Dokument & lagar (31 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2126 av Ludvigsson, Anne (s)

den 25 augusti Fråga 2004/05:2126 av Anne Ludvigsson s till statsrådet Sven-Erik Österberg om kommunernas framtida roll och ansvar för budget och skuldrådgivning till skuldsatta personer Frågan om ny skuldsaneringslag har utretts SOU 2004:81 och utredningens förslag angående ny skuldsaneringslag innebär att det generella

Inlämnad: 2005-08-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2103 av Hoff, Hans (s)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2103 av Hans Hoff s till justitieminister Thomas Bodström om skyddad identitet Ca 9 000 personer lever med skyddad identitet i Sverige. De flesta av dem är kvinnor som varit förföljda och hotade av män. Den enklaste formen av skyddad identitet är sekretessmarkering i folkbokföringen. Det

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2015 av Olovsson, Fredrik (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2015 av Fredrik Olovsson s till justitieminister Thomas Bodström om elektronisk övervakning av besöksförbud Enligt Brottsförebyggande rådets Brå undersökning av överträdelser mot besöksförbud står ett mindre antal män för den stora delen av alla överträdelser. För att öka tryggheten för den

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1731 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 27 maj Fråga 2004/05:1731 av Ann-Marie Fagerström s till justitieminister Thomas Bodström om rättshjälp Rättshjälpen är begränsad till 75 000 kr. Detta belopp har varit oförändrat under många år trots att det har urholkats genom inflationen och att rättegångskostnaderna har momsbelagts. Reglerna är sådana att vid

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1666 av Högman, Berit (s)

den 20 maj Fråga 2004/05:1666 av Berit Högman s till justitieminister Thomas Bodström om polisutbildning i Värmland Jag konstaterar med stor tillfredställelse att justitieminister Thomas Bodström vill se fler polisutbildningar i landet och att studierna med fördel kan bedrivas tillsammans med andra studenter. Vidare

Inlämnad: 2005-05-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1548 av Örnfjäder, Krister (s)

den 29 april Fråga 2004/05:1548 av Krister Örnfjäder s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas nya organisation Förändringen av tingsrättsorganisationen har bland annat inneburit att de tre tingsrätterna i Kalmar län har slagits ihop till en med kansliort i Kalmar och tingsställen i Västervik och Oskarshamn.

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1532 av Norlander, Göran (s)

den 29 april Fråga 2004/05:1532 av Göran Norlander s till justitieminister Thomas Bodström om kriminalvårdens utbyggnadsplaner Förra hösten presenterade Kriminalvårdsstyrelsen en plan för utbyggnad av ett antal nya platser, bland annat en säkerhetsavdelning på Saltviksanstalten i Härnösand. Vad avser ministern att göra för att påskynda verkställigheten av dessa planer

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1478 av Wikén, Stefan (s)

den 22 april Fråga 2004/05:1478 av Stefan Wikén s till justitieminister Thomas Bodström om översyn av lagen om ekonomiska föreningar I mars överlämnade regeringen en proposition om ny aktiebolagslag till riksdagen med systematisk modernisering och språkliga förbättringar samt förändringar på flera punkter. En viktig

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1401 av Olander, Ronny (s)

den 13 april Fråga 2004/05:1401 av Ronny Olander s till justitieminister Thomas Bodström om ekonomisk brottslighet Ekonomisk brottslighet är främst vinningsbrott som begås av näringsidkare i företagets eller företagarens intresse. Brottsligheten är ofta dold. Många brott saknar tydliga offer som upptäcker och därmed

Inlämnad: 2005-04-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1368 av Olander, Ronny (s)

den 7 april Fråga 2004/05:1368 av Ronny Olander s till justitieminister Thomas Bodström om ansvar och sanktioner vid arbetsmiljöbrott År 2003 anmäldes 92 800 arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket. 51 hamnade i domstol. Mellan 2000 och 2003 dog 185 arbetstagare i olyckor på jobbet. Tio dödsolyckor ledde under dessa år

