Dokument & lagar (126 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:692 av Hägg, Carina (s)

den 1 februari Fråga 2007/08:692 Sveriges nominering till Cedaw av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Kvinnodiskrimineringskommittén, Cedaw, är ett oberoende expertorgan inom FN som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av konventionen samt rapportera till Ecosoc och

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:683 av Hägg, Carina (s)

den 30 januari Fråga 2007/08:683 Förbudet mot aborter i Litauen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m I vårt grannland Litauen växer nu oron över att konservativa krafter i samhället aktivt arbetar för att rätten till abort ska förbjudas. Den katolska kyrkan är en av initiativtagarna för att kriminalisera

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:650 av Hägg, Carina (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:650 Förbud mot aborter i Litauen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m I vårt grannland Litauen växer nu oron över att konservativa krafter i samhället aktivt arbetar för att rätten till abort ska förbjudas. Den katolska kyrkan är en av initiativtagarna för att kriminalisera

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:552 av Hägg, Carina (s)

den 21 december Fråga 2007/08:552 Rätten till legal och säker abort i Polen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski besökte Sverige den 1920 december. Han deltog i den informella middagen för Nordens utrikesministrar. Vidare planerade utrikesminister Radoslaw

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:551 av Hägg, Carina (s)

den 21 december Fråga 2007/08:551 Ambassadör mot människohandel och trafficking av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Att det inom UD har inrättats en tjänst som ambassadör för internationellt samarbete mot människohandel och trafficking har varit en viktig markering för vikten av frågan och Sveriges

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:550 av Hägg, Carina (s)

den 21 december Fråga 2007/08:550 Rätt till en fast bostad efter jourboende av Carina Hägg s till statsrådet Mats Odell kd Regeringens bostadspolitik har enligt uppgift från bostadsminister Mats Odell inget könsperspektiv, vilket jag beklagar. Kvinnor som utsatts för våld, hot och övergrepp och behöver tillgång

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:549 av Hägg, Carina (s)

den 21 december Fråga 2007/08:549 Tillsättandet av tjänster av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Regeringen är inte jämställd. Det finns tydliga brister inom departementen. Rimligheten i den sneda könsfördelningen på ledande poster inom UD ifrågasätts. Regeringen har varit passiv inför utnämningar

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:504 av Hägg, Carina (s)

den 14 december Fråga 2007/08:504 Det europeiska jämställdhetsinstitutet av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det europeiska jämställdhetsinstitutet är en ny myndighet som Sverige tidigare tagit initiativ till och vars arbete beräknas inledas senast den 19 januari 2008.

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:480 av Sachet, Ameer (s)

den 13 december Fråga 2007/08:480 Förnyelse av AT-läkarsystemet av Ameer Sachet s till socialminister Göran Hägglund kd De senaste åren har problemen snabbt ökat när det gäller att besätta AT-läkartjänsterna. Innehållet i AT-läkarsystemet kanske också borde förändras och moderniseras så att tjänsterna blev attraktivare.

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:479 av Sachet, Ameer (s)

den 13 december Fråga 2007/08:479 Sverige och utarmat uran i vapen av Ameer Sachet s till utrikesminister Carl Bildt m Den 1 november i år ägde en omröstning rum i FN:s generalförsamlings första kommitté om ett resolutionsförslag angående vapen med utarmat uran, DU-vapen DU står för depleted uranium I resolutionsförslaget

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:470 av Sachet, Ameer (s)

den 11 december Fråga 2007/08:470 Behovet av ett brett utbud av hyresrätter av Ameer Sachet s till statsrådet Mats Odell kd Det finns flera grupper som har ett särskilt intresse av att det finns ett brett utbud av hyresrätter och kanske också särskilt allmännyttiga hyresrätter. Det handlar om grupper som har mindre

Inlämnad: 2007-12-11 Besvarare: Mats Odell (KD)

EU

Skriftlig fråga 2007/08:440 av Hägg, Carina (s)

den 7 december Fråga 2007/08:440 EU av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Sverige kommer under år 2009 att vara ordförandeland i EU. För att kunna ta vara på de svenska frivilligorganisationernas kompetens och engagemang i de frågor som kommer att vara aktuella under ordförandeperioden behöver regeringen

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:427 av Hägg, Carina (s)

den 7 december Fråga 2007/08:427 Europarådet av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Sverige kommer under år 2008 att vara ordförandeland för Europarådet. För att kunna ta vara på de svenska frivilligorganisationernas kompetens och engagemang i de frågor som kommer att stå på dagordningen så är en förutsättning

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:362 av Hägg, Carina (s)

den 28 november Fråga 2007/08:362 Arbetsgivarens ansvar för mäns våld mot kvinnor av Carina Hägg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Jag beklagar att Svenskt Näringsliv uppger att man varken har genomfört eller har något pågående arbete samt inte heller avser att framledes belysa hur mäns våld mot

Inlämnad: 2007-11-28 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2007/08:209 av Sachet, Ameer (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:209 Halvering av nybyggda hyresrätter av Ameer Sachet s till statsrådet Mats Odell kd Boverkets senaste indikatorer visar att den borgerliga politiken har lett till ett dramatiskt tapp i nybyggda hyresbostäder. Nybyggnaden av flerbostadshus halverades under första halvåret

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Halvering av nybyggda hyresrätter

Skriftlig fråga 2007/08:315 av Hägg, Carina (s)

den 21 november Fråga 2007/08:315 Expertgruppen för människohandel av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Expertgruppen för människohandel har funnits sedan 2003. EU-kommissionen tillsätter nu en ny expertgrupp som ska ta hänsyn till förändringar efter utvidgningen. Men frågan är om expertgruppens mandat

Inlämnad: 2007-11-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:310 av Sachet, Ameer (s)

den 21 november Fråga 2007/08:310 Östersjösamarbetet och konsulatsneddragningar av Ameer Sachet s till utrikesminister Carl Bildt m UD stänger generalkonsulatet i Gdansk, även de i Hamburg och Kaliningrad är hotade. Sveriges beskickningar i andra stater har stor symbolisk betydelse och är viktiga kontakt- och samlingspunkter

Inlämnad: 2007-11-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:308 av Sachet, Ameer (s)

den 21 november Fråga 2007/08:308 Basel 2-överenskommelsens konsekvenser för bostadsmarknaden av Ameer Sachet s till statsrådet Mats Odell kd Den 1 februari 2007 trädde ett nytt regelverk om kapitaltäckning i kraft, enligt den så kallade Basel 2-överenskommelsen. Regelverket ger banker och kreditinstitut ökade

Inlämnad: 2007-11-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:284 av Sachet, Ameer (s)

den 16 november Fråga 2007/08:284 Fler hyresrätter till rimliga priser av Ameer Sachet s till statsrådet Mats Odell kd Många unga saknar en egen bostad. Med egen bostad menas att en person har förstahandskontrakt på en hyresrätt eller äger sin bostad. Brist på hyresrätter och ekonomi tvingar de unga i dag att bo

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2007/08:172 av Hägg, Carina (s)

den 15 november Interpellation 2007/08:172 Mäns våld mot kvinnor av Carina Hägg s till finansminister Anders Borg m Europarådet har proklamerat 2007 som kampanjår för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Kampanjen inleddes under högtidliga former i Madrid 2006 och kommer att avslutas under 2008. Regeringar och parlament

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Mäns våld mot kvinnor