Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:985 av Johansson, Magnus (s)

Fråga 1997/98:985 av Magnus Johansson s till kulturministern om Statens sjöhistoriska museer den 5 augusti Den 19 mars 1998 beslutade riksdagen att ge regeringen till känna vad man anfört om lokaliseringen av ledningen för Statens sjöhistoriska museer till Karlskrona. Detta beslut fattades i stor majoritet och ligger

Inlämnad: 1998-08-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:903 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1997/98:903 av Sonja Fransson s till kulturministern om funktionshindrades möjlighet att delta i kulturlivet Svenska Very Special Arts har gjort en inventering för att ta reda på vilka möjligheter det finns för konstutövare med funktionshinder att utbilda sig, att få hjälpmedel, assistans eller anpassning av lokaler

Inlämnad: 1998-06-30 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:751 av Johansson, Anita (s)

Fråga 1997/98:751 av Anita Johansson s till kulturministern om Erstaviks fideikommiss I Nacka kommun finns ett fideikommiss som till ytan omfattar en mycket stor del av kommunen, ca 2 200 hektar. Den senaste fideikommissarien, Magnus af Petersens, avled i maj 1994. Enligt gällande lag upphörde därmed fideikommisset

Inlämnad: 1998-05-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:604 av Lekberg, Sören (s)

Fråga 1997/98:604 av Sören Lekberg s till jordbruksministern om livsmedelsprisernas utveckling Som en följd av vårt medlemskap i EU har hushållens kostnader för livsmedel blivit lägre. Enligt vissa uppgifter har livsmedelspriserna exklusive momssänkningen minskat med totalt 30 miljarder kronor sedan 1994. Jag vill därför

Inlämnad: 1998-03-25 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:407 av Kaaling, Björn (s)

Fråga 1997/98:407 av Björn Kaaling s till kulturministern om SESAM-projektet Sedan ett par år tillbaka pågår ett omfattande arbete med att vårda, registrera, bildbearbeta och tillgängliggöra stora delar av de föremål och material som finns vid landets museer och arkiv i det som kallas SESAM-projektet. Projektet blev

Inlämnad: 1998-02-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:167 av Gidblom, Birgitta (s)

Fråga 1997/98:167 av Birgitta Gidblom s till kulturministern om marksänd digital TV I utredningen som föregick beslutet föreslog utredaren att Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala skulle bli de orter i norra Sverige som först skulle kunna ta emot digitala TV-sändningar över marknätet. Besvikelsen blev givetvis stor

Inlämnad: 1997-11-21 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1997/98:54 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1997/98:54 av Susanne Eberstein s till inrikesministern om Kartvårdscentralen i Ånge Kartvårdscentralen i Ånge är en avdelning inom det statliga Lantmäteriverket, som bl.a. arbetar med restaurering av kartor och arkivmaterial. Den kom till 1984 genom ett riksdagsbeslut, där LMV tilldelades särskilda medel för

Inlämnad: 1997-10-14 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)