Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2008/09:535 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:535 Beredningsunderlaget för FRA-lagen av Eva-Lena Jansson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Trots återkommande kritik mot regeringens förslag om signalspaning av all data- och telekommunikation till och från Sverige vidhåller regeringen sin FRA-lag. Visserligen sker det med

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredningsunderlaget för FRA-lagen

Interpellation 2008/09:533 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:533 Bredband i hela landet av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Åsa Torstensson c PTS har gjort en bedömning att det sannolikt kommer att vara svårt för operatörerna att på enbart kommersiella villkor bygga ut och uppgradera IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i områden

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bredband i hela landet

Interpellation 2008/09:479 av Baylan, Ibrahim (s)

den 29 april Interpellation 2008/09:479 Förskottering av projektering av Norrbotniabanan av Ibrahim Baylan s till statsrådet Åsa Torstensson c För att planeringen och byggandet av Norrbotniabanan ska fortsätta har kommunerna och landstingen i Norrbotten och Västerbotten förklarat sig beredda att förskottera kostnaderna

Inlämnad: 2009-04-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förskottering av projektering av Norrbotniabanan

Interpellation 2008/09:53 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 20 oktober Interpellation 2008/09:53 Regeringens agerande kring fastighetsboxar av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Åsa Torstensson c I september 2005 utfärdade PTS, Post- och telestyrelsen, allmänna råd med innebörden att fastighetsboxar skulle bli allmän utdelningsmetod för post till flerfamiljshus senast

Inlämnad: 2008-10-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2008/09:18 av Baylan, Ibrahim (s)

den 29 september Interpellation 2008/09:18 Klimatet, miljön och väginvesteringarna av Ibrahim Baylan s till miljöminister Andreas Carlgren c Det råder bred politisk enighet om att klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Erfarenheten visar också att engagemang och politiska åtgärder ger resultat.

Inlämnad: 2008-09-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatet, miljön och väginvesteringarna

Interpellation 2008/09:10 av Baylan, Ibrahim (s)

den 24 september Interpellation 2008/09:10 Regeringens principer för investeringar i infrastruktur av Ibrahim Baylan s till statsrådet Åsa Torstensson c Under vårvintern 2008 sonderade Vägverket terrängen för att få kommunal medfinansiering av fem olika statliga vägprojekt. Syftet var att de olika projekten skulle

Inlämnad: 2008-09-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens principer för investeringar i infrastruktur