Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2012/13:454 av Jakobsson, Leif (S)

den 22 april Fråga 2012/13:454 Sedelinlösen och Finansinspektionens kontrollverksamhet av Leif Jakobsson S till statsrådet Peter Norman M Jag har för statsrådet i en tidigare fråga påtalat att det finns det stor risk för att växlingskontor och så kallade hawalabanker kan utnyttjas för penningtvätt genom att ogiltiga

Inlämnad: 2013-04-22 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2012/13:404 av Jakobsson, Leif (S)

den 15 mars Fråga 2012/13:404 Ogiltiga sedlar och växlingskontor av Leif Jakobsson S till justitieminister Beatrice Ask M I dag finns det två giltiga versioner av 50- och 1 000-kronorssedlarna. Efter den 31 december 2013 kan man inte längre betala med de äldre versionerna av 50- och 1 000-kronorssedlarna, som saknar

Inlämnad: 2013-03-15 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2012/13:403 av Jakobsson, Leif (S)

den 15 mars Fråga 2012/13:403 Kontantaffärer av Leif Jakobsson S till justitieminister Beatrice Ask M I Sverige har vi numera lagen om åtgärder mot penningtvätt. Denna lag tar sikte på att bolag som omfattas av lagen, till exempel banker, finansbolag, valutaväxlingskontor, försäkringsmäklare etcetera, ska dels

Inlämnad: 2013-03-15 Besvarare: Peter Norman (M)

Interpellation 2012/13:99 av Nordén, Marie (S)

den 7 november Interpellation 2012/13:99 Kommunal skatteutjämning av Marie Nordén S till statsrådet Peter Norman M Utjämningskommittén fick av regeringen i september 2008 i uppdrag att utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. En enig kommitté överlämnade sitt slutbetänkande Likvärdiga förutsättningar

Inlämnad: 2012-11-07 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunal skatteutjämning

Interpellation 2012/13:90 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 6 november Interpellation 2012/13:90 Skatteutjämningssystemet av Sven-Erik Bucht S till statsrådet Peter Norman M En enhällig utredning med alla partier, utom SD som inte deltog i utredningen, överlämnade sitt slutbetänkande Likvärdiga förutsättningar till regeringen i april 2011. Kommittén föreslog förändringar

Inlämnad: 2012-11-06 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skatteutjämningssystemet

Interpellation 2012/13:85 av Jakobsson, Leif (S)

den 1 november Interpellation 2012/13:85 Gränspendlarkommunerna och skatteutjämningen av Leif Jakobsson S till statsrådet Peter Norman M I alla våra gränsregioner bedrivs ett omfattande arbete för att utvidga arbetsmarknadsregionerna över nationsgränserna för att skapa bättre arbetsmarknader och tillgodose behovet

Inlämnad: 2012-11-01 Besvarare: Peter Norman (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Gränspendlarkommunerna och skatteutjämningen