Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2166 av Axelsson, Lennart (s)

den 5 september Fråga 2004/05:2166 av Lennart Axelsson s till näringsminister Thomas Östros om förenklade regler för utländska egenföretagare Hällefors har sedan hösten 2004 arbetat med att rekrytera holländare att flytta till kommunen. Inriktningen på rekryteringen har varit att få holländska företag att flytta eller

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2093 av Ludvigsson, Anne (s)

den 10 augusti Fråga 2004/05:2093 av Anne Ludvigsson s till näringsminister Thomas Östros om konkurrens inom dagligvaruhandeln I sitt svar på min interpellation 2004/05:479 om konkurrenslagen och Axfoods agerande mot Vi-Handlarna framhöll näringsministern att rätten till varor av god kvalitet till lägsta möjliga pris

Inlämnad: 2005-08-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2018 av Frans, Joe (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2018 av Joe Frans s till näringsminister Thomas Östros om utvecklingsländernas tullförmåner gentemot EU EU:s ministerråd antog, den 27 juni 2005, nya regler för utvecklingsländernas tullförmåner gentemot EU. Enligt uppgift reserverade sig Sverige mot beslutet. Jag är mycket orolig för att de

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1895 av Lundberg, Inger (s)

den 16 juni Fråga 2004/05:1895 av Inger Lundberg s till statsrådet Ulrica Messing om stimulerande av pendling Degerfors kommun driver ett mycket aktivt arbete för att underlätta för medborgarna att både få jobb i kommunen och få tillgång till en breddad arbetsmarknad. För det senare spelar kollektivtrafiken en viktig

Inlämnad: 2005-06-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1738 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 27 maj Fråga 2004/05:1738 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ulrica Messing om stöd till småföretagare som drabbats av stormen Gudrun När stormen Gudrun drog fram över Småland var det många skogsägare som drabbades hårt av stormskador. Men även många andra företagare än skogsägarna drabbades negativt

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1411 av Ludvigsson, Anne (s)

den 14 april Fråga 2004/05:1411 av Anne Ludvigsson s till näringsminister Thomas Östros om Almi Almi Företagspartner möter företags och individers behov under olika skeden: från behov i samband med idéer om en ny produkt, i samband med företagsstart och till de mer etablerade tillväxtföretagens behov av råd och stöd.

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1371 av Sandgren, Margareta (s)

den 7 april Fråga 2004/05:1371 av Margareta Sandgren s till näringsminister Thomas Östros om chefslöner i statliga bolag Med anledning av en redovisning av de höga chefslönerna i statliga bolag skrev bland andra jag för några år sedan följande i en motion: Att företagen drivs i bolagsform kan inte innebära att staten

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1323 av Hägg, Carina (s)

den 24 mars Fråga 2004/05:1323 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om EU-samverkan mot handel med kvinnor EU:s generaldirektorat, under ledning av kommissionär Franco Frattini, ansvarar bland annat för frågor kring handel med och utnyttjande av kvinnor. I denna samordnar en expertgrupp arbetet kring

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2004/05:479 av Ludvigsson, Anne (s)

den 17 mars Interpellation 2004/05:479 av Anne Ludvigsson s till näringsminister Thomas Östros om konkurrenslagen Konkurrenslagens syfte är att slå vakt om de samhällsekonomiska och konsumentpolitiska intressena av effektiv konkurrens. Dagligvaruhandeln är ett område där särskilt fokus har riktats mot bristande konkurrens

Inlämnad: 2005-03-17 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:548 av Eberstein, Susanne (s)

den 8 december Fråga 2004/05:548 av Susanne Eberstein s till näringsminister Thomas Östros om tillfälliga tjänsteerbjudanden I det tjänstedirektiv som kommissionen lade fram i januari i år finns förslag på vilka regler som ska styra handeln med tjänster i Europa. Regeringen har sagt att den inte kommer att acceptera

Inlämnad: 2004-12-08 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:423 av Högman, Berit (s)

den 24 november Fråga 2004/05:423 av Berit Högman s till näringsminister Thomas Östros om kollektivavtal inom statlig verksamhet Akademiska Hus är det statliga företag som bygger och förvaltar universitetsbyggnader så även i Karlstad. Vid den senaste byggnationen gjordes en upphandling av restaurangrörelse i Studenternas

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:228 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 27 oktober Fråga 2004/05:228 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till utbildningsminister Thomas Östros om kvalificerad yrkesutbildning Ett stort utbud av eftergymnasiala utbildningar är av stor vikt för att tillgodose näringslivets behov. Då gäller det inte enbart högskole- och universitetsutbildningar vilka i

Inlämnad: 2004-10-27 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:112 av Rådström, Britta (s)

den 14 oktober Fråga 2004/05:112 av Britta Rådström s till utbildningsminister Thomas Östros om etablering av friskolor Reformen med friskolor har för många kommuner kommit att innebära stora ekonomiska problem. När befolkningsunderlaget sviker och barnen blir färre i byar och mindre samhällen, måste kommunerna i de

Inlämnad: 2004-10-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2004/05:27 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 20 september Fråga 2004/05:27 av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunal upphandling Försökslagen om dispens för kommunal upphandling utanför kommungränsen upphör att gälla 2005. Inför beslutet att förlänga lagen till år 2005 gjordes en utredning om hur lagen använts av de kommunala bolagen.

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)