Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2008/09:535 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:535 Beredningsunderlaget för FRA-lagen av Eva-Lena Jansson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Trots återkommande kritik mot regeringens förslag om signalspaning av all data- och telekommunikation till och från Sverige vidhåller regeringen sin FRA-lag. Visserligen sker det med

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredningsunderlaget för FRA-lagen

Interpellation 2008/09:533 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj Interpellation 2008/09:533 Bredband i hela landet av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Åsa Torstensson c PTS har gjort en bedömning att det sannolikt kommer att vara svårt för operatörerna att på enbart kommersiella villkor bygga ut och uppgradera IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet i områden

Inlämnad: 2009-05-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bredband i hela landet

Interpellation 2008/09:149 av Nilsson, Pia (s)

den 21 november Interpellation 2008/09:149 Förseningar i tågtrafiken av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Allt fler personer vill resa miljövänligt och därför åka tåg. Det är framför allt arbetsresorna i Mälardalen som har ökat i antal under senare år. Ett stort problem i sammanhanget är de kraftiga

Inlämnad: 2008-11-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förseningar i tågtrafiken

Interpellation 2008/09:148 av Nilsson, Pia (s)

den 21 november Interpellation 2008/09:148 Hantering av avsiktsförklaring och avtal om Citybanans finansiering av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Citybanan genom Stockholm är en förutsättning för fungerande tågtrafik och därmed för tillväxt och utveckling, inte bara för Mälardalen och Östergötland

Inlämnad: 2008-11-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hantering av avsiktsförklaring och avtal om Citybanans finansiering

Interpellation 2008/09:53 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 20 oktober Interpellation 2008/09:53 Regeringens agerande kring fastighetsboxar av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Åsa Torstensson c I september 2005 utfärdade PTS, Post- och telestyrelsen, allmänna råd med innebörden att fastighetsboxar skulle bli allmän utdelningsmetod för post till flerfamiljshus senast

Inlämnad: 2008-10-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)