Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1134 av Hultqvist, Peter (s)

den 11 augusti Fråga 2008/09:1134 Åtgärder mot utförsäkring av Peter Hultqvist s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sedan den 1 juli 2008 gäller nya regler för dem som varit sjukskrivna i ett år och fått sjukersättning. Från och med den 1 januari 2010 riskerar de utförsäkring. I så fall hänvisas de till

Inlämnad: 2009-08-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:190 av Hultqvist, Peter (s)

den 3 december Interpellation 2008/09:190 Penningpolitiken och politiskt anställdas bloggar av Peter Hultqvist s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den 1 december 2008 skriver Mattias Lundbäck, sakkunnig hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Persson på sin privata blogg följande: Orsaken till

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Penningpolitiken och politiskt anställdas bloggar

Skriftlig fråga 2008/09:40 av Hägg, Carina (s)

den 29 september Fråga 2008/09:40 Våld mot kvinnor av Carina Hägg s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nordiska rådet har visat intresse för frågan om mäns våld mot kvinnor i nära relationer genom forskning och engagemang i Europarådets kampanj mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer, ett engagemang

Inlämnad: 2008-09-29 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)