Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2072 av Hägg, Carina (s)

den 27 juli Fråga 2004/05:2072 av Carina Hägg s till statsrådet Barbro Holmberg om IOM och människohandeln Det är ett omfattande och ansvarsfullt arbete att stödja flyktingar när de återvänder efter det att konflikter har avslutats. Sverige medverkar i det arbetet bland annat genom att stödja den internationella organisationen

Inlämnad: 2005-07-27 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1622 av Malmström, Louise (s)

den 16 maj Fråga 2004/05:1622 av Louise Malmström s till statsrådet Barbro Holmberg om arbetstillfällen på Migrationsverket i Norrköping För någon vecka sedan fick vi veta att 4045 arbetstillfällen försvinner från Migrationsverket i Norrköping. Skälet är att antalet asylsökande minskar. Men processen för asylsökande

Inlämnad: 2005-05-16 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1290 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 mars Fråga 2004/05:1290 av Luciano Astudillo s till statsrådet Barbro Holmberg om vård av apatiska flyktingbarn Frågan om flyktingbarn i apatiskt tillstånd debatteras på många håll i samhället. Det är viktigt att slå fast att myndigheterna individuellt prövar alla asylansökningar. Det gäller också de här barnen

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:691 av Ernkrans, Matilda (s)

den 10 januari Fråga 2004/05:691 av Matilda Ernkrans s till statsrådet Barbro Holmberg om bedömningar om Azerbajdzjan Det är fler och fler människor från Azerbajdzjan som söker asyl i Sverige. De allra flesta får avslag på sin asylansökan, bara en liten grupp har beviljats asyl på grund av sin politiska verksamhet.

Inlämnad: 2005-01-10 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:198 av Ernkrans, Matilda (s)

den 22 oktober Fråga 2004/05:198 av Matilda Ernkrans s till statsrådet Barbro Holmberg om beslutsmotiveringen i asylärenden Förståelsen för och tryggheten i vår asylpolitik är beroende av hur våra myndigheter Migrationsverket och Utlänningsnämnden bemöter asylsökande och också hur bifall och avslag på asylansökningar

Inlämnad: 2004-10-22 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:107 av Nordén, Marie (c)

den 13 oktober Fråga 2004/05:107 av Marie Nordén c till statsrådet Barbro Holmberg om Migrationsverkets regionalpolitiska ansvar Migrationsverket avser att minska antalet platser för asylsökanden med 1 000 i Norrland, medan man drar ned 400 platser i övriga Sverige. Detta är inte acceptabelt, eftersom verkets anläggningar

Inlämnad: 2004-10-13 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:81 av Fransson, Sonja (s)

den 7 oktober Fråga 2004/05:81 av Sonja Fransson s till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökandes rätt att arbeta Sedan möjligheterna utökats för asylsökande personer att få bo på landet i små byar och i mindre samhällen, i stället för att bo i stora institutionsliknande kollektiv, har också kontaktnäten till grannar

Inlämnad: 2004-10-07 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:56 av Wahlström, Göte (s)

den 27 september Fråga 2004/05:56 av Göte Wahlström s till justitieminister Thomas Bodström om förvar av utvisningshotade kriminella En del i ett aktivt återvändande för asylsökande har utgjorts av att vi tvingats bygga ut Migrationsverkets förvarsverksamhet i landet ytterligare. Detta kan till viss del ses som en

Inlämnad: 2004-09-27 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:27 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 20 september Fråga 2004/05:27 av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunal upphandling Försökslagen om dispens för kommunal upphandling utanför kommungränsen upphör att gälla 2005. Inför beslutet att förlänga lagen till år 2005 gjordes en utredning om hur lagen använts av de kommunala bolagen.

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)