Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1815 av Frans, Joe (s)

den 7 juni Fråga 2004/05:1815 av Joe Frans s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Afrikas kulturskatt Våra museer runtom i Sverige har i dag en tendens att visa den afrikanska kulturen på ett gammalt och förlegat sätt. Utställningarna är ofta hierarkiska och ibland direkt fördomsfulla. Införandet

Inlämnad: 2005-06-07 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1481 av Ahlqvist, Birgitta (s)

den 22 april Fråga 2004/05:1481 av Birgitta Ahlqvist s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om digital tv Inom några år stängs det analoga tv-nätet och digital tv blir en verklighet för 98 av befolkningen. Många hushåll köper en box för att sedan gratis kunna se många tv-program, bland annat Barnkanalen

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1443 av Hassan, Maria (s)

den 19 april Fråga 2004/05:1443 av Maria Hassan s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om minoritetsspråkens framtid som studieämne vid universitet och högskolor Högskoleverkets rapport Att vara eller inte vara från 2003 om minoritetsspråkens framtid i den svenska högskolan gör en bedömning att det

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1392 av Astudillo, Luciano (s)

den 11 april Fråga 2004/05:1392 av Luciano Astudillo s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om examinationsrätt vid Malmö högskola Malmö växer och utbildningsbehovet i regionen är stort. Malmö högskola skapades för att stödja en positiv samhällsutveckling i Malmöregionen och bör få fortsätta på den vägen.

Inlämnad: 2005-04-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:369 av Israelsson, Margareta (s)

den 8 februari Interpellation 2004/05:369 av Margareta Israelsson s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Dramatiska institutets barnprojekt i Nacka I samband med ett barnteaterprojekt vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan har några sexåringar från Stensö skola i Nacka utsatts för något som

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:853 av Astudillo , Luciano (s)

den 2 februari Fråga 2004/05:853 av Luciano Astudillo s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om ett lexikon mellan svenska och pashto Antalet afghaner i Sverige växer. Enbart i Malmö finns det runt 2 500 afghaner, i hela riket drygt 9 000. Dock saknar denna stora grupp ett lexikon på sitt eget språk,

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:771 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 24 januari Fråga 2004/05:771 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Jens Orback om etnisk kvotering av studenter Obalansen på svensk arbetsmarknad när det gäller andelen personer med invandrarbakgrund är oacceptabel. Det måste till radikala grepp och gärna otraditionella för att få in fler personer med invandrarbakgrund

Inlämnad: 2005-01-24 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:746 av Eberstein , Susanne (s)

den 20 januari Fråga 2004/05:746 av Susanne Eberstein s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om haisla-indianernas totempåle På 1920-talet donerades en totempåle till Etnografiska museet av en svensk konsul verksam i Kanada. Under 1994, urbefolkningarnas år, beslutade den svenska regeringen att återlämna

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:745 av Löfstrand, Johan (s)

den 20 januari Fråga 2004/05:745 av Johan Löfstrand s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om harmonisering av betygssystemen i högre utbildning i Europa Under det senaste året har frågan om ny betygsskala inom svensk högre utbildning debatterats. Betygssystem antal betygssteg ser i dag olika ut beroende

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:676 av Sandgren, Margareta (s)

den 28 december Fråga 2004/05:676 av Margareta Sandgren s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om frystorkning av avlidna Frystorkning har föreslagits som ett alternativ att ta hand om avlidna. Metoden innebär att den avlidne fryses ned till minus 18 grader. Kistan sänks ned i flytande kväve, minus 195

Inlämnad: 2005-01-03 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:643 av Wegendal, Lars (s)

den 20 december Fråga 2004/05:643 av Lars Wegendal s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om nationell kommitté för Linnéjubileet Vid tidigare tillfällen har jag frågat olika ministrar om statens engagemang vid firandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse. Senast har jag i oktober 2004 fått

Inlämnad: 2004-12-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:635 av Olovsson, Fredrik (s)

den 17 december Fråga 2004/05:635 av Fredrik Olovsson s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om programmet Linneus-Palme Regeringen föreslår i statsbudgeten att biståndet ska höjas. Det är mycket positivt och möjliggör nya insatser som kan leda till utveckling för individer och länder som i dag har en

Inlämnad: 2004-12-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:581 av Markström, Elisebeht (s)

den 10 december Fråga 2004/05:581 av Elisebeht Markström s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om riksdagens beslut 1998 Kvinnofrid Då riksdagen fattade sitt beslut Kvinnofrid 1998 gavs en rad uppdrag åt olika myndigheter. Bland annat beslutades att 13 yrkesexamina skulle kompletteras med kunskap

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:502 av Gidblom, Birgitta (s)

den 3 december Fråga 2004/05:502 av Birgitta Gidblom s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om utbildningsinsatser om demens Antalet demenssjuka ökar i Sverige. Förhållandena för dessa varierar i landet, och även kunskapen för dem som ska behandla och rehabilitera dessa patienter. Det råder brist på

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:63 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 oktober Interpellation 2004/05:63 av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Thomas Östros om Malmö högskola För inte så många år sedan befann sig Malmö i ett synnerligen bekymmersamt läge. Nedläggningen av de stora näringarna varvsindustri och teko ledde till långvarigt hög arbetslöshet och fattigdom.

Inlämnad: 2004-10-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:33 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

den 21 september Fråga 2004/05:33 av Barbro Hietala Nordlund s till näringsminister Leif Pagrotsky om löne- och bonusavtal för chefer i statliga bolag Löneutvecklingen och bonusavtalen för chefer i flera statliga bolag har skenat i höjden de senaste åren. De exempel, som redovisats i medierna de senaste dagarna, visar

Inlämnad: 2004-09-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:27 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 20 september Fråga 2004/05:27 av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunal upphandling Försökslagen om dispens för kommunal upphandling utanför kommungränsen upphör att gälla 2005. Inför beslutet att förlänga lagen till år 2005 gjordes en utredning om hur lagen använts av de kommunala bolagen.

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)