Dokument & lagar (143 träffar)

Interpellation 2007/08:198 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 21 november Interpellation 2007/08:198 Åtgärder med anledning av tolkutredningen av Nikos Papadopoulos s till utbildningsminister Jan Björklund fp Utredningen om kontakttolkar lämnade sitt betänkande Tolkutbildning nya former och nya krav SOU 2005:37 2005 och sedan dess har frågan om hur man ska se på auktorisation

Inlämnad: 2007-11-21 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder med anledning av tolkutredningen

Skriftlig fråga 2007/08:282 av Olsson, Hans (s)

den 16 november Fråga 2007/08:282 Skolstädning av Hans Olsson s till utbildningsminister Jan Björklund fp Allergi och astma är stora problem bland många barn och unga. Det finns uppgifter på att en så hög andel som 3040 procent av Sveriges grundskoleelever lider av någon form av allergi. Tyvärr är städningen ofta

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:171 av Jarl Beck, Inger (s)

den 15 november Interpellation 2007/08:171 Översyn av försvarsförordningen för bättre stöd vid krig, kris eller olycka av Inger Jarl Beck s till försvarsminister Sten Tolgfors m De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll i det svenska försvaret och för samhällets säkerhet. De ska utifrån Försvarsmaktens

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Översyn av försvarsförordningen för bättre stöd vid krig, kris eller olycka

Skriftlig fråga 2007/08:274 av Larsson, Katja (s)

den 15 november Fråga 2007/08:274 Snedvriden konkurrens mellan friskolor och kommunala skolor av Katja Larsson s till utbildningsminister Jan Björklund fp Enligt en artikel i Dagens Samhälle, vecka 33, tvingas skolor att köpa undervisning av friskolor trots att kommunerna inte har gått med på det. Skolverket godkänner

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:107 av Hultqvist, Peter (s)

den 2 november Interpellation 2007/08:107 Invandrarbarn och svenska språket av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Ett sjuttiotal kommuner erbjuder modersmålsstöd i förskolan. Det är visserligen en ökning, men resultatet är att endast 14 procent av barnen i förskolan erbjuds det modersmålsstöd

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:106 av Hultqvist, Peter (s)

den 2 november Interpellation 2007/08:106 Minister för förskolan av Peter Hultqvist s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Förskolan har en viktig funktion i det svenska samhället. Den erbjuder en verksamhet där lek och lärande kombineras. Dess successiva utbyggnad har också bidragit till att kvinnors förvärvsfrekvens

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:104 av Hultqvist, Peter (s)

den 2 november Interpellation 2007/08:104 Kvalitet och kompetens i förskolan av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen talar om ännu icke preciserade kvalitetsförstärkningar i förskolan. Men lärarna i förskolan omfattas inte av regeringens satsning på kompetensutveckling. Samtidigt

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:102 av Hultqvist, Peter (s)

den 2 november Interpellation 2007/08:102 Åtgärder mot sämre kvalitet i förskolan av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Högerregeringen inför nu ett vårdnadsbidrag. I de kommuner som inför vårdnadsbidraget är risken uppenbar att det drabbar förskolan. När vårdnadsbidraget ska finansieras

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot sämre kvalitet i förskolan

Skriftlig fråga 2007/08:221 av Lindestam, Åsa (s)

den 2 november Fråga 2007/08:221 Bättre förutsättningar för medicinsk evakuering i internationella insatser av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Försvarsdepartementet bad den 16 oktober Försvarsmakten att till den 31 oktober redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas för

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:98 av Jonsson, Peter (s)

den 1 november Interpellation 2007/08:98 Nedläggning av Försvarsmaktens marina förmåga av Peter Jonsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Regeringen Reinfeldt har föreslagit åtgärder i sin budgetproposition som innebär att vi lägger ned stora delar av Sveriges marina förmåga. Torped, mina, sensor är ett undervattensverktyg

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av Försvarsmaktens marina förmåga

