Dokument & lagar (889 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:709 av Eriksson, Birgitta (s)

den 9 april Fråga 2009/10:709 Statsfinansiella kostnader för ett Natomedlemskap av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Minst två partier i regeringen förespråkar ett Natomedlemskap. Att ett sådant knappast skulle bli gratis utan snarare tvärtom, skulle inskränka på välfärden, är uppenbart. Nato

Inlämnad: 2010-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:708 av Eriksson, Birgitta (s)

den 9 april Fråga 2009/10:708 Sverige och Natos missilsköld av Birgitta Eriksson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Minst två partier i regeringen förordar ett svenskt Natomedlemskap. Vad ett sådant kan komma att innebära för åtaganden tydliggjordes den 27 mars av Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen,

Inlämnad: 2010-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:707 av Bohlin, Sinikka (s)

den 9 april Fråga 2009/10:707 Det gemensamma regeringsmötet i Tavastehus av Sinikka Bohlin s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Den 14 maj 2009 samlades Sveriges och Finlands regeringar till gemensamt möte i Tavastehus i Finland. Det var det första mötet någonsin av detta slag mellan de bägge länderna. Bakgrunden

Inlämnad: 2010-04-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2009/10:321 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 31 mars Interpellation 2009/10:321 Åtgärder med anledning av att EU-kommissionen uppmanar den svenska regeringen att skärpa regleringen av visstidsanställningar av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Sverige lever i dag inte upp till de minimikrav för skydd av anställningstryggheten

Inlämnad: 2010-03-31 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder med anledning av att EU-kommissionen uppmanar den svenska regeringen att skärpa regleringen av visstidsanställningar

Interpellation 2009/10:317 av Green, Monica (s)

den 26 mars Interpellation 2009/10:317 Psykisk ohälsa bland arbetslösa ungdomar av Monica Green s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetslösheten slår nya rekordnivåer i Sverige och det är ungdomarna som drabbas värst. Antalet unga arbetslösa i Sverige har mer än fördubblats det senaste året. Regeringens

Inlämnad: 2010-03-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Psykisk ohälsa bland arbetslösa ungdomar

Skriftlig fråga 2009/10:685 av Tidlund, Greger (s)

den 26 mars Fråga 2009/10:685 Arbetsmarknadsutbildningar för arbetslösa ungdomar och andra av Greger Tidlund s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Ett av alla de problem jag stött på vid mina kontakter med arbetslösa ungdomar och arbetsförmedlare i mitt län, Sörmland, är trögheten att få ta del av

Inlämnad: 2010-03-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:683 av Markström, Elisebeht (s)

den 26 mars Fråga 2009/10:683 Aktiviteter för ungdomar i Jobbgarantin för unga i Södermanlands län av Elisebeht Markström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Vecka 10 i år var 2 246 ungdomar i Södermanlands län inskrivna i Jobbgarantin för unga. Så många som 31 procent av dessa var kodade med ingen

Inlämnad: 2010-03-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:682 av Bjurling, Laila (s)

den 26 mars Fråga 2009/10:682 Insatser i vissa kommuner mot ungdomsarbetslösheten av Laila Bjurling s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I Eskilstuna var i februari månad i år 1 727 ungdomar inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Jämfört med samma månad förra året, då antalet var 1 231, är det en ökning

Inlämnad: 2010-03-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:681 av Helmersson-Olsson, Caroline (s)

den 26 mars Fråga 2009/10:681 Arbetslösa ungdomars 90-dagarskarens av Caroline Helmersson-Olsson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Alltför ofta möter vi engagerade och aktiva ungdomar som drabbats av arbetslöshet. Jag själv har stor erfarenhet av sådana möten från mitt eget län, Södermanland. Efter

Inlämnad: 2010-03-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:680 av Hagberg, Michael (s)

den 26 mars Fråga 2009/10:680 Statligt stöd för sommarjobb för ungdomar i kommunerna av Michael Hagberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den svenska ungdomsarbetslösheten är en av de högsta i hela Europa. Särskilt utsatt är mitt län, Sörmland. I länet var i februari månad i år 3 866 ungdomar

