Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1617 av Hägg, Carina (s)

den 4 september Fråga 2007/08:1617 Garnisonen i Eksjö av Carina Hägg s till försvarsminister Sten Tolgfors m Lagstiftningen anger att värnpliktiga i god tid måste veta var de ska fullgöra värnplikten. Men det har framkommit att det inom Försvarsmakten finns en avsikt att redan i höst börja överföra Ing 2-värnpliktiga

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1606 av Hägg, Carina (s)

den 1 september Fråga 2007/08:1606 Abort som en mänsklig rättighet av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Rätten till abort ska ses som en del av internationella konventioner om mänskliga rättigheter och omfattas av Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Abort ska vara

Inlämnad: 2008-09-01 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1595 av Hägg, Carina (s)

den 28 augusti Fråga 2007/08:1595 Egyptens agerande mot homosexuella av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Homosexualitet omnämns inte i den egyptiska strafflagen men exempel finns på domar som fastställs av högre domstol för vanemässigt praktiserande av utsvävningar och för att ha utmanat den allmänna

Inlämnad: 2008-08-28 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1593 av Hägg, Carina (s)

den 28 augusti Fråga 2007/08:1593 Homosexualitet i Saudiarabien av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Homosexualitet är helt förbjudet i Saudiarabien och den som döms riskerar att bli avrättad. Landets slutenhet gör att det är svårt att få fram information om hur ofta dödsstraffet tillämpas. Det saudiska

Inlämnad: 2008-08-28 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1592 av Hägg, Carina (s)

den 28 augusti Fråga 2007/08:1592 Lesbiska i Indien av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Homosexuella förbindelser är förbjudna enligt artikel 377 i den indiska strafflagen. Brott mot bestämmelsen kan rendera fängelsestraff upp till tio år. Bestämmelsen anses slå särskilt hårt mot lesbiska kvinnor

Inlämnad: 2008-08-28 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1513 av Hägg, Carina (s)

den 29 juli Fråga 2007/08:1513 FN:s resolution 1820 av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Nuvarande handlingsplan för FN:s resolution 1325 om kvinnor i konfliktsituationer sträcker sig mellan åren 2006 och 2008. En förnyad handlingsplan med konkreta åtgärder har avvisats av regeringen. Men nu har

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1508 av Hägg, Carina (s)

den 29 juli Fråga 2007/08:1508 Kvinnors situation i Syrien av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Hedersförtryck mot kvinnor är utbrett i Syrien. Diskussionen om förtrycket är begränsad, trots att organisationer för mänskliga rättigheter uppskattar att 200300 kvinnor om året faller offer för mord i

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2007/08:693 av Hägg, Carina (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:693 Den politiska situationen i Zimbabwe av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m President Mugabe driver i Zimbabwe med autokrati bort invånarna från det hopp vi såg i samband med valet. Vi har med växande oro kunnat följa utvecklingen i Zimbabwe. Redan 2002 införde EU

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den politiska situationen i Zimbabwe

Interpellation 2007/08:463 av Hägg, Carina (s)

den 5 mars Interpellation 2007/08:463 Internationellt förbud mot klustervapen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Osloprocessen är ett internationellt arbete för att få till stånd ett internationellt förbud mot klustervapen. En enig riksdag har beslutat att Sverige ska verka för ett sådant förbud.

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:903 av Hägg, Carina (s)

den 5 mars Fråga 2007/08:903 FN:s särskilda rapportör för mäns våld mot kvinnor av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Professor Yakin Erturk är sedan 2003 FN:s särskilde rapportör om mäns våld mot kvinnor. Hon besöker olika länder, skriver rapporter och tar emot klagomål

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:814 av Hägg, Carina (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:814 Resurser för klimathotet av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Jag välkomnar utrikesdeklarationens skrivning om arbetet mot klimathotet. Utrikesminister Carl Bildt läste meningen: Vi har globalt tagit en tydlig ledning i arbetet för att möta klimatutmaningen.Det är

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:813 av Hägg, Carina (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:813 Sidas anslag till jämställdhet av Carina Hägg s till statsrådet Gunilla Carlsson m Jämställdhet ska vara en prioriterad fråga för Sverige. För att vi ska uppnå millenniemålen krävs det gemensamma ansträngningar och satsningar på kvinnors rättigheter. Men Awids studie visar att

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:811 av Hägg, Carina (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:811 Antal personår för jämställdhet av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Det är viktigt att kvinnors rättigheter och deltagande inte ses som en biståndsfråga utan en fråga som rör hela utrikespolitiken. Jag välkomnar att utrikesminister Carl Bildt tog upp jämställdheten

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:810 av Hägg, Carina (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:810 Budgetmedel för jämställdhet av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Det är viktigt att kvinnors rättigheter och deltagande inte ses som en biståndsfråga utan en fråga som rör hela utrikespolitiken. Jag välkomnar att utrikesminister Carl Bildt tog upp jämställdheten

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:683 av Hägg, Carina (s)

den 30 januari Fråga 2007/08:683 Förbudet mot aborter i Litauen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m I vårt grannland Litauen växer nu oron över att konservativa krafter i samhället aktivt arbetar för att rätten till abort ska förbjudas. Den katolska kyrkan är en av initiativtagarna för att kriminalisera

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:650 av Hägg, Carina (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:650 Förbud mot aborter i Litauen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m I vårt grannland Litauen växer nu oron över att konservativa krafter i samhället aktivt arbetar för att rätten till abort ska förbjudas. Den katolska kyrkan är en av initiativtagarna för att kriminalisera

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:552 av Hägg, Carina (s)

den 21 december Fråga 2007/08:552 Rätten till legal och säker abort i Polen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski besökte Sverige den 1920 december. Han deltog i den informella middagen för Nordens utrikesministrar. Vidare planerade utrikesminister Radoslaw

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:551 av Hägg, Carina (s)

den 21 december Fråga 2007/08:551 Ambassadör mot människohandel och trafficking av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Att det inom UD har inrättats en tjänst som ambassadör för internationellt samarbete mot människohandel och trafficking har varit en viktig markering för vikten av frågan och Sveriges

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:549 av Hägg, Carina (s)

den 21 december Fråga 2007/08:549 Tillsättandet av tjänster av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Regeringen är inte jämställd. Det finns tydliga brister inom departementen. Rimligheten i den sneda könsfördelningen på ledande poster inom UD ifrågasätts. Regeringen har varit passiv inför utnämningar

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:427 av Hägg, Carina (s)

den 7 december Fråga 2007/08:427 Europarådet av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Sverige kommer under år 2008 att vara ordförandeland för Europarådet. För att kunna ta vara på de svenska frivilligorganisationernas kompetens och engagemang i de frågor som kommer att stå på dagordningen så är en förutsättning

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Carl Bildt (M)

Paginering