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1361 av Hagberg, Michael (s)

den 6 april Fråga 2004/05:1361 av Michael Hagberg s till justitieminister Thomas Bodström om förslag till ny tingsrättsorganisation i Södermanlands län Domstolsverket har nyligen överlämnat förslag till regeringen om förändringar av tingsrättsorganisationen inom Södermanlands län. Förslaget innebär att Katrineholms

Inlämnad: 2005-04-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1356 av Hägg, Carina (s)

den 5 april Fråga 2004/05:1356 av Carina Hägg s till justitieminister Thomas Bodström om förbud av sexklubbar Det finns möjlighet att agera mot sexklubbar. I ordningsstadgans 2 kap. 14 regleras förbud mot anordnade av offentlig pornografisk föreställningMöjligheten för polis att upplösa dylika föreställningar bör fortsättningsvis

Inlämnad: 2005-04-05 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1293 av Andersson, Johan (s)

den 21 mars Fråga 2004/05:1293 av Johan Andersson s till justitieminister Thomas Bodström om regler kring avhysning Ett av de största ingrepp samhället kan göra, är att ta ifrån en individ eller familj rätten att förfoga över sin bostad. En människa som berövas sin bostad förlorar sitt viktigaste sociala fotfäste.

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1250 av Astudillo, Luciano (s)

den 17 mars Fråga 2004/05:1250 av Luciano Astudillo s till justitieminister Thomas Bodström om rätten att skilja sig Ofta sker skilsmässor relativt smärtfritt. Andra gånger hjälper en domstol till att rättsligt klara av skilsmässan. Men för kvinnor som är gifta i vissa muslimska länder är svensk domstol inte tillräcklig.

Inlämnad: 2005-03-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1211 av Emanuel Johansson, Jan (s)

den 11 mars Fråga 2004/05:1211 av Jan Emanuel Johansson s till justitieminister Thomas Bodström om situationen för studerande på anstalt Den som studerar på anstalt i dag kan drabbas av följande problem: Den studerande kan behöva skrivas in på komvux på anstaltsorten under sin strafftid. För att detta ska fungera måste

Inlämnad: 2005-03-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1193 av Fogelström, Conny (s)

den 10 mars Fråga 2004/05:1193 av Conny Fogelström s till justitieminister Thomas Bodström om ökad rättstrygghet för vittnen och målsäganden Det finns angelägna frågor inom rättspolitiken vilka ofta hamnar i skymundan. En sådan fråga är skyddet för anmälare, vittnen och målsäganden. Eftersom de flesta brottsoffer är

Inlämnad: 2005-03-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1139 av Öberg, Maria (s)

den 4 mars Fråga 2004/05:1139 av Maria Öberg s till justitieminister Thomas Bodström om uthämtning av nya pass I propositionen om ökad säkerhet för pass föreslås att en bild av den sökande tas i digitalt format. Fotografering ska i fortsättningen ske hos passmyndigheten, i stället för som i dag hos en fotograf eller

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1102 av Arvidsson, Eva (s)

den 2 mars Fråga 2004/05:1102 av Eva Arvidsson s till justitieminister Thomas Bodström om ny varumärkeslag I mars 2001 lade Varumärkeskommittén fram sitt slutbetänkande med förslag till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Förslaget innebär att vid ansökan om registrering av varumärke respektive firma så ska

Inlämnad: 2005-03-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:389 av Astudillo, Luciano (s)

den 16 februari Interpellation 2004/05:389 av Luciano Astudillo s till justitieminister Thomas Bodström om polisens gänginsatser I Sverige gör vi nu en av de största satsningarna på polisen någonsin. Under innevarande mandatperiod ska 4 000 nya poliser utbildas. Det är positivt, eftersom alla människor inte känner

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:966 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 15 februari Fråga 2004/05:966 av Claes-Göran Brandin s till justitieminister Thomas Bodström om flexibla frigivningsregler I mina besök på anstalter framkommer det att internerna är kritiska till de frigivningsregler som gäller. Enligt reglerna ska frigivningen ske det datum då straffet är avtjänat. Flera av de

Inlämnad: 2005-02-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering