Dokument & lagar (192 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:733 av Sonidsson, Eva (s)

den 7 februari Fråga 2007/08:733 Försvarsmaktens förändrade inställning till SEP av Eva Sonidsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Hägglunds har fått besked från Försvarsmakten att de tidigare planerade 60 fordonen inte kommer att beställas. SEP är ett multifunktionellt koncept som skulle ersätta dagens

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:723 av Zakrisson, Kristina (s)

den 7 februari Fråga 2007/08:723 Sågverket på Seskarö av Kristina Zakrisson s till näringsminister Maud Olofsson c Sågverket på Seskarö, där omkring 60 personer arbetar, som är öns enda stora och huvudsakliga arbetsplats, hotas av nedläggning. Sågverket ägs av Setra som till hälften ägs av det statliga Sveaskog.

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:722 av Åström, Karin (s)

den 7 februari Fråga 2007/08:722 Ekfors Kraft av Karin Åström s till näringsminister Maud Olofsson c Turbulensen kring Ekfors Kraft, Övertorneå, med många rättsliga prövningar i olika rättsinstanser fortsätter med oförändrad intensitet. Förhandlingarna har nu helt strandat mellan kommunerna Övertorneå och Haparanda.

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:379 av Stenberg, Maria (s)

den 6 februari Interpellation 2007/08:379 Internationell militär test- och övningsverksamhet av Maria Stenberg s till försvarsminister Sten Tolgfors m I samband med försvarsbeslutet 2004 och nedläggningen av regementet K 4 i Arvidsjaur beslutades det att utvecklingen av ett civilt test- och övningscentrum CTÖ

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:711 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Fråga 2007/08:711 Handlingsplan 1325 av Carina Hägg s till statsrådet Gunilla Carlsson m Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet har hunnit fira 75-årsjublieum. Resolutionen lyfter fram kvinnors roll och viktiga bidrag som aktörer för fred. Jag ser fram emot att ett resursregister ska förverkligas.

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Interpellation 2007/08:343 av Högman, Berit (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:343 De små bryggeriernas överlevnad av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c I Sverige är lokal matproduktion en växande näring. Lokal matproduktion är också en viktig del av besöksnäringen. Under senare år har exempelvis Jämtland varit framgångsrikt i att marknadsföra

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: De små bryggeriernas överlevnad

Skriftlig fråga 2007/08:663 av Sandberg, Gunnar (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:663 Energibesparingar av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Energianvändningen är det största hotet mot miljön. Därför måste vi på alla sätt spara energi i Sverige för att kunna nå våra klimatmål. Ett sätt att göra det är att förhindra värmeläckage ur våra bostäder.

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:660 av Nordén, Marie (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:660 Kommersiell service i glesbygden av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Kravet på minst en pump med miljöbränsle och skärpta regler för investeringsstöd för bensinstationer innebär att de stora oljebolagen ser över sina försäljningsställen. Detta kommer att resultera

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:337 av Eriksson, Alf (s)

den 24 januari Interpellation 2007/08:337 Vattenfalls framtid av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Oron för prisutvecklingen på den svenska elmarknaden är stor. Samtidigt är behovet mycket stort att kraftigt öka produktionen av förnybar energi. Ett av de instrument som staten har för att möta

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:335 av Eriksson, Alf (s)

den 24 januari Interpellation 2007/08:335 Besked om kärnkraftsutbyggnad av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Det finns få områden där behovet av långsiktiga spelregler är så stort som i energipolitiken. Det enda besked regeringen lämnat om energipolitiken är att inga större energibeslut ska fattas

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:638 av Löfstrand, Johan (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:638 Vattenfalls omorganisation och dess  påverkan på eldistribution och driftsäkerhet av Johan Löfstrand s till näringsminister Maud Olofsson c Riksdagen har sagt att planerade avbrott i elöverföringen inte får överstiga 24 timmar från år 2011. Dessutom har Riksrevisionens styrelse

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:632 av Nordén, Marie (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:632 Information om planer att leta efter mineral av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Ett australiskt företag har fått tillstånd att leta efter uran på fyra ställen i Östersunds kommun. Detta har väckt stor uppståndelse i kommunen, inte minst på grund av att kommunen

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:604 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:604 Drivmedelsförsörjningen av Ann-Kristine Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Jag kan konstatera att runt om i landet läggs det ned drivmedelsstationer och folk får längre till stationer och med detta svårare att tanka bilen. Risken är att fler transporterar och hamstrar

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:602 av Jeppsson, Peter (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:602 Ekonomikontoret i Karlskrona av Peter Jeppsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Den tidigare regeringen beslutade att omlokalisera verksamhet inom FM Log rörande bland annat ekonomikontoret i Karlskrona. Som en effekt av förra försvarsbeslutet skulle 55 tjänster föras till

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:318 av Johansson, Lars (s)

den 17 januari Interpellation 2007/08:318 Regeringen, fordonsindustrin och framtiden av Lars Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Den 13 november inlämnade undertecknad en interpellation rörande näringsministerns handläggning av fordonsindustrin och om behovet av ett förlängt industri- och fordonstekniskt

Inlämnad: 2008-01-17 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringen, fordonsindustrin och framtiden

Skriftlig fråga 2007/08:579 av Bäckman, Roland (s)

den 10 januari Fråga 2007/08:579 Hästnäringen av Roland Bäckman s till näringsminister Maud Olofsson c Hästen och hästnäringen har stor betydelse för utvecklingen inom en rad olika områden. Inom hästnäring, landsbygdsutveckling och turism finns en stor utvecklingspotential som är viktig att tillvarata och utveckla.

Inlämnad: 2008-01-10 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:303 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 4 januari Interpellation 2007/08:303 Skärpt lagstiftning om fyrverkeriartiklar av Catharina Bråkenhielm s till justitieminister Beatrice Ask m Inför årsskiftet 2000/01 infördes ett förbud mot smällare, vilket innebar att fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt inte får säljas eller användas för konsumentbruk.

Inlämnad: 2008-01-03 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skärpt lagstiftning om fyrverkeriartiklar

Skriftlig fråga 2007/08:565 av Högman, Berit (s)

den 2 januari Fråga 2007/08:565 Utveckling av naturturismen av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige har fantastiska naturtillgångar som rätt använda kan ge rejäl utveckling av besöksnäringen. En viktig aktör i detta arbete är Ekoturismföreningen som arbetar med kvalitetsmärkningen Naturens

Inlämnad: 2008-01-02 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:540 av Jeppsson, Peter (s)

den 21 december Fråga 2007/08:540 Samordning av Försvarsberedningen och Genomförandegruppens arbete av Peter Jeppsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt regeringen kommer det att tillsättas en genomförandegrupp, vilken kommer att få till uppgift att ta fram underlag till kommande besparingar inom försvarsområdet.

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:521 av Adelsbo, Christer (s)

den 19 december Fråga 2007/08:521 Förslaget om nystartscentrum av Christer Adelsbo s till näringsminister Maud Olofsson c Tanken att stärka nyföretagandet i landet och särskilt i invandrartäta områden är självklart positiv. Jag ställer mig lite frågande till att man har för avsikt att starta upp så kallade nystartscentrum

Inlämnad: 2007-12-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)