Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1617 av Hägg, Carina (s)

den 4 september Fråga 2007/08:1617 Garnisonen i Eksjö av Carina Hägg s till försvarsminister Sten Tolgfors m Lagstiftningen anger att värnpliktiga i god tid måste veta var de ska fullgöra värnplikten. Men det har framkommit att det inom Försvarsmakten finns en avsikt att redan i höst börja överföra Ing 2-värnpliktiga

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1449 av Karlsson, Anders (s)

den 4 juli Fråga 2007/08:1449 Ersättning för helikopter 4 av Anders Karlsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Helikopter 4 är en tung helikopter som bland annat används vid vattenbombning och större transporter. Helikoptersystem skulle bytas ut men på grund av kraftiga leveransförseningar kan detta tidigast

Inlämnad: 2008-07-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1323 av Hägg, Carina (s)

den 11 juni Fråga 2007/08:1323 Cedaw i grund- och gymnasieskolan av Carina Hägg s till utbildningsminister Jan Björklund fp Enligt de grundläggande bestämmelserna om skolan, i skollagen 1985:1100 och grundskoleförordningen 1994:1194 ska skolan i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva

Inlämnad: 2008-06-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1292 av Karlsson, Anders (s)

den 4 juni Fråga 2007/08:1292 Vägledande strategi för Genomförandegruppen av Anders Karlsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Genomförandegruppen ska inom kort presentera sina slutsatser över hur regeringens besparingar på försvarsmaterielområdet ska se ut. Det kan komma att påverka såväl Försvarsmakten,

Inlämnad: 2008-06-04 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1262 av Malmström, Louise (s)

den 23 maj Fråga 2007/08:1262 Lokalisering av yrkeshögskola av Louise Malmström s till utbildningsminister Jan Björklund fp För en tid sedan kom utredaren Anders Franzén med sitt förslag om en ny yrkeshögskola, ett ramverk för gemensamma regler vad gäller kvalitetssäkring, styrning, deltagarvillkor etcetera som syftar

Inlämnad: 2008-05-23 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1082 av Malmström, Louise (s)

den 11 april Fråga 2007/08:1082 Gymnasieskolans estetiska ämnen av Louise Malmström s till utbildningsminister Jan Björklund fp Häromveckan lade Anita Ferm fram sitt förslag till ny struktur för gymnasieskolan. En av hennes utgångspunkter var att en gymnasieskola ska stödja elevernas väg in i vuxenlivet, inte bara

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1063 av Karlsson, Anders (s)

den 11 april Fråga 2007/08:1063 Kompetensen i organisationskommittén för den nya myndigheten för säkerhet och beredskap av Anders Karlsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där man lägger ned Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:848 av Karlsson, Anders (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:848 Finansministerns uttalande om Försvarsmaktens ekonomiska problem av Anders Karlsson s till finansminister Anders Borg m I dagens Ekot uttalade sig finansministern kritisk till försvarets sätt att behandla ekonomin. Det kan finnas fog för det men det finns än större anledningar

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:776 av Malmström, Louise (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:776 Uppgifter som i dag utförs inom ramen för CFL:s verksamhet av Louise Malmström s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen tog förra veckan beslut om att lägga ned Nationellt centrum för flexibelt lärande CFLEnligt beslutet kommer delar av den verksamhet CFL i dag bedriver

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:775 av Malmström, Louise (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:775 Regelbunden fysisk aktivitet för barn av Louise Malmström s till utbildningsminister Jan Björklund fp Svenska barns och ungdomars hälsa har blivit sämre. Många rör sig för lite och äter fel mat. Den ökade förekomsten av övervikt och livsstilssjukdomar hos barn och ungdomar understryker

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:442 av Malmström, Louise (s)

den 7 december Fråga 2007/08:442 Friskolekoncernernas miljonvinster av Louise Malmström s till utbildningsminister Jan Björklund fp Antalet friskolor har ökat lavinartat de senaste åren. Det blir också allt vanligare att skolorna drivs av stora koncerner dit elevernas hemkommuner med skattepengar betalar för utbildningen.

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Jan Björklund (FP)