Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1362 av Gustafsson, Billy (s)

den 8 september Fråga 2002/03:1362 av Billy Gustafsson s till statsrådet Berit Andnor om medel för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster Medel för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster får användas av försäkringskassorna till bland annat köp av försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1361 av Olovsson, Fredrik (s)

den 8 september Fråga 2002/03:1361 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadsläget i västra Sörmland Arbetsmarknadssituationen i västra Sörmland är fortfarande mycket ansträngd efter de stora uppsägningar som i första hand drabbat Katrineholm under de senaste åren. Arbetslösheten är exempelvis

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1337 av Wegendal, Lars (s)

den 29 augusti Fråga 2002/03:1337 av Lars Wegendal s till statsrådet Hans Karlsson om Samhall Samhall AB har som sitt ändamål att skapa meningsfulla arbeten åt människor med arbetshandikapp. Arbetsförmedlingen har bland annat genom anställningar vid Samhall möjlighet att underlätta för människor med olika arbetshandikapp

Inlämnad: 2003-08-29 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1092 av Lundberg, Inger (s)

den 6 juni Fråga 2002/03:1092 av Inger Lundberg s till statsrådet Hans Karlsson om upptrappning av arbetsförmåga Jag har full respekt för att det bedöms vara svårt att sjukskriva personer på till exempel 55 Vem klarar att bedöma skillnaden mellan arbetsförmåga till 50 och 55 Däremot är det en brist att det i nuvarande

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1019 av Lindberg, Niclas (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1019 av Niclas Lindberg s till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmiljön för tunnelbaneförare vid ändhållplatser När jag var på ett arbetsplatsbesök i tunnelbanan vid Gullmarsplan berättade Seko att det är vanligt med våld mot förarna i tunnelbanan, särskilt vid ändhållplatserna. Huvudskyddsombudet

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:884 av U Granberg, Lars (s)

den 7 maj Fråga 2002/03:884 av Lars U Granberg s till statsrådet Hans Karlsson om friskintyg vid nyanställning Drygt 700 personer i Norrbotten, som sökte nytt jobb under förra året, måste skaffa ett intyg från försäkringskassan med uppgifter om deras sjukskrivningar under den senaste tiden. Vissa företagare säger att

Inlämnad: 2003-05-07 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:775 av Axelsson, Lennart (s)

den 8 april Fråga 2002/03:775 av Lennart Axelsson s till statsrådet Hans Karlsson om ensamarbete Inom den privata servicesektorn och särskilt inom detaljhandeln finns ett tydligt samband mellan ensamarbete och risken att utsättas får rån eller våldsbrott. En allt hårdare konkurrens har gjort att många butiksägare tvingas

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:718 av Öberg, Maria (s)

den 26 mars Fråga 2002/03:718 av Maria Öberg s till statsrådet Hans Karlsson om ILO 94 I ILO:s konvention 94 slås fast att offentliga myndigheter vid upphandling av tjänster ska garantera att anställningsvillkoren inte får vara sämre än vad som regleras i gällande kollektivavtal för branschen. Trots att konventionen

Inlämnad: 2003-03-26 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:678 av Arvidsson, Eva (s)

den 14 mars Fråga 2002/03:678 av Eva Arvidsson s till statsrådet Hans Karlsson om bildkonstnärer Regeringens omsorg om konstnärerna visades för några dagar sedan då en kartläggning över konstnärernas trygghetssystem SOU 2003:21 lades fram. Ett framsynt arbete som ökar kunskapen om konstnärernas särställning och utsatta

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:583 av Vestlund, Börje (s)

den 24 februari Fråga 2002/03:583 av Börje Vestlund s till näringsminister Leif Pagrotsky om ILO-konventionen och homosexuellas mänskliga rättigheter ILO International Labour Organization antog år 1958 en konvention nr 111 om diskriminering. Konventionen, som syftar till att motverka diskriminering på arbetsmarknaden,

Inlämnad: 2003-02-24 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:540 av Fransson, Sonja (s)

den 17 februari Fråga 2002/03:540 av Sonja Fransson s till statsrådet Hans Karlsson om bisyssla vid deltidssjukersättning Om man har hel sjukersättning före detta förtidspension har man i dag möjlighet att behålla bisyssla. Exempelvis ett föreningsuppdrag eller ett förtroendeuppdrag som kan kännas stimulerande och

Inlämnad: 2003-02-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:518 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 13 februari Fråga 2002/03:518 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till statsrådet Hans Karlsson om rehabilitering genom företagshälsovård Det pågår arbete runt om i landet för att på många olika sätt komma åt den ökande ohälsan i arbetet. Det gemensamma för arbetet är vetskapen om vikten av att den sjuke snabbast

Inlämnad: 2003-02-13 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:459 av Astudillo, Luciano (s)

den 31 januari Fråga 2002/03:459 av Luciano Astudillo s till statsrådet Hans Karlsson om bättre mål för arbetsmarknadspolitiken Regeringen gav den 21 februari år 2002 Statskontoret i uppdrag att utvärdera insatserna för integration av invandrare på arbetsmarknaden. Rapporten Arbetsmarknadsåtgärder för invandrare år

Inlämnad: 2003-01-31 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:423 av Örnfjäder, Krister (s)

den 23 januari Fråga 2002/03:423 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Hans Karlsson om lokalisering av tillsynsmyndighet Riksdagen har vid en rad tillfällen uttalat att vid om- och nylokalisering av statlig verksamhet bör en annan lokaliseringsort än Stockholm övervägas. Riksdagen har beslutat att det ska inrättas

Inlämnad: 2003-01-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:67 av Stenberg, Hans (s)

den 26 november Interpellation 2002/03:67 av Hans Stenberg s till statsrådet Hans Karlsson om regionala skyddsombud Arbetsgivarnas huvudansvar för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet är grundläggande i arbetsmiljölagen. Det betyder att arbetsgivarna också har kostnadsansvaret för verksamheten inklusive arbetsmiljöutbildningen.

Inlämnad: 2002-11-26 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:85 av Lindkvist, Britt-Marie (s)

den 6 november Fråga 2002/03:85 av Britt-Marie Lindkvist s till statsrådet Hans Karlsson om kollektivavtal och lönedumpning Det har visat sig, bland annat i Malmö, att utländsk arbetskraft anställda i bemanningsföretag dumpar löner och inte följer arbetsstidslagen. Arbetskraft från Litauen kommer till Sverige på turistvisum

Inlämnad: 2002-11-06 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:27 av Eneroth, Tomas (s)

den 9 oktober Fråga 2002/03:27 av Tomas Eneroth s till näringsminister Björn Rosengren om åtgärder mot svarttaxi Under förra riksmötet konstaterade trafikutskottet att regeringen bör överväga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att svarttaxiverksamheten ska minska. Skälen var flera, inte minst återkommande

Inlämnad: 2002-10-09 Besvarare: Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2002/03:5 av Hagberg, Michael (s)

den 2 oktober Fråga 2002/03:5 av Michael Hagberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av riksväg 55 Utvecklingen i Sörmland är starkt beroende av en väl fungerande infrastruktur. Vi behöver bra och väl utbyggda kommunikationer för att attrahera företag och människor att flytta till våra kommuner. Infrastrukturpropositionen

Inlämnad: 2002-10-02 Besvarare: Björn Rosengren (S)