Dokument & lagar (32 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1362 av Gustafsson, Billy (s)

den 8 september Fråga 2002/03:1362 av Billy Gustafsson s till statsrådet Berit Andnor om medel för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster Medel för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster får användas av försäkringskassorna till bland annat köp av försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1361 av Olovsson, Fredrik (s)

den 8 september Fråga 2002/03:1361 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadsläget i västra Sörmland Arbetsmarknadssituationen i västra Sörmland är fortfarande mycket ansträngd efter de stora uppsägningar som i första hand drabbat Katrineholm under de senaste åren. Arbetslösheten är exempelvis

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1337 av Wegendal, Lars (s)

den 29 augusti Fråga 2002/03:1337 av Lars Wegendal s till statsrådet Hans Karlsson om Samhall Samhall AB har som sitt ändamål att skapa meningsfulla arbeten åt människor med arbetshandikapp. Arbetsförmedlingen har bland annat genom anställningar vid Samhall möjlighet att underlätta för människor med olika arbetshandikapp

Inlämnad: 2003-08-29 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1318 av Frans, Joe (s)

den 20 augusti Fråga 2002/03:1318 av Joe Frans s till näringsminister Leif Pagrotsky om svenska företags moraliska ansvar Nyligen gjorde SVT:s Dokument inifrån en uppföljning av svenska företags verksamhet och ansvar kring miljöproblem i Ghana. Jag har tidigare agerat i frågan och då utifrån statens roll som ägare

Inlämnad: 2003-08-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1092 av Lundberg, Inger (s)

den 6 juni Fråga 2002/03:1092 av Inger Lundberg s till statsrådet Hans Karlsson om upptrappning av arbetsförmåga Jag har full respekt för att det bedöms vara svårt att sjukskriva personer på till exempel 55 Vem klarar att bedöma skillnaden mellan arbetsförmåga till 50 och 55 Däremot är det en brist att det i nuvarande

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1028 av Klockare, Lennart (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1028 av Lennart Klockare s till näringsminister Leif Pagrotsky om höga elpriser Debatten om de rekordhöga elpriserna har varit livlig under den gångna vintern. Konsumenter, som inte aktivt har följt prisutvecklingen hos olika kraftbolag, har drabbats av obehagliga överraskningar när elräkningen

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1019 av Lindberg, Niclas (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1019 av Niclas Lindberg s till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmiljön för tunnelbaneförare vid ändhållplatser När jag var på ett arbetsplatsbesök i tunnelbanan vid Gullmarsplan berättade Seko att det är vanligt med våld mot förarna i tunnelbanan, särskilt vid ändhållplatserna. Huvudskyddsombudet

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:930 av Öberg, Maria (s)

den 14 maj Fråga 2002/03:930 av Maria Öberg s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om statliga bolags hemsidor Alltfler reseföretag använder Internettjänster som ett säljargument. Resor som bokas av kunden själv genom Internet är ofta rabatterade, vilket är naturligtvis positivt för konsumenter. SAS är ett bolag

Inlämnad: 2003-05-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:338 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 9 maj Interpellation 2002/03:338 av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Leif Pagrotsky om utvecklande av Glasriket Glasriket är en nationell angelägenhet, inte något bara för fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län. Det handlar om turism, hantverk, formgivning, jobb i glesbygd, traditioner och kunskap.

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:892 av Eneroth, Tomas (s)

den 8 maj Fråga 2002/03:892 av Tomas Eneroth s till näringsminister Leif Pagrotsky om Glasrikets framtid Svensk glasindustri är unik och världsberömd. Unik eftersom den förmår kombinera genuin hantverkstradition med modern och spännande formgivning. Världsberömd och erkänd på grund av dess förmåga att locka formgivare

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:884 av U Granberg, Lars (s)

den 7 maj Fråga 2002/03:884 av Lars U Granberg s till statsrådet Hans Karlsson om friskintyg vid nyanställning Drygt 700 personer i Norrbotten, som sökte nytt jobb under förra året, måste skaffa ett intyg från försäkringskassan med uppgifter om deras sjukskrivningar under den senaste tiden. Vissa företagare säger att

Inlämnad: 2003-05-07 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:775 av Axelsson, Lennart (s)

den 8 april Fråga 2002/03:775 av Lennart Axelsson s till statsrådet Hans Karlsson om ensamarbete Inom den privata servicesektorn och särskilt inom detaljhandeln finns ett tydligt samband mellan ensamarbete och risken att utsättas får rån eller våldsbrott. En allt hårdare konkurrens har gjort att många butiksägare tvingas

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:718 av Öberg, Maria (s)

den 26 mars Fråga 2002/03:718 av Maria Öberg s till statsrådet Hans Karlsson om ILO 94 I ILO:s konvention 94 slås fast att offentliga myndigheter vid upphandling av tjänster ska garantera att anställningsvillkoren inte får vara sämre än vad som regleras i gällande kollektivavtal för branschen. Trots att konventionen

Inlämnad: 2003-03-26 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:678 av Arvidsson, Eva (s)

den 14 mars Fråga 2002/03:678 av Eva Arvidsson s till statsrådet Hans Karlsson om bildkonstnärer Regeringens omsorg om konstnärerna visades för några dagar sedan då en kartläggning över konstnärernas trygghetssystem SOU 2003:21 lades fram. Ett framsynt arbete som ökar kunskapen om konstnärernas särställning och utsatta

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:626 av Bernhardson, Bo (s)

den 5 mars Fråga 2002/03:626 av Bo Bernhardson s till näringsminister Leif Pagrotsky om EU och GATS Sedan en tid pågår, om än ganska mycket i skymundan, en debatt om det Allmänna Tjänstehandelsavtalet, GATS General Agreement on Trade in Servicesoch dess konsekvenser för främst världens fattiga länder. Kritikerna menar

Inlämnad: 2003-03-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:588 av Svensson , Per-Olof (s)

den 26 februari Fråga 2002/03:588 av Per-Olof Svensson s till statsrådet Ulrica Messing om användningen av grot i framställningen av bränsleflis För en vecka sedan framträdde en representant för ett av de största skogsbolagen och framförde tveksamheter till att det skulle gå att fortsätta bedriva verksamhet pappersbruk

Inlämnad: 2003-02-26 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:583 av Vestlund, Börje (s)

den 24 februari Fråga 2002/03:583 av Börje Vestlund s till näringsminister Leif Pagrotsky om ILO-konventionen och homosexuellas mänskliga rättigheter ILO International Labour Organization antog år 1958 en konvention nr 111 om diskriminering. Konventionen, som syftar till att motverka diskriminering på arbetsmarknaden,

Inlämnad: 2003-02-24 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:579 av Frans, Joe (s)

den 24 februari Fråga 2002/03:579 av Joe Frans s till näringsminister Leif Pagrotsky om svenska företags ansvar för verksamhet i andra länder I veckan uppmärksammande TV-programmet Uppdrag granskning att svenska företag är involverade i en skrämmande rovdrift på miljö och människor. Det sker i samband med guldbrytning

Inlämnad: 2003-02-24 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:540 av Fransson, Sonja (s)

den 17 februari Fråga 2002/03:540 av Sonja Fransson s till statsrådet Hans Karlsson om bisyssla vid deltidssjukersättning Om man har hel sjukersättning före detta förtidspension har man i dag möjlighet att behålla bisyssla. Exempelvis ett föreningsuppdrag eller ett förtroendeuppdrag som kan kännas stimulerande och

Inlämnad: 2003-02-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:518 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 13 februari Fråga 2002/03:518 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till statsrådet Hans Karlsson om rehabilitering genom företagshälsovård Det pågår arbete runt om i landet för att på många olika sätt komma åt den ökande ohälsan i arbetet. Det gemensamma för arbetet är vetskapen om vikten av att den sjuke snabbast

Inlämnad: 2003-02-13 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Paginering