grov organiserad och systemhotande brottslighet är oerhört viktig. Förra året presenterade den socialdemokratiska regeringen två propositioner,

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Preventiva tvångsmedel

Interpellation 2006/07:233 av Bodström, Thomas (s)

den 19 januari Interpellation 2006/07:233 Resurser mot människohandel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För den socialdemokratiska regeringen har kampen mot människohandel haft en mycket hög prioritet under flera år. Människohandelsbrottet infördes 2002. En strategi för bekämpning av människohandel

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resurser mot människohandel

Interpellation 2006/07:224 av Hultqvist, Peter (s)

den 17 januari Interpellation 2006/07:224 Framtidsinriktad polisutbildning av Peter Hultqvist s till justitieminister Beatrice Ask m Det är oerhört viktigt att polisutbildningen fördjupas och anpassas till de krav som framtiden ställer på en mer specialiserad, internationaliserad och kvalificerad brottslighet.

Inlämnad: 2007-01-17 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidsinriktad polisutbildning

Interpellation 2006/07:76 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 16 november Interpellation 2006/07:76 Rättshjälp för svenska medborgare utomlands av Maryam Yazdanfar s till justitieminister Beatrice Ask m Den 19-åriga svenska medborgaren Tugba Tunc sköts i somras ned på öppen gata i Turkiet då hon för sin släkt förklarat att hon vägrade gifta sig med den man som släkten

Inlämnad: 2006-11-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rättshjälp för svenska medborgare utomlands

Interpellation 2006/07:55 av Ygeman, Anders (s)

den 9 november Interpellation 2006/07:55 Öppnare redovisning av partibidrag av Anders Ygeman s till statsminister Fredrik Reinfeldt m I dagarna har det genom medierna framkommit att Moderaterna bedriver en organiserad insamling av privata donationer för att finansiera delar av sin partipolitiska verksamhet. Insamlingen

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Öppnare redovisning av partibidrag

Interpellation 2006/07:49 av Bodström, Thomas (s)

den 9 november Interpellation 2006/07:49 Rättssäkra beredningar av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I samband med den borgerliga budgeten lades en rad lagförslag om förändringar av skatter och avgifter. Dessa förslag har nu granskats av Lagrådet. En huvudkritik mot samtliga dessa förslag

Inlämnad: 2006-11-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rättssäkra beredningar

Interpellation 2006/07:46 av Bodström, Thomas (s)

den 7 november Interpellation 2006/07:46 Behovet av tvångsmedel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Kampen mot den organiserade och systemhotande brottsligheten är oerhört viktig. Stora resurstillskott till polisen under ett antal år har medfört över 1 500 fler poliser bara under några få år.

Inlämnad: 2006-11-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av tvångsmedel

Interpellation 2006/07:43 av Bodström, Thomas (s)

den 1 november Interpellation 2006/07:43 Rambeslut inom det straffrättsliga samarbetet av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Kampen mot den internationaliserade och organiserade brottsligheten är viktig. Den tidigare socialdemokratiska regeringen har därför under ett antal år drivit på det rättsliga

Inlämnad: 2006-10-31 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rambeslut inom det straffrättsliga samarbetet

Interpellation 2006/07:42 av Bodström, Thomas (s)

den 1 november Interpellation 2006/07:42 Förändrad brottsutveckling av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Så sent som för ett år sedan anklagade allianspartierna den dåvarande socialdemokratiska regeringen för att vara på reträtt vad gäller satsningarna på rättsväsendet. Den moderatledda regeringen

Inlämnad: 2006-10-31 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förändrad brottsutveckling

Interpellation 2006/07:41 av Bodström, Thomas (s)

den 1 november Interpellation 2006/07:41 Vållande i trafikbrott av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den 14 september skickade den förra socialdemokratiska regeringen en lagrådsremiss till lagrådet där man föreslog att det ska införas två nya straffbestämmelser i lagen om straff för vissa trafikbrott:

Inlämnad: 2006-10-31 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vållande i trafikbrott
Paginering