Dokument & lagar (58 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:810 av Hägg, Carina (s)

den 20 februari Fråga 2007/08:810 Budgetmedel för jämställdhet av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Det är viktigt att kvinnors rättigheter och deltagande inte ses som en biståndsfråga utan en fråga som rör hela utrikespolitiken. Jag välkomnar att utrikesminister Carl Bildt tog upp jämställdheten

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:712 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Fråga 2007/08:712 Cedawkommitténs granskning av Sverige av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det har varit givande att ta del av NGO:ns skuggrapport liksom regeringens redovisningar som en följd av denna. Statssekreterare Christer Halerby företrädde Sverige

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:692 av Hägg, Carina (s)

den 1 februari Fråga 2007/08:692 Sveriges nominering till Cedaw av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Kvinnodiskrimineringskommittén, Cedaw, är ett oberoende expertorgan inom FN som har till uppgift att övervaka efterlevnaden av konventionen samt rapportera till Ecosoc och

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:683 av Hägg, Carina (s)

den 30 januari Fråga 2007/08:683 Förbudet mot aborter i Litauen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m I vårt grannland Litauen växer nu oron över att konservativa krafter i samhället aktivt arbetar för att rätten till abort ska förbjudas. Den katolska kyrkan är en av initiativtagarna för att kriminalisera

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:650 av Hägg, Carina (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:650 Förbud mot aborter i Litauen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m I vårt grannland Litauen växer nu oron över att konservativa krafter i samhället aktivt arbetar för att rätten till abort ska förbjudas. Den katolska kyrkan är en av initiativtagarna för att kriminalisera

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:552 av Hägg, Carina (s)

den 21 december Fråga 2007/08:552 Rätten till legal och säker abort i Polen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Polens utrikesminister Radoslaw Sikorski besökte Sverige den 1920 december. Han deltog i den informella middagen för Nordens utrikesministrar. Vidare planerade utrikesminister Radoslaw

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:551 av Hägg, Carina (s)

den 21 december Fråga 2007/08:551 Ambassadör mot människohandel och trafficking av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Att det inom UD har inrättats en tjänst som ambassadör för internationellt samarbete mot människohandel och trafficking har varit en viktig markering för vikten av frågan och Sveriges

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:550 av Hägg, Carina (s)

den 21 december Fråga 2007/08:550 Rätt till en fast bostad efter jourboende av Carina Hägg s till statsrådet Mats Odell kd Regeringens bostadspolitik har enligt uppgift från bostadsminister Mats Odell inget könsperspektiv, vilket jag beklagar. Kvinnor som utsatts för våld, hot och övergrepp och behöver tillgång

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:549 av Hägg, Carina (s)

den 21 december Fråga 2007/08:549 Tillsättandet av tjänster av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Regeringen är inte jämställd. Det finns tydliga brister inom departementen. Rimligheten i den sneda könsfördelningen på ledande poster inom UD ifrågasätts. Regeringen har varit passiv inför utnämningar

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:504 av Hägg, Carina (s)

den 14 december Fråga 2007/08:504 Det europeiska jämställdhetsinstitutet av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det europeiska jämställdhetsinstitutet är en ny myndighet som Sverige tidigare tagit initiativ till och vars arbete beräknas inledas senast den 19 januari 2008.

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

EU

Skriftlig fråga 2007/08:440 av Hägg, Carina (s)

den 7 december Fråga 2007/08:440 EU av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Sverige kommer under år 2009 att vara ordförandeland i EU. För att kunna ta vara på de svenska frivilligorganisationernas kompetens och engagemang i de frågor som kommer att vara aktuella under ordförandeperioden behöver regeringen

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:427 av Hägg, Carina (s)

den 7 december Fråga 2007/08:427 Europarådet av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Sverige kommer under år 2008 att vara ordförandeland för Europarådet. För att kunna ta vara på de svenska frivilligorganisationernas kompetens och engagemang i de frågor som kommer att stå på dagordningen så är en förutsättning

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2007/08:362 av Hägg, Carina (s)

den 28 november Fråga 2007/08:362 Arbetsgivarens ansvar för mäns våld mot kvinnor av Carina Hägg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Jag beklagar att Svenskt Näringsliv uppger att man varken har genomfört eller har något pågående arbete samt inte heller avser att framledes belysa hur mäns våld mot

Inlämnad: 2007-11-28 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:315 av Hägg, Carina (s)

den 21 november Fråga 2007/08:315 Expertgruppen för människohandel av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Expertgruppen för människohandel har funnits sedan 2003. EU-kommissionen tillsätter nu en ny expertgrupp som ska ta hänsyn till förändringar efter utvidgningen. Men frågan är om expertgruppens mandat

Inlämnad: 2007-11-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2007/08:172 av Hägg, Carina (s)

den 15 november Interpellation 2007/08:172 Mäns våld mot kvinnor av Carina Hägg s till finansminister Anders Borg m Europarådet har proklamerat 2007 som kampanjår för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Kampanjen inleddes under högtidliga former i Madrid 2006 och kommer att avslutas under 2008. Regeringar och parlament

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Mäns våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2007/08:239 av Hägg, Carina (s)

den 8 november Fråga 2007/08:239 Förverkligande av jämställdhetsmålet av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet finns

Inlämnad: 2007-11-08 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:238 av Hägg, Carina (s)

den 8 november Fråga 2007/08:238 Ekonomiska överenskommelser vid äktenskap av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Vi vet att flickor lovas bort även vid tidig ålder för giftermål. Vi vet att inom familjerna är förväntningarna stora på flickorna om att leva upp till släktens

Inlämnad: 2007-11-08 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:208 av Hägg, Carina (s)

den 1 november Fråga 2007/08:208 Hävdandet av sexköpslagen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Brister i respekten för kvinnors mänskliga rättigheter grundar sig i staters ovilja att behandla kvinnors och mäns rättigheter likvärdigt samt det internationella samfundets bristande agerande. Flickor

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Carl Bildt (M)