Skriftlig fråga 2007/08:187 av Sachet, Ameer (s)

den 30 oktober Fråga 2007/08:187 Borttagandet av klusterbomber från svenskt försvar av Ameer Sachet s till försvarsminister Sten Tolgfors m Samtliga riksdagspartier har ställt sig bakom den så kallade Oslodeklarationen om att verka för ett internationellt förbud mot klustervapen som ger oacceptabla skador för

Inlämnad: 2007-10-30 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:77 av Lindestam, Åsa (s)

den 23 oktober Interpellation 2007/08:77 Sveriges engagemang för europeisk flygskola i Söderhamn av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Ett antal länder samarbetar för att få till stånd en europeisk flygskola. Vi väntar nu på ett avtal och dess underskrifter på europeisk nivå mellan de länder

Inlämnad: 2007-10-23 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:72 av Green, Monica (s)

den 22 oktober Interpellation 2007/08:72 Samhällets krishanteringsförmåga av Monica Green s till försvarsminister Sten Tolgfors m Räddningsverkets skola i Skövde är tyvärr nedläggningshotad, trots bra regional placering och upptagningsområde, största övningsfältet och unik kunskap om hantering av farliga ämnen.

Inlämnad: 2007-10-22 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:71 av Ringholm, Bosse (s)

den 22 oktober Interpellation 2007/08:71 Komvux av Bosse Ringholm s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen bidrar till utanförskapet genom att kraftigt skära ned resurserna för den kommunala vuxenutbildningen. Enligt Skolverkets prognos kommer tre av fyra kommuner att minska antalet platser inom den

Inlämnad: 2007-10-22 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Komvux

Skriftlig fråga 2007/08:120 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 19 oktober Fråga 2007/08:120 Personal inom den privata barnomsorgen av Catharina Bråkenhielm s till utbildningsminister Jan Björklund fp Det är viktigt att föräldrar känner trygghet i sitt val av barnomsorg för sina barn. Att barnen är väl omhändertagna, och får den stimulans och den omsorg som de behöver,

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:63 av Sachet, Ameer (s)

den 10 oktober Fråga 2007/08:63 Den kommunala skolans ansvar för skolplatser av Ameer Sachet s till utbildningsminister Jan Björklund fp Många kommuners skolväsende brottas i dag med stora ekonomiska problem genom friskolesystemet. När elever väljer friskolor hinner kommunerna inte att i samma takt dra ned på den

Inlämnad: 2007-10-10 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:62 av Sachet, Ameer (s)

den 10 oktober Fråga 2007/08:62 Fristående skolors elevansvar av Ameer Sachet s till utbildningsminister Jan Björklund fp I grundskolan finns stora skillnader mellan den kommunala skolan och de fristående skolorna när det gäller antagning av elever. Den kommunala skolan är skyldig att ta emot alla elever. För friskolor

Inlämnad: 2007-10-10 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:54 av Lindestam, Åsa (s)

den 9 oktober Fråga 2007/08:54 Miljö vid nordiska besök av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Den borgerliga regeringen har på försvarsområdet sänkt kraven på miljöområdet dramatiskt. Under miljöpolitik går bara att läsa om Statens strålskyddsinstitut och Kärnkraftsinspektionen. Inte med ett

Inlämnad: 2007-10-09 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:52 av Olsson, Hans (s)

den 5 oktober Fråga 2007/08:52 Källkritik på nätet och i skolan av Hans Olsson s till utbildningsminister Jan Björklund fp De flesta unga vänder sig i dag till Internet för att finna fakta och kunskaper. Att tillämpa källkritik, det vill säga att kritiskt kunna granska och värdera information, är en viktig kompetens

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:46 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

den 5 oktober Fråga 2007/08:46 Lärarlyftet av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra ett så kallat lärarlyft. Tanken är att lärare från förskola till vuxenutbildning ska kunna studera en termin på universitet eller högskola

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)