Dokument & lagar (119 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:733 av Sonidsson, Eva (s)

den 7 februari Fråga 2007/08:733 Försvarsmaktens förändrade inställning till SEP av Eva Sonidsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Hägglunds har fått besked från Försvarsmakten att de tidigare planerade 60 fordonen inte kommer att beställas. SEP är ett multifunktionellt koncept som skulle ersätta dagens

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:720 av Liljevall, Désirée (s)

den 6 februari Fråga 2007/08:720 Järnvägen EmmabodaKarlskrona av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c Kust-till-kust-banan som sammanbinder de tre residensstäderna Kalmar, Växjö och Karlskrona är i behov av en upprustning. Banan behöver upprustas så att restiderna kan bli kortare och säkerheten

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:709 av Persson, Margareta (s)

den 5 februari Fråga 2007/08:709 Götalandsbanan av Margareta Persson s till statsrådet Åsa Torstensson c Nya rapporter om järnvägen visar på ökade restider på grund av eller orsakade av ökad trängsel på spåren av såväl person- som godstransporter. Behovet av en utbyggnad av järnvägsnätet är stort inte minst ur

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:708 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 5 februari Fråga 2007/08:708 Samkanalisering av IT-infrastrukturen och elnäten av Helene Petersson i Stockaryd s till statsrådet Åsa Torstensson c Stormarna Gudrun och Per orsakade stora skador på elledningarna i Småland. Många privatpersoner och företag drabbades av problem till följd av att elförsörjningen

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:647 av Malmström, Louise (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:647 Lokalisering av den nya Trafikinspektionen av Louise Malmström s till statsrådet Åsa Torstensson c Förra året ställde jag en fråga till statsrådet Åsa Torstensson om lokaliseringen av den nya transportmyndighet som Trafikinspektionsutredningen föreslog skulle inrättas och fick då

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:639 av Stenberg, Maria (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:639 Mobiltelefontäckning i glesbygd av Maria Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Tillgången till goda telekommunikationer är allt viktigare, då mycket av service och tjänster i dag erbjuds via mobiltelefoner. Därför är det angeläget att alla delar av Sverige har tillgång till

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:630 av Hultqvist, Peter (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:630 Lokalisering av Transportinspektionen till Borlänge av Peter Hultqvist s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringens särskilde utredare Staffan Widlert lämnar den 14 februari sitt förslag till bland annat lokalisering av den nya Transportinspektionen. Borlänge är då självfallet

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:607 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:607 Arlandabanan av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c En enkel tågbiljett mellan Köpenhamns centrum och nationens huvudflygplats kostar ca 30 kronor. Från Stockholm city till Arlanda kostar samma resa 220 kronor. Skillnaderna är stora. Järnvägen till Arlanda är

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:602 av Jeppsson, Peter (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:602 Ekonomikontoret i Karlskrona av Peter Jeppsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Den tidigare regeringen beslutade att omlokalisera verksamhet inom FM Log rörande bland annat ekonomikontoret i Karlskrona. Som en effekt av förra försvarsbeslutet skulle 55 tjänster föras till

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:574 av Oskarsson, Christina (s)

den 9 januari Fråga 2007/08:574 Ombyggnad av E 45 av Christina Oskarsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Vägen mellan Trollhättan och Älvängen, E 45, är en mycket trafikerad och dessvärre även mycket olycksdrabbad väg. Utbyggnaden finns med som en del av det så kallade Trollhättepaketet och lokaliseringsplanen

Inlämnad: 2008-01-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:540 av Jeppsson, Peter (s)

den 21 december Fråga 2007/08:540 Samordning av Försvarsberedningen och Genomförandegruppens arbete av Peter Jeppsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt regeringen kommer det att tillsättas en genomförandegrupp, vilken kommer att få till uppgift att ta fram underlag till kommande besparingar inom försvarsområdet.

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:534 av Eriksson, Birgitta (s)

den 21 december Fråga 2007/08:534 Utbyggnad av landström till fartyg av Birgitta Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c EU-kommissionen har redan i maj 2006 rekommenderat medlemsstaterna att installera landström till fartyg som ligger vid kaj i hamn, särskilt i hamnar där luftkvalitetsvärdena överskrids

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:495 av Eriksson, Birgitta (s)

den 14 december Fråga 2007/08:495 Försvarets beredskap att hantera traumatiska krigsupplevelser av Birgitta Eriksson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Över hundratusen svenskar har tjänstgjort som FN-soldater i utlandet och Sverige har prioriterat den typen av insatser. Men det uppges finnas stora brister

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:420 av Lindestam, Åsa (s)

den 6 december Fråga 2007/08:420 Försvarsattachéer av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Efter besök i flera länder har vi förstått försvarsattachéernas viktiga roll inte bara för Försvarsmakten utan även för Sverige. Vid studieresor och besök ger de oss beslutsfattare värdefull information om

Inlämnad: 2007-12-06 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:408 av Olsson, Hans (s)

den 4 december Fråga 2007/08:408 Förbättrade tågkommunikationer StockholmVärmland av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Utbyggnaden av X 2000 under 1990- och 2000-talen har lett till att allt fler ser möjligheten att bo kvar men arbeta på annan ort. Detta gäller i högsta grad många värmlänningar

Inlämnad: 2007-12-04 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:392 av Green, Monica (s)

den 30 november Fråga 2007/08:392 Framtiden för regementena i Skövde och Karlsborg av Monica Green s till försvarsminister Sten Tolgfors m Skövde kommun har 50 000 invånare och har dessutom en betydande inpendling från andra kringliggande kommuner. Historiskt är Skövde en gammal militärstad och de två regementena

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:387 av Olovsson, Fredrik (s)

den 30 november Fråga 2007/08:387 Finansieringen av Citybanan av Fredrik Olovsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Citybanan är ett viktigt projekt för nationell järnvägstrafik och för kollektivtrafiken i Stockholm. Regeringen har emellertid villkorat statliga anslag med att kommunerna utanför Stockholm är med

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:383 av Hultqvist, Peter (s)

den 30 november Fråga 2007/08:383 Rikskombiterminal till Borlänge av Peter Hultqvist s till statsrådet Åsa Torstensson c I Borlänge finns en av landets fyra rangerbangårdar. Borlänge är en av landets mest godsintensiva regioner. Såväl Godstransportdelegationen som Banverket har pekat ut Borlänge som en så kallad

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:342 av Härstedt, Kent (s)

den 23 november Fråga 2007/08:342 Synen på sjösäkerhet av Kent Härstedt s till statsrådet Åsa Torstensson c När den estniska färjan Fantaasia skulle lämna Cityvarvet i Göteborg den 15 november fann sjöfartsinspektörer från Sverige, Norge och Danmark 18 fel varav 12 av dem så allvarliga att de vart och ett skulle

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:341 av Härstedt, Kent (s)

den 23 november Fråga 2007/08:341 Sjösäkerhet av Kent Härstedt s till statsrådet Åsa Torstensson c Torsdagen den 15 november skulle den estniska färjan Fantaasia lämna Cityvarvet i Göteborg för att sättas i trafik på sträckan StrömstadLangsundHirtshals för det norska rederiet Kystlink. Men när sjöfartsinspektörer

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)