Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2009/10:205 av Hultqvist, Peter (s)

den 1 februari Interpellation 2009/10:205 Strategi för svensk försvarsindustri av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Svensk försvarsindustri har en hög teknologisk kvalitet. Den har byggts upp i ett intimt samarbete mellan Försvarsmakten och industrin. Militära behov har lett till teknisk utveckling,

Inlämnad: 2010-02-01 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Strategi för svensk försvarsindustri

Interpellation 2009/10:192 av Hultqvist, Peter (s)

den 20 januari Interpellation 2009/10:192 Strategi för försvarsindustrin av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Svensk försvarsindustri har en hög teknologisk kvalitet. Den har byggts upp i ett intimt samarbete mellan Försvarsmakten och industrin. Militära behov har lett till teknisk utveckling,

Inlämnad: 2010-01-20 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2009/10:75 av Hultqvist, Peter (s)

den 12 oktober Fråga 2009/10:75 Utvisning till Turkiet av Peter Hultqvist s till statsrådet Tobias Billström m I Turkiet har politiker från det politiska partiet DTP trakasserats och fängslats av de turkiska myndigheterna. Ett stort antal politiker sitter sedan lång tid tillbaka fängslade utan att åtal har väckts.

Inlämnad: 2009-10-12 Besvarare: Tobias Billström (M)