Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:817 av Lundberg, Inger (s)

Fråga 1997/98:817 av Inger Lundberg s till statsrådet Ulrica Messing om trygghet i arbetslivet I och med att tillväxten tagit fart och det sker en kraftig ökning av jobben i näringslivet blir arbetsmarknadens förändring allt tydligare. Arbetslivsinstitutets generaldirektör Anders L Johansson beskriver i en artikel hur

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1997/98:604 av Lekberg, Sören (s)

Fråga 1997/98:604 av Sören Lekberg s till jordbruksministern om livsmedelsprisernas utveckling Som en följd av vårt medlemskap i EU har hushållens kostnader för livsmedel blivit lägre. Enligt vissa uppgifter har livsmedelspriserna exklusive momssänkningen minskat med totalt 30 miljarder kronor sedan 1994. Jag vill därför

Inlämnad: 1998-03-25 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)

Skriftlig fråga 1997/98:54 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1997/98:54 av Susanne Eberstein s till inrikesministern om Kartvårdscentralen i Ånge Kartvårdscentralen i Ånge är en avdelning inom det statliga Lantmäteriverket, som bl.a. arbetar med restaurering av kartor och arkivmaterial. Den kom till 1984 genom ett riksdagsbeslut, där LMV tilldelades särskilda medel för

Inlämnad: 1997-10-14 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)