Dokument & lagar (197 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1021 av Eriksson, Birgitta (s)

den 11 juni Fråga 2008/09:1021 Åtgärder mot sjöfylleri av Birgitta Eriksson s till justitieminister Beatrice Ask m Sommaren är en tid för båtliv och bad. Många båt- och drunkningsolyckor är kopplade till alkoholförtäring. Sjöonykterhet är ett lika stort problem som vägtrafikonykterhet. Båtföraren utsätter sig själv,

Inlämnad: 2009-06-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1019 av Rådström, Britta (s)

den 11 juni Fråga 2008/09:1019 Kommande års arbetsmarknadsläge av Britta Rådström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsförmedlingen har en mycket pessimistisk prognos för arbetsmarknadsläget kommande år. 539 000 personer eller 11,3 procent bedöms vara arbetslösa år 2010. Det är en ökning med

Inlämnad: 2009-06-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1005 av Astudillo, Luciano (s)

den 3 juni Fråga 2008/09:1005 Regelbördan för svenska företag av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c Näringslivets regelnämnd konstaterar i Regelbarometern 2009 att reglerna för svenska företag inte har förenklats. Regelbarometern visar att tre fjärdedelar av företagarna inte upplever att det

Inlämnad: 2009-06-03 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1004 av Pärssinen, Raimo (s)

den 3 juni Fråga 2008/09:1004 Sekretesslagstiftningen och bekämpningen av skattebrott av Raimo Pärssinen s till justitieminister Beatrice Ask m Sekretesslagstiftningen behöver ändras för att underlätta informationsutbyte och kommunikation mellan myndigheter vid grov brottslighet. Skatteverkets skattebrottsenhet

Inlämnad: 2009-06-03 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1003 av Astudillo, Luciano (s)

den 3 juni Fråga 2008/09:1003 A-kassereglerna och möjligheterna till arbete i annat land av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m De nuvarande a-kassereglerna är alltför strikta och krångliga, vilket drabbar personer som fått tillfällig anställning i annat land. Ett exempel bland

Inlämnad: 2009-06-03 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:985 av Nordén, Marie (s)

den 27 maj Fråga 2008/09:985 Byggande av kriminalvårdsanstalten Verksmon i Östersund av Marie Nordén s till justitieminister Beatrice Ask m I samband med nedläggning av regementet i Östersund försvann ett stort antal statliga arbetstillfällen från Jämtlands län. Den dåvarande riksdagen avsatte särskilda resurser

Inlämnad: 2009-05-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:973 av Sachet, Ameer (s)

den 20 maj Fråga 2008/09:973 Ungdomsarbetslösheten i Örebro län av Ameer Sachet s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsförmedlingens statistik över registrerade arbetslösa visar för Örebro län och april månad en fortsatt stigande arbetslöshet och ett minskande antal nyanmälda lediga jobb. Under

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:967 av Hägg, Carina (s)

den 20 maj Fråga 2008/09:967 Europarådets konvention om mäns våld mot kvinnor av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Europarådets Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence för diskussioner för en konvention mot mäns våld mot kvinnor. Sveriges ställningstagande

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:966 av Hägg, Carina (s)

den 20 maj Fråga 2008/09:966 Hedersförtryck av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Den av riksdagen antagna handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer samt ytterligare ställningstagande definierar

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:961 av Olovsson, Fredrik (s)

den 20 maj Fråga 2008/09:961 Pendlingsstöd för unga under 25 år av Fredrik Olovsson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Ungdomsarbetslösheten ökar snabbt i Sverige. Samtidigt har inte unga samma möjligheter och stöd som äldre som saknar jobb. Ett sådant exempel är att man måste vara 25 år för att

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:960 av Rådström, Britta (s)

den 20 maj Fråga 2008/09:960 Långtidsarbetslösheten av Britta Rådström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Även april månad 2009 blev en dyster arbetsmarknadsmånad för Västerbotten och Skellefteå. Den av Arbetsförmedlingen registrerade öppna arbetslösheten ligger på 4,0 procent och över rikets. Den

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:955 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 20 maj Fråga 2008/09:955 Barns rätt av Helene Petersson i Stockaryd s till statsrådet Maria Larsson kd Enligt förteckningen över planerade propositioner så skulle regeringen överlämna en proposition den 17 mars till riksdagen om barns rätt att komma tills tals. Den har ännu inte presenterats för riksdagen.

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:951 av Lindgren, Sylvia (s)

den 15 maj Fråga 2008/09:951 Arbetsmiljöundersökningen 2009 av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmiljöverket har ansvar för den officiella svenska statistiken för arbetsmiljö och arbetsskador. Vartannat år sedan 1989 har en arbetsmiljöundersökning genomförts vilket har medfört

Inlämnad: 2009-05-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:947 av Lindestam, Åsa (s)

den 15 maj Fråga 2008/09:947 Försvarsmaktens organisation av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Alliansregeringen har i sin inriktningsproposition kommunicerat att det under mandatperioden inte kommer att ske vare sig nedläggningar eller större förändringar i Försvarsmaktens organisation. Försvarsmakten

Inlämnad: 2009-05-15 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:933 av Lundh, Fredrik (s)

den 13 maj Fråga 2008/09:933 Försvaret som en politisk fråga av Fredrik Lundh s till försvarsminister Sten Tolgfors m Försvarsministern svarade den 7 maj 2009 på en fråga från mig om han är beredd att vidta några åtgärder för att stoppa den omfattande omorganisationen av F 21 som nu riskerar att ske, trots att

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:932 av Lindgren, Sylvia (s)

den 13 maj Fråga 2008/09:932 Arbetsmiljöundersökningen 2009 av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmiljöverket har ansvar för den officiella svenska statistiken för arbetsmiljö och arbetsskador. Vartannat år sedan 1989 har en arbetsmiljöundersökning genomförts vilket har medfört

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:915 av Persson, Margareta (s)

den 8 maj Fråga 2008/09:915 Handlingsplan mot ekonomisk brottslighet av Margareta Persson s till justitieminister Beatrice Ask m Jag frågade justitieministern om hon avser att utvärdera, gå vidare och ta initiativ i linje med den handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten som den socialdemokratiska regeringen

Inlämnad: 2009-05-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:914 av Runeson, Carin (s)

den 8 maj Fråga 2008/09:914 Regelverk för sms-lån av Carin Runeson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Ett raffinerat sätt att lura människor in i en ekonomisk återvändsgränd är de så kallade sms-lånen. Marknaden för sms-lån tycks oändlig, och utbudet av olika typer av snabblån växer

Inlämnad: 2009-05-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:910 av Olovsson, Fredrik (s)

den 7 maj Fråga 2008/09:910 Statligt stöd till sommarjobb för unga av Fredrik Olovsson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Sommarjobb är ett bra sätt att få en första kontakt med arbetsmarknaden. Det ger ungdomar som går i skolan extra pengar att fylla ut en mager sommarekonomi med. Det ger ovärderliga

Inlämnad: 2009-05-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:904 av Eneroth, Tomas (s)

den 6 maj Fråga 2008/09:904 Försenad utredning om fjärrvärmen av Tomas Eneroth s till näringsminister Maud Olofsson c När riksdagen behandlade förslaget till ny fjärrvärmelagstiftning under våren 2008 avstod riksdagsmajoriteten och regeringen tyvärr från möjligheten att införa prisprövning på fjärrvärmemarknaden.

Inlämnad: 2009-05-06 Besvarare: Maud Olofsson (C)