Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2095 av Hägg, Carina (s)

den 10 augusti Fråga 2004/05:2095 av Carina Hägg s till statsrådet Ylva Johansson om utländska kvinnors rätt till abort Det pågår nu en utredning som har uppdraget att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att utländska kvinnor får rätt att göra abort i Sverige. Jag utgår ifrån att utredningen kommer att

Inlämnad: 2005-08-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1866 av Frans, Joe (s)

den 13 juni Fråga 2004/05:1866 av Joe Frans s till statsrådet Ylva Johansson om tandvårdsreformer Över en miljon svenskar tvingas avstå från tandläkarbesöken, enligt en ny LO-rapport. Tandhälsan är redan en klassfråga och regeringen har åtskilliga gånger lovat att ta ordentligt tag i frågan. Stora delar av befolkningen

Inlämnad: 2005-06-13 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1581 av Nordquist, Kaj (s)

den 4 maj Fråga 2004/05:1581 av Kaj Nordquist s till statsrådet Ylva Johansson om läkemedelsinformation för synskadade Det pågår ett ständigt utvecklande av läkemedelsinformationen från såväl myndigheter som från läkemedelsindustrin. Olika tekniker används och prövas riktade till olika målgrupper. Det är centralt att

Inlämnad: 2005-05-04 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1453 av Berglund Nilsson, Mona (s)

den 20 april Fråga 2004/05:1453 av Mona Berglund Nilsson s till socialminister Berit Andnor om anhörigstöd i äldrevården Anhörigas insatser blir alltmer avgörande för äldreomsorgen. Hemtjänsten tycks inte öka sina insatser i samma utsträckning som platser försvinner i särskilda boenden. Kommunernas äldreomsorg inriktas

Inlämnad: 2005-04-20 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1321 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 24 mars Fråga 2004/05:1321 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ylva Johansson om tillgång till mobiltelefon för psykdömda För några dagar sedan rymde Dariusz Ledzion från den rättspsykiatriska kliniken i Växjö. Lyckligtvis kunde han relativt snabbt gripas. Det är naturligtvis skillnad om påföljden blir

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1206 av Berglund Nilsson, Mona (s)

den 10 mars Fråga 2004/05:1206 av Mona Berglund Nilsson s till statsrådet Ylva Johansson om läkemedelsanvändning inom äldreomsorgen Kommunernas äldreomsorg inriktas alltmer mot att fler äldre ska bo kvar hemma. Färre platser i särskilda boendeformer kompenseras med att fler personer får hemtjänst. En konsekvens av

Inlämnad: 2005-03-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1079 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 28 februari Fråga 2004/05:1079 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Ylva Johansson om hemhjälp på lika villkor I en artikel i GP den 24 februari presenterades en avhandling från Umeå universitet om effekterna av privatiseringen av äldrevården. Avhandlingen visar på stora brister i socialtjänstens syn på hemhjälp

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:264 av Johansson, Lars (s)

den 15 december Interpellation 2004/05:264 av Lars Johansson s till statsrådet Ylva Johansson om placeringsort för det nya nationella rådet för organ- och vävnadsdonation Riksdagen beslutade den 9 december att inrätta ett nationellt råd för organ- och vävnadsdonation. En särskild styrelse för rådet kommer att utses

Inlämnad: 2004-12-15 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:562 av Örnfjäder, Krister (s)

den 9 december Fråga 2004/05:562 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Ylva Johansson om varningstriangel på läkemedel Enligt uppgift kommer den varningstriangel som finns på läkemedel att avskaffas. Den ska senast i slutet av 2006 vara ersatt med en varningstext i läkemedlets bipacksedel. Skälet uppges vara att det

Inlämnad: 2004-12-09 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:501 av Hoff, Hans (s)

den 3 december Fråga 2004/05:501 av Hans Hoff s till socialminister Berit Andnor om läkarnas anmälningsplikt av patienter med alkoholproblem Enligt uppgift kör varje dag 15 000 alkoholpåverkade personer bil på vägarna i Sverige. Ett stort antal människor dör eller skadas allvarligt i trafikolyckor där alkohol varit

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:98 av Fransson, Sonja (s)

den 1 november Interpellation 2004/05:98 av Sonja Fransson s till statsrådet Ylva Johansson om Nationella hjälplinjen som en del i det förebyggande psykiatriarbetet Föreningen Nationella hjälplinjen bildades 2001 på initiativ av fem patientorganisationer. Detta projekt har sedan visat sig vara till stor nytta. Det

Inlämnad: 2004-11-01 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:104 av Fransson, Sonja (s)

den 13 oktober Fråga 2004/05:104 av Sonja Fransson s till socialminister Berit Andnor om Nationella hjälplinjen Föreningen Nationella hjälplinjen bildades 2001 på initiativ av fem patientorganisationer. Verksamheten består, kortfattat uttryckt, i att anonymt på jourtelefon med utbildad personal ge stödsamtal och rådgivning

Inlämnad: 2004-10-13 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:27 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 20 september Fråga 2004/05:27 av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunal upphandling Försökslagen om dispens för kommunal upphandling utanför kommungränsen upphör att gälla 2005. Inför beslutet att förlänga lagen till år 2005 gjordes en utredning om hur lagen använts av de kommunala bolagen.

Inlämnad: 2004-09-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)