Dokument & lagar (18 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:907 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:907 av Carina Hägg s till utrikesministern om FN:s verksamhet i Afghanistan Att FN nu fallit till föga för talibans krav gör mig bestört. FN undertecknade den 13 maj i år ett s.k. momrandum of understanding som skall reglera förhållandet mellan FN och de nationella myndigheterna. Dokumentet är tänkt

Inlämnad: 1998-07-03 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:857 av Fonseca, Juan (s)

Fråga 1997/98:857 av Juan Fonseca s till utrikesministern om Colombia Nästan varje dag får vi genom massmedierna information om massmördande i Colombia. Nu senast avrättades bestialiskt 25 personer som kidnappades den 16 maj i oljestaden Barranquilla. Massakern har utlöst en stor indignation i Colombia där tio politiska

Inlämnad: 1998-06-08 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:802 av Tingsgård, Tone (s)

Fråga 1997/98:802 av Tone Tingsgård s till utrikesministern om Eritrea och Etiopien Eritrea och Etiopien befinner sig sedan några veckor i något som kan liknas vid en väpnad konflikt. Skälen för detta är oklara men det finns grund för en oro att det hela kan utvecklas till öppna krigshandlingar. Gränsdragningen mellan

Inlämnad: 1998-05-28 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:788 av Fonseca, Juan (s)

Fråga 1997/98:788 av Juan Fonseca s till utrikesministern om VEU Enligt uppgift planeras en nu gemensam underrättelseorganisation, Europeiska försvarsunionen VEUEn av den nya organisationens främsta uppgifter skulle bli att samla in uppgifter om invandrarströmmarna till Europa. I ett dokument från VEU står det att invandrare

Inlämnad: 1998-05-25 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:604 av Lekberg, Sören (s)

Fråga 1997/98:604 av Sören Lekberg s till jordbruksministern om livsmedelsprisernas utveckling Som en följd av vårt medlemskap i EU har hushållens kostnader för livsmedel blivit lägre. Enligt vissa uppgifter har livsmedelspriserna exklusive momssänkningen minskat med totalt 30 miljarder kronor sedan 1994. Jag vill därför

Inlämnad: 1998-03-25 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:600 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:600 av Carina Hägg s till utrikesministern om Indien och kärnvapen I regeringens deklaration vid 1998 års utrikespolitiska debatt anförde utrikesminister Lena Hjelm-Wallén följande på s. 7 Ett decennium efter det kalla krigets slut står ännu omfattande Kärnvapenarsenaler mot varandra och spridningshoten

Inlämnad: 1998-03-23 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:549 av Eneroth, Tomas (s)

Fråga 1997/98:549 av Tomas Eneroth s till utrikesministern om förbud mot antipersonella minor Det kan i dag finnas mellan 60 och 120 miljoner truppminor utplacerade i 69 länder. Varje månad skördas fortfarande hundratals offer. I de flesta fallen är det civila som drabbas när de försöker bruka sin jord. I höstas skrev

Inlämnad: 1998-03-12 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:516 av Ekholm, Berndt (s)

Fråga 1997/98:516 av Berndt Ekholm s till utrikesministern om ungdomsrepresentant i Sveriges FN-delegation Under den gångna veckan deltog jag tillsammans med två andra riksdagsledamöter i en utfrågning om Sveriges roll i FN och särskilt frågor med anknytning till arbetet i säkerhetsrådet. Utfrågningen var arrangerad

Inlämnad: 1998-03-06 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:357 av Klevenås, Lena (s)

Fråga 1997/98:357 av Lena Klevenås s till utrikesministern om mänskliga rättigheter i Colombia Situationen för de mänskliga rättigheterna i Colombia har ytterligare försämrats. 30 000 ouppklarade mord sker årligen. Människor försvinner utan att komma till rätta. Antalet internflyktingar har stigit till en miljon. En

Inlämnad: 1998-01-23 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:323 av Ekholm, Berndt (s)

Fråga 1997/98:323 av Berndt Ekholm s till utrikesministern om MR-situationen i Irak Sanktionerna mot Irak har medfört mycket svåra umbäranden för Iraks folk. Möjligheterna att byta olja mot mat och mediciner är därför ytterst välkommet. Samtidigt är MR-situationen i landet mycket dålig. Regimen negligerar fundamentala

Inlämnad: 1998-01-16 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:312 av Arvidsson, Eva (s)

Fråga 1997/98:312 av Eva Arvidsson s till utrikesministern om dödsfall utomlands Min fråga grundar sig på ett enskilt fall men den är av principiell art. En ung kvinna blev i februari 1993 ihjälkörd i en turistort i Mexiko. Domstolshandlingarna från rättegången var svåra att ta del av trots hjälp från UD. I januari

Inlämnad: 1998-01-14 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:276 av Klevenås, Lena (s)

Fråga 1997/98:276 av Lena Klevenås s till utrikesministern om kränkning av mänskliga rättigheter i Pakistan Pakistan firar i år sitt 50-årsjubileum som nation men har tyvärr under hela sin historia inte kommit till rätta med de allt gravare kränkningar av de egna medborgarnas mänskliga rättigheter. Inte minst gäller

Inlämnad: 1997-12-17 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:247 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fråga 1997/98:247 av Ann-Marie Fagerström s till statsrådet Pierre Schori om mänskliga rättigheter i Pakistan I Sverige finns en stor grupp flyktingar från Pakistan som tillhör den muslimska sekten Ahmadija. Övergreppet mot ahmadijamuslimerna i Pakistan grundar sig på en lagstiftning från 1986 där det sägs att den som

Inlämnad: 1997-12-11 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:245 av Beiming, Cinnika (s)

Fråga 1997/98:245 av Cinnika Beiming s till utrikesministern om Turkiet och mänskliga rättigheter Assyrier/syrianer är en splittrad kristen folkgrupp som under många år har drabbats av en hårdhänt assimileringspolitik i Turkiet. Den 6 oktober i år hotade landshövdingen i Mardin att stänga de syrisk-ortodoxa klostren

Inlämnad: 1997-12-09 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:227 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:227 av Birgitta Gidblom s till utrikesministern om Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet För drygt ett år sedan övertog Sverige ordförandeskapet i Barentsrådet. I en interpellationsdebatt i november förra året redovisade utrikesministern vilka frågor som var prioriterade under Sveriges ordförandeskap.

Inlämnad: 1997-12-05 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:87 av Magnusson, Göran (s)

Fråga 1997/98:87 av Göran Magnusson s till utrikesministern om dödsstraffet Det är ju grundläggande i en rättsstat att dödsstraff inte förekommer. En ny FN-rapport visar att dödsstraffet används i ökande utsträckning i USA. I Kina tillämpas dödsstraff i stor utsträckning. Europarådet ställer som villkor för att anta

Inlämnad: 1997-10-27 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:54 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1997/98:54 av Susanne Eberstein s till inrikesministern om Kartvårdscentralen i Ånge Kartvårdscentralen i Ånge är en avdelning inom det statliga Lantmäteriverket, som bl.a. arbetar med restaurering av kartor och arkivmaterial. Den kom till 1984 genom ett riksdagsbeslut, där LMV tilldelades särskilda medel för

Inlämnad: 1997-10-14 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:50 av Lundberg, Inger (s)

Fråga 1997/98:50 av Inger Lundberg s till utrikesministern om Iskender och Rehane Araz Enligt uppgift från syrianer i Örebro mördades den 24 september i år två åldriga makar i ett terrordåd i sydöstra Turkiet. Iskender och Rehane Araz sköts till döds med flera skott i sin hemby Mzizah, och blev de senaste två offren

Inlämnad: 1997-10-13 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)