Dokument & lagar (141 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:947 av Hägg, Carina (s)

den 13 mars Fråga 2007/08:947 FN:s kampanj mot våld mot kvinnor av Carina Hägg s till statsrådet Gunilla Carlsson m FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon lanserade vid kvinnokommissionens session i februari 2008 en global kampanj för att stoppa våld mot kvinnor. Tolv FN-organ kommer att samarbeta runt omkring kampanjen.

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:925 av Lindestam, Åsa (s)

den 7 mars Fråga 2007/08:925 Besked om kostnaderna för insatsen i Tchad av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Det är många och skiftande besked gällande Tchadinsatsen. I dagens medier kan man läsa: Insatsens budget är 379 miljoner kronor men försvarsministerns besked har varit att han saknar

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:895 av Sandberg, Gunnar (s)

den 5 mars Fråga 2007/08:895 Åtgärder mot snöskoterolyckor av Gunnar Sandberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Vintersäsongen har medfört ett stort antal allvarliga snöskoterolyckor, många med dödlig utgång. Under påsken finns stora mängder av skoteråkare i fjällvärlden och man kan befara att antalet olyckor

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:882 av Liljevall, Désirée (s)

den 4 mars Fråga 2007/08:882 E 22:ans behov av upprustning av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c I en radiointervju för drygt en vecka sedan så meddelade finansminister Anders Borg att E 22:an var ett av de objekt som kunde komma i fråga för satsningar inom infrastrukturområdet, ett löfte som

Inlämnad: 2008-03-04 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:873 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 28 februari Fråga 2007/08:873 Vinterdäck av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, vilket också har fastställts genom beslut i riksdagen. Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:848 av Karlsson, Anders (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:848 Finansministerns uttalande om Försvarsmaktens ekonomiska problem av Anders Karlsson s till finansminister Anders Borg m I dagens Ekot uttalade sig finansministern kritisk till försvarets sätt att behandla ekonomin. Det kan finnas fog för det men det finns än större anledningar

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:840 av Örnfjäder, Krister (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:840 Den enskildes ställning gentemot parkeringsbolagen av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Det är självfallet nödvändigt att ha en effektiv och väl fungerade parkeringsövervakning. Men nuvarande lagregler och rättstillämpning gör att enskilda kan ha svårt att

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:833 av Nilsson, Pia (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:833 Vägnätet Räta linjen av Pia Nilsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Vägnätet Räta linjen mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Kungsör, Eskilstuna, Västerås, Sala och Heby utgör en viktig del av det nationella stamvägnätet och benämns väg 56. Räta linjen har en regional

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:826 av Persson, Margareta (s)

den 21 februari Fråga 2007/08:826 Trygghetslarm och fast teleförbindelse av Margareta Persson s till statsrådet Maria Larsson kd Den som behöver kalla på hjälp i akuta situationer eller känner sig otrygg i sitt boende kan efter behovsbedömning få hyra ett trygghetslarm från sin hemkommun. Larmet är kopplat via telefonnätet

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:817 av Hägg, Carina (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:817 Sidas anslag till miljö av Carina Hägg s till statsrådet Gunilla Carlsson m Det är välkommet att Sverige prioriterar miljöarbetet. Världen står inför stora utmaningar på miljöområdet. Vi måste använda politikens alla områden mot klimathotet. Biståndet är ett av de redskap som Sverige

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:812 av Hägg, Carina (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:812 Trafik och trafficking av Carina Hägg s till statsrådet Åsa Torstensson c I Sveriges arbete mot trafficking, även benämnd sexslavhandel, så är det viktigt att samverka med alla grupper som möter problemet såväl nationellt som internationellt. Som exempel kan nämnas att lastbilschaufförer

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:794 av Nordén, Marie (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:794 Regler för kör- och vilotider av Marie Nordén s till statsrådet Åsa Torstensson c Regler för kör- och vilotider är ingenting nytt för åkeribranschen, regelverket har funnits där, även systemet för att redovisa hur länge man har kört och att man har vilat. Syftet med regelverket

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:789 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:789 Översyn av lagar i parkeringsärenden av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Åsa Torstensson c Parkeringsbolagen omsätter årligen flera miljarder. En betydande del av intäkterna består av kontrollavgifter, parkeringsböter. Men syftet med parkeringsövervakningen är ju inte att

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:786 av Ternemar, Tommy (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:786 Statens ansvar för infrastrukturinvesteringar av Tommy Ternemar s till statsrådet Åsa Torstensson c Den socialdemokratiska regeringen lade fram ett mycket omfattande program för investeringar i vägar och järnvägar. Den borgerliga regeringen har tyvärr hittills varit passiv. En

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:733 av Sonidsson, Eva (s)

den 7 februari Fråga 2007/08:733 Försvarsmaktens förändrade inställning till SEP av Eva Sonidsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Hägglunds har fått besked från Försvarsmakten att de tidigare planerade 60 fordonen inte kommer att beställas. SEP är ett multifunktionellt koncept som skulle ersätta dagens

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:720 av Liljevall, Désirée (s)

den 6 februari Fråga 2007/08:720 Järnvägen EmmabodaKarlskrona av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c Kust-till-kust-banan som sammanbinder de tre residensstäderna Kalmar, Växjö och Karlskrona är i behov av en upprustning. Banan behöver upprustas så att restiderna kan bli kortare och säkerheten

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:711 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Fråga 2007/08:711 Handlingsplan 1325 av Carina Hägg s till statsrådet Gunilla Carlsson m Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet har hunnit fira 75-årsjublieum. Resolutionen lyfter fram kvinnors roll och viktiga bidrag som aktörer för fred. Jag ser fram emot att ett resursregister ska förverkligas.

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:709 av Persson, Margareta (s)

den 5 februari Fråga 2007/08:709 Götalandsbanan av Margareta Persson s till statsrådet Åsa Torstensson c Nya rapporter om järnvägen visar på ökade restider på grund av eller orsakade av ökad trängsel på spåren av såväl person- som godstransporter. Behovet av en utbyggnad av järnvägsnätet är stort inte minst ur

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:708 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 5 februari Fråga 2007/08:708 Samkanalisering av IT-infrastrukturen och elnäten av Helene Petersson i Stockaryd s till statsrådet Åsa Torstensson c Stormarna Gudrun och Per orsakade stora skador på elledningarna i Småland. Många privatpersoner och företag drabbades av problem till följd av att elförsörjningen

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:647 av Malmström, Louise (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:647 Lokalisering av den nya Trafikinspektionen av Louise Malmström s till statsrådet Åsa Torstensson c Förra året ställde jag en fråga till statsrådet Åsa Torstensson om lokaliseringen av den nya transportmyndighet som Trafikinspektionsutredningen föreslog skulle inrättas och fick då

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Åsa Torstensson (C)