Inlämnad: 2010-03-26 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2009/10:308 av Astudillo, Luciano (s)

den 22 mars Interpellation 2009/10:308 Integritet i arbetslivet av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Efter nästan tre års arbete presenterades i maj 2009 utredningen Integritetsskydd i arbetslivet SOU 2009:44Utredningen, som leddes av ordföranden i Arbetsdomstolen Catherine Lilja

Inlämnad: 2010-03-22 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Integritet i arbetslivet

Interpellation 2009/10:301 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 mars Interpellation 2009/10:301 Arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa ungdomar av Eva-Lena Jansson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I slutet av februari var 712 arbetslösa ungdomar i Örebro kommun inskrivna i jobbgarantin för unga. Av dessa 712 ungdomar är det 9 personer som går någon

Inlämnad: 2010-03-19 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa ungdomar

Interpellation 2009/10:300 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 mars Interpellation 2009/10:300 Arbetsgivarintyg av Eva-Lena Jansson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m För att kunna få arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet krävs att arbetsgivaren skriver ett intyg för att styrka lönenivå och arbetad tid. Flera fackförbund vittnar om att det finns arbetsgivare

Inlämnad: 2010-03-19 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsgivarintyg

Interpellation 2009/10:296 av Ernkrans, Matilda (s)

den 18 mars Interpellation 2009/10:296 Långsiktigt hållbara arbetsförhållanden vid Arbetsförmedlingen av Matilda Ernkrans s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Jag har stor erfarenhet av att möta såväl anställda vid olika arbetsförmedlingar som arbetssökande i mitt län, Örebro. Många vittnar om samma

Inlämnad: 2010-03-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Långsiktigt hållbara arbetsförhållanden vid Arbetsförmedlingen

Interpellation 2009/10:295 av Sachet, Ameer (s)

den 18 mars Interpellation 2009/10:295 Verksamhet för ungdomarna i jobbgarantin i Örebro län av Ameer Sachet s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I Örebro län var 3 784 ungdomar inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen under februari månad 2010. Jämfört med samma månad förra året är det en

Inlämnad: 2010-03-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2009/10:294 av Axelsson, Lennart (s)

den 18 mars Interpellation 2009/10:294 90 dagars karens för arbetslösa ungdomar av Lennart Axelsson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda ungdomar särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium för att man så snabbt som möjligt ska

Inlämnad: 2010-03-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: 90 dagars karens för arbetslösa ungdomar

Skriftlig fråga 2009/10:658 av Pärssinen, Raimo (s)

den 18 mars Fråga 2009/10:658 Arbetslösheten i Gävleborgs län av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m På ett år har enligt Statistiska centralbyrån SCB arbetslösheten ökat med 110 000 personer och antalet sysselsatta 1574 år minskat med ca 80 000. Ungdomsarbetslösheten, 1524 år, har

Inlämnad: 2010-03-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2009/10:652 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 17 mars Fråga 2009/10:652 Individens ställning i socialförsäkringssystemet av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Beslut i ärenden som tidigare avgjordes i socialförsäkringsnämnder fattas numera i stället av tjänsteman hos Försäkringskassan. Genom att åtskilja funktionen utredare

Inlämnad: 2010-03-17 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:649 av Omanovic, Jasenko (s)

den 16 mars Fråga 2009/10:649 Kustbevakningens fortsatta ansvar för miljöövervakning av Jasenko Omanovic s till försvarsminister Sten Tolgfors m Kustbevakningen bedriver i dag bland annat övervakning av miljö efter våra kuster i samband med sina övriga bevakningsuppgifter. Myndigheten har en fungerande organisation

Inlämnad: 2010-03-16 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2009/10:287 av Omanovic, Jasenko (s)

den 15 mars Interpellation 2009/10:287 Arbetsförmedlingens åtgärder för sjuka arbetssökande av Jasenko Omanovic s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I tidningar och etermedier har under vintern rapporterats om personer som är sjuka, men som på grund av de förändrade reglerna för sjukförsäkring inte

Inlämnad: 2010-03-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens åtgärder för sjuka arbetssökande