Dokument & lagar (209 träffar)

Interpellation 2007/08:483 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:483 Utredningen med anledning av Lavalmålet av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har nyligen utsett den person som ska utreda och lämna förslag till sådana ändringar som behöver vidtas till följd av EG-domstolens förhandsbesked i

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utredningen med anledning av Lavalmålet

Interpellation 2007/08:482 av Astudillo, Luciano (s)

den 7 mars Interpellation 2007/08:482 Kommuners rätt att bidra till arbetsmarknadspolitiken av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmarknadspolitiken är i huvudsak ett statligt åtagande som mestadels bedrivs via den offentliga Arbetsförmedlingen. För att kommunerna ska kunna

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:464 av Omanovic, Jasenko (s)

den 5 mars Interpellation 2007/08:464 Föräldrapenning och a-kassa av Jasenko Omanovic s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Vid a-kasseändringar som regeringen genomförde efter valet 2006 har man bland annat tagit bort den så kallade hjälpregeln. I praktiken innebär det att föräldrar som har varit

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:436 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 25 februari Interpellation 2007/08:436 Villkoren för utländsk arbetskraft av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Allt oftare kommer rapporter om hur utländsk arbetskraft utnyttjas under slavliknande förhållanden i Sverige. Dessa personer saknar det mest grundläggande arbetsskyddet,

Inlämnad: 2008-02-25 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Villkoren för utländsk arbetskraft

Interpellation 2007/08:428 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 22 februari Interpellation 2007/08:428 Försvagningen av Arbetsmiljöverket av Eva-Lena Jansson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Efter den borgerliga regeringens besparingar med över 150 miljoner kronor på Arbetsmiljöverket har myndighetens möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser minskat

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försvagningen av Arbetsmiljöverket

Interpellation 2007/08:424 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 februari Interpellation 2007/08:424 Betydelsen av en god arbetsmiljö av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringen har minskat Arbetsmiljöverkets resurser med nästan 160 miljoner kronor. Neddragningen ska vara genomförd till den 1 januari 2009. För att klara detta måste

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:423 av Lindgren, Sylvia (s)

den 21 februari Interpellation 2007/08:423  Situationen för funktionshindrade på arbetsmarknaden av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Personer med funktionsnedsättning har svårare att få jobb och är inskrivna längre på Arbetsförmedlingen, detta trots att regeringen sagt att ambitionen

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:419 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 februari Interpellation 2007/08:419 Samlingslokalernas roll för demokratin av Nikos Papadopoulos s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Tillgången på samlingslokaler i form av Folkets Hus och Parker, nykterhetsrörelsens lokaler och bygdegårdarna har i ett historiskt perspektiv varit

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Samlingslokalernas roll för demokratin

Interpellation 2007/08:418 av Hägg, Carina (s)

den 20 februari Interpellation 2007/08:418 Konvention om våld mot kvinnor av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Enligt FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna ska alla människor oavsett kön, ras, religion, social ställning och sexuell läggning komma i åtnjutande

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konvention om våld mot kvinnor

Interpellation 2007/08:410 av Stenberg, Hans (s)

den 20 februari Interpellation 2007/08:410 Plusjobb och a-kassa av Hans Stenberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m De ändrade a-kassereglerna har fått fullkomligt absurda konsekvenser för dem som haft ett plusjobb som upphört efter halvårsskiftet 2007. Reglerna är så utformade att den som inte

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:405 av Astudillo, Luciano (s)

den 15 februari Interpellation 2007/08:405 Arbetsmarknadsutbildning och fler jobb av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En undersökning från IFAU visar att yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning leder till jobb, högre inkomster och minskat socialbidragsberoende. Exempelvis var

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsmarknadsutbildning och fler jobb

Interpellation 2007/08:379 av Stenberg, Maria (s)

den 6 februari Interpellation 2007/08:379 Internationell militär test- och övningsverksamhet av Maria Stenberg s till försvarsminister Sten Tolgfors m I samband med försvarsbeslutet 2004 och nedläggningen av regementet K 4 i Arvidsjaur beslutades det att utvecklingen av ett civilt test- och övningscentrum CTÖ

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:372 av Green, Monica (s)

den 1 februari Interpellation 2007/08:372 Bakslag för jämställdheten av Monica Green s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Nu kommer oroande tecken på att regeringens förslag till ny diskrimineringslagstiftning blir ett bakslag för jämställdheten. De tidigare reglerna för att arbetsplatser

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2007/08:370 av Larsson, Hillevi (s)

den 1 februari Interpellation 2007/08:370 Konsumenternas rättigheter vid handel på Internet av Hillevi Larsson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Försäljningen på Internet har ökat markant. Det är positivt eftersom det ökar konkurrensen, pressar priserna och ökar utbudet för konsumenten.

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2007/08:368 av Nilsson, Jennie (s)

den 1 februari Interpellation 2007/08:368 Jämställdhetsperspektiv på arbetsmarknadspolitiken av Jennie Nilsson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Färska siffror från SCB visar att andelen arbetslösa kvinnor under 2007 ökade från 4,2 till 4,5 procent. Kopplat till de strukturella problem

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställdhetsperspektiv på arbetsmarknadspolitiken

Interpellation 2007/08:365 av Björck, Patrik (s)

den 1 februari Interpellation 2007/08:365 Misslyckad jobbsatsning för nyanlända invandrare av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m De så kallade instegsjobben som infördes av den borgerliga regeringen den 1 juli 2007 kan nu som så många andra av regeringens insatser börja utvärderas.

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Misslyckad jobbsatsning för nyanlända invandrare

Interpellation 2007/08:362 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 1 februari Interpellation 2007/08:362 Diskrimineringslagstiftningens effekter på jämställdheten i arbetslivet av Ann-Christin Ahlberg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Nu kommer oroande tecken på att den borgerliga regeringens förslag till ny diskrimineringslagstiftning blir ett

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2007/08:353 av Astudillo, Luciano (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:353 Neddragningen av antalet platser i jobb- och utvecklingsgarantin av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I en skriftlig fråga 2007/08:556 har jag tidigare uppmärksammat arbetsmarknadsministern på att Arbetsförmedlingens planering för jobb-

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Neddragningen av antalet platser i jobb- och utvecklingsgarantin

Interpellation 2007/08:351 av Astudillo, Luciano (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:351 Nystartsjobben och klen fortsättning på jobb av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Trots en intensiv marknadsföring är inte regeringens lansering av nystartsjobben någon succé. Få nystartsjobb leder till jobb när åtgärden har avslutats.

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:348 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:348 Omstridd obligatorisk a-kassa av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m På grund av alla de försämringar som den borgerliga regeringen genomfört i a-kassan har hundratusentals lämnat försäkringen. Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)