Dokument & lagar (114 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1063 av Karlsson, Anders (s)

den 11 april Fråga 2007/08:1063 Kompetensen i organisationskommittén för den nya myndigheten för säkerhet och beredskap av Anders Karlsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där man lägger ned Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1057 av Sandberg, Gunnar (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1057 Hantering av bensin av Gunnar Sandberg s till miljöminister Andreas Carlgren c Ett stort antal bensinstationer hotas av nedläggning i bland annat Jämtlands län. Det innebär att många kommer att få milvis till närmaste tankställe samtidigt som nedläggningarna hotar den kommersiella

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1053 av Axelsson, Lennart (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1053 Kravrutiner hos Försäkringskassan av Lennart Axelsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m En man i Nora har hamnat i kronofogdens register efter att ha missat att betala in en skuld till Försäkringskassan på sammanlagt 8 kronor. Mannen var arbetslös i början av 90-talet

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:566 av Moberg, Carina (s)

den 7 april Interpellation 2007/08:566 Tidsplan för ändrad trafikförsäkring av Carina Moberg s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Enligt regeringsbeslut ska Utredningen om samordnad trafikförsäkring redovisa sitt slutbetänkande senast den 30 april i år. Utredningen ska i detta lämna förslag på en överföring

Inlämnad: 2008-04-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tidsplan för ändrad trafikförsäkring

Interpellation 2007/08:565 av Johansson, Lars (s)

den 7 april Interpellation 2007/08:565 Trafikförsäkringens framtid av Lars Johansson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m En av statsrådet prioriterad uppgift har varit att vilja förändra trafikförsäkringen eftersom detta utlovats i valrörelsen 2006. Genom att överföra kostnaderna för trafikskadades sjukpenning

Inlämnad: 2008-04-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Trafikförsäkringens framtid

Skriftlig fråga 2007/08:1047 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 7 april Fråga 2007/08:1047 Nedläggningen av tullen i Kapellskär och konsekvenserna för Kustbevakningen av Jan Emanuel Johansson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Enligt Tullverkets förslag ska bland annat verksamhet vid Kapellskärs hamn läggas ned och att den flyttas till Arlanda och Stockholm. Förslaget

Inlämnad: 2008-04-07 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1025 av Sonidsson, Eva (s)

den 28 mars Fråga 2007/08:1025 Miljöprövning av skjutfältet i Sollefteå av Eva Sonidsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Efter försvarsnedläggningen i Sollefteå står skjutfältet Tjärnmyren tomt och används i dag endast i begränsad omfattning. Försvarsmakten har inlett en avvecklingsprocess, som är beräknad

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:531 av Lindgren, Sylvia (s)

den 27 mars Interpellation 2007/08:531 Synen på sjuka i sjukskrivningsprocessen av Sylvia Lindgren s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sjuka och utsatta människor ska inte behöva känna sig kriminella. Det är regeringen som är ansvarig för en politik som nu slår hårt och orättvist mot utsatta personer.

Inlämnad: 2008-03-27 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:974 av Oskarsson, Christina (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:974 Slutdatum för Trafikskadeutredningen av Christina Oskarsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I januari ställde jag en fråga till statsrådet om hon skulle verka för att utredningstiden skulle förlängas enligt utredarens önskemål om förlängning till den 15 juni 2009. Svaret

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:969 av Pettersson, Leif (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:969 FM Log av Leif Pettersson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Sedan några år tillbaka pågår ett arbete med att rationalisera försvarets redovisnings- och ekonomiverksamhet. Enligt det beslut som fattats ska verksamheten i framtiden bedrivas vid FM Log i Boden och en mindre redovisningsenhet

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:957 av Hagberg, Michael (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:957 Tydligare riktlinjer för hemvärnets verksamhet av Michael Hagberg s till försvarsminister Sten Tolgfors m Ute i landet är oron stor över den utredning som regeringen har tillsatt för att se över försvarsorganisationernas inriktning och finansiering. Försvarsmaktens verksamhet har förändrats

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:513 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 13 mars Interpellation 2007/08:513 Rehabiliteringskedjan och jämställdheten av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Närmare 20 procent av kvinnorna i förvärvsaktiv ålder är i dag långtidssjukskrivna eller uppbär sjuk- och aktivitetsersättning. Den motsvarande siffran för männen är

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:474 av Omanovic, Jasenko (s)

den 7 mars Interpellation 2007/08:474 Rehabiliteringskedja av Jasenko Omanovic s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen planerar att vid halvårsskiftet genomföra en reform i sjukförsäkringen som kommer att ändra sjukförsäkringssystemet från grunden. Förändringen omfattar allt ifrån kriterier för

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:925 av Lindestam, Åsa (s)

den 7 mars Fråga 2007/08:925 Besked om kostnaderna för insatsen i Tchad av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Det är många och skiftande besked gällande Tchadinsatsen. I dagens medier kan man läsa: Insatsens budget är 379 miljoner kronor men försvarsministerns besked har varit att han saknar

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:454 av Green, Monica (s)

den 28 februari Interpellation 2007/08:454 Bostadstillägg för pensionärer av Monica Green s till socialminister Göran Hägglund kd Under de föregående åren med en socialdemokratisk regering gjordes flera viktiga reformer som hade och har stor betydelse för pensionärerna i vårt land. När det gäller bostadstillägget

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadstillägg för pensionärer

Skriftlig fråga 2007/08:859 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 26 februari Fråga 2007/08:859 Jämställdheten i sjukförsäkringen av Siw Wittgren-Ahl s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Regeringen vill införa nya regler för sjukförsäkringen redan till den 1 juli 2008. I Göteborgs stad fanns det, i september 2007, 721 anställda som var långtidssjukskrivna.

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:848 av Karlsson, Anders (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:848 Finansministerns uttalande om Försvarsmaktens ekonomiska problem av Anders Karlsson s till finansminister Anders Borg m I dagens Ekot uttalade sig finansministern kritisk till försvarets sätt att behandla ekonomin. Det kan finnas fog för det men det finns än större anledningar

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:768 av Engelhardt, Christer (s)

den 14 februari Fråga 2007/08:768 Öars problem och strukturella nackdelar av Christer Engelhardt s till statsrådet Cecilia Malmström fp Geografiskt och befolkningsmässigt har de europeiska öarna en alldeles egen karaktär inom unionen. Öars problem och strukturella nackdelar berörs i artiklarna 158 och 159 i EG-fördraget

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:733 av Sonidsson, Eva (s)

den 7 februari Fråga 2007/08:733 Försvarsmaktens förändrade inställning till SEP av Eva Sonidsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Hägglunds har fått besked från Försvarsmakten att de tidigare planerade 60 fordonen inte kommer att beställas. SEP är ett multifunktionellt koncept som skulle ersätta dagens

Inlämnad: 2008-02-07 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:379 av Stenberg, Maria (s)

den 6 februari Interpellation 2007/08:379 Internationell militär test- och övningsverksamhet av Maria Stenberg s till försvarsminister Sten Tolgfors m I samband med försvarsbeslutet 2004 och nedläggningen av regementet K 4 i Arvidsjaur beslutades det att utvecklingen av ett civilt test- och övningscentrum CTÖ

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Sten Tolgfors (M)