Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2190 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 12 september Fråga 2004/05:2190 av Ann-Kristine Johansson s till statsrådet Sven-Erik Österberg om djurskyddskrav i offentlig upphandling av livsmedel Stat, kommun och landsting handlar årligen för 400 miljarder kronor. De offentliga upphandlare som i sin upphandling av livsmedel velat inkludera hållbarhetsaspekter

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2113 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

den 19 augusti Fråga 2004/05:2113 av Barbro Hietala Nordlund s till statsrådet Sven-Erik Österberg om samordnad statlig upphandling Regering och riksdag har i flera sammanhang uttalat att statliga verksamheter ska bidra till småföretagande, regional utveckling, genusbalans och så vidare. Omlokaliseringar och spridning

Inlämnad: 2005-08-19 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1661 av Sköldestig, Berndt (s)

den 19 maj Fråga 2004/05:1661 av Berndt Sköldestig s till statsrådet Sven-Erik Österberg om fungerande infrastruktur En av grunderna för tillväxt och arbete är att samhällets infrastruktur fungerar. Det är därför viktigt att nödvändiga satsningar inom väg och järnväg görs. Även om statens ekonomi är god, så är resurserna

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1616 av Astudillo, Luciano (s)

den 16 maj Fråga 2004/05:1616 av Luciano Astudillo s till statsrådet Jens Orback om diskriminering av stadsdelar Rosengård i Malmö får 250 miljoner kronor för lite i kommunala skattepengar varje år. Den nyutkomna rapporten Har vi råd med människor från Hyresgästföreningen visar på en strukturell diskriminering, det

Inlämnad: 2005-05-16 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1580 av Nordquist, Kaj (s)

den 4 maj Fråga 2004/05:1580 av Kaj Nordquist s till statsrådet Sven-Erik Österberg om antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling År 2002 infördes en bestämmelse i lagen om offentlig upphandling LOU som anger att en upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för kontraktets utförande. Ett exempel på

Inlämnad: 2005-05-04 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1315 av Hagberg, Liselott (fp)

den 24 mars Fråga 2004/05:1315 av Liselott Hagberg fp till vice statsminister Bosse Ringholm om kommunala nyval En brist i det kommunala regelsystemet är att extraval inte tillåts även om förändrade politiska förhållanden och relationer mellan partierna skulle motivera det. De skäl som talar för att extraval är tillåtna

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1187 av Arvidsson, Eva (s)

den 9 mars Fråga 2004/05:1187 av Eva Arvidsson s till statsrådet Sven-Erik Österberg om lika lön för lika arbete I en nyligen publicerad undersökning har SCB på fackförbundet ST:s uppdrag jämfört könsskillnader i lön för statligt anställda. Lönestatistiken har brutits ned på myndighetsnivå. På 63 av de 78 myndigheter,

Inlämnad: 2005-03-09 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1159 av Axelsson, Christina (s)

den 7 mars Fråga 2004/05:1159 av Christina Axelsson s till statsrådet Sven-Erik Österberg om komplettering till kommunernas upphandlingsregler Den 3 mars lade Socialdemokraterna i 25 kommuner i Stockholms län, på olika sätt, fram förslag till sina kommunstyrelser om behov av komplettering av kommunernas upphandlingsregler

Inlämnad: 2005-03-07 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1084 av Axelsson, Christina (s)

den 28 februari Fråga 2004/05:1084 av Christina Axelsson s till statsrådet Lena Sommestad om mobiltelefoner och strålningsskydd Återigen kan vi i kvällstidningarna läsa om en larmrapport kring hur farligt det är med mobiltelefonerande. Den här gången kommer det från ett irländskt läkarteam som påstår att var tjugonde

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2004/05:388 av Johansson, Lars (s)

den 16 februari Interpellation 2004/05:388 av Lars Johansson s till justitieminister Thomas Bodström om villkoren för hemförsäkringen Nyligen har Länsförsäkringar beslutat att kraftigt höja självrisken för hyresgäster som bor i området Gärdsås i Bergsjön i Göteborg. Hyresgästerna får självrisken höjd med omkring 400 vilket

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:803 av Astudillo, Luciano (s)

den 27 januari Fråga 2004/05:803 av Luciano Astudillo s till statsrådet Sven-Erik Österberg om anonyma jobbansökningar Diskriminering är oacceptabelt och förbjudet, men förekommer ändå överallt i samhället. Det är en mångbottnad fråga som vi behöver en mängd olika åtgärder för att stävja. Ett sätt att komma åt problemet

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:751 av Lundberg, Inger (s)

den 20 januari Fråga 2004/05:751 av Inger Lundberg s till statsrådet Sven-Erik Österberg om sociala hänsyn i offentlig upphandling Sverige har på olika sätt bidragit till att kampen mot barnarbetet satts på den internationella agendan. Det blir därför stötande om kommuner eller andra, som genomför offentlig upphandling,

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:27 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 20 september Fråga 2004/05:27 av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunal upphandling Försökslagen om dispens för kommunal upphandling utanför kommungränsen upphör att gälla 2005. Inför beslutet att förlänga lagen till år 2005 gjordes en utredning om hur lagen använts av de kommunala bolagen.

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)