Dokument & lagar (165 träffar)

Interpellation 2007/08:114 av Damberg, Mikael (s)

den 5 november Interpellation 2007/08:114 Regeringens utlovade kvalitetssatsningar på högskolan av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Under valrörelsen ville Lars Leijonborg framställa sig som högskolornas bästa vän. Det skulle bli miljardsatsning på högskolorna och kvaliteten i utbildningarna

Inlämnad: 2007-11-05 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utlovade kvalitetssatsningar på högskolan

Interpellation 2007/08:109 av Hultqvist, Peter (s)

den 2 november Interpellation 2007/08:109 Den så kallade kvalitetsförstärkningen på Högskolan Dalarna av Peter Hultqvist s till statsrådet Lars Leijonborg fp I ett svar på min enkla fråga svarar högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg att all statlig verksamhet ska effektiviseras. Ministern uttrycker

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den s.k. kvalitetsförstärkningen på Högskolan Dalarna

Skriftlig fråga 2007/08:221 av Lindestam, Åsa (s)

den 2 november Fråga 2007/08:221 Bättre förutsättningar för medicinsk evakuering i internationella insatser av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Försvarsdepartementet bad den 16 oktober Försvarsmakten att till den 31 oktober redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas för

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:98 av Jonsson, Peter (s)

den 1 november Interpellation 2007/08:98 Nedläggning av Försvarsmaktens marina förmåga av Peter Jonsson s till försvarsminister Sten Tolgfors m Regeringen Reinfeldt har föreslagit åtgärder i sin budgetproposition som innebär att vi lägger ned stora delar av Sveriges marina förmåga. Torped, mina, sensor är ett undervattensverktyg

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av Försvarsmaktens marina förmåga

Skriftlig fråga 2007/08:215 av Runeson, Carin (s)

den 1 november Fråga 2007/08:215 Mammografin av Carin Runeson s till socialminister Göran Hägglund kd Under många år har tusentals kvinnor i Sverige fått en tidig upptäckt av bröstcancer tack vare landstingens föredömliga arbete med screeningverksamhet. Detta har inneburit att många kvinnor i tid har fått rätt

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:187 av Sachet, Ameer (s)

den 30 oktober Fråga 2007/08:187 Borttagandet av klusterbomber från svenskt försvar av Ameer Sachet s till försvarsminister Sten Tolgfors m Samtliga riksdagspartier har ställt sig bakom den så kallade Oslodeklarationen om att verka för ett internationellt förbud mot klustervapen som ger oacceptabla skador för

Inlämnad: 2007-10-30 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:180 av Pärssinen, Raimo (s)

den 26 oktober Fråga 2007/08:180 Arbetslivs- och arbetsmiljöforskningen i forskningspropositionen av Raimo Pärssinen s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sveriges centrum för forskning kring arbetsmiljö och arbetsrätt försvann med Arbetslivsinstitutet. ALI upphörde att finnas den 1 juli 2007, men nedläggningen

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:165 av Pärssinen, Raimo (s)

den 26 oktober Fråga 2007/08:165 Arbetsmiljöforskning av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmiljöforskningen bedrivs på ett stort antal universitet och högskolor runt om i landet. Och den har bytt kostym allt oftare. Arbetsmiljöfonden och Arbetarskyddsfonden blev Ralf. Ralf

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:160 av Sachet, Ameer (s)

den 24 oktober Fråga 2007/08:160 Fler läkare av Ameer Sachet s till statsrådet Lars Leijonborg fp Sverige behöver minst 300 nya nybörjarplatser på läkarprogrammet för att möta dagens och framtidens behov av läkare, det anser både Socialstyrelsen och Högskoleverket. I en rapport från den 31 januari 2007 skrev Socialstyrelsen

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Interpellation 2007/08:77 av Lindestam, Åsa (s)

den 23 oktober Interpellation 2007/08:77 Sveriges engagemang för europeisk flygskola i Söderhamn av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m Ett antal länder samarbetar för att få till stånd en europeisk flygskola. Vi väntar nu på ett avtal och dess underskrifter på europeisk nivå mellan de länder

Inlämnad: 2007-10-23 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:76 av Björck, Patrik (s)

den 23 oktober Interpellation 2007/08:76 Arbetslivsforskningen av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En av de första försämringarna som regeringen genomförde var att lägga ned Arbetslivsinstitutet ALIDetta innebär att Sverige och Portugal numera är de enda EU-länderna som inte har

Inlämnad: 2007-10-23 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslivsforskningen

Interpellation 2007/08:72 av Green, Monica (s)

den 22 oktober Interpellation 2007/08:72 Samhällets krishanteringsförmåga av Monica Green s till försvarsminister Sten Tolgfors m Räddningsverkets skola i Skövde är tyvärr nedläggningshotad, trots bra regional placering och upptagningsområde, största övningsfältet och unik kunskap om hantering av farliga ämnen.

Inlämnad: 2007-10-22 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2007/08:125 av Eriksson, Birgitta (s)

den 19 oktober Fråga 2007/08:125 Generika, forskning och små innovationsföretag av Birgitta Eriksson s till socialminister Göran Hägglund kd Generika hyllas som en kungsväg för att sänka läkemedelskostnaderna för den enskilde och samhället. Framtagande av nya läkemedel kräver stora mängder kapital satsade i forskning

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:52 av Johansson, Lars (s)

den 18 oktober Interpellation 2007/08:52 Förmögenhet och bidrag av Lars Johansson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Det är mycket tydligt att regeringen nu inför en skatteamnesti genom att Skatteverket inte ska kontrollera förmögenheter i Sverige. Statsrådet har själv yrkat på en sådan amnesti. Att

Inlämnad: 2007-10-18 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förmögenhet och bidrag

Interpellation 2007/08:43 av Damberg, Mikael (s)

den 16 oktober Interpellation 2007/08:43 Nycirkusverksamheten i Botkyrka av Mikael Damberg s till statsrådet Lars Leijonborg fp Danshögskolans styrelse fattade i oktober 2006 beslut om att nycirkusutbildningen i Botkyrka kommun år 2010 ska samlokaliseras med resten av Danshögskolan DH på KTH-området på Östermalm

Inlämnad: 2007-10-16 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nycirkusverksamheten i Botkyrka

Skriftlig fråga 2007/08:95 av Hultqvist, Peter (s)

den 16 oktober Fråga 2007/08:95 Kvalitetsförstärkning på Högskolan Dalarna av Peter Hultqvist s till statsrådet Lars Leijonborg fp Regeringen har i sin budget aviserat en kvalitetsförstärkning riktad till högskolans grundutbildningar. Den omfattar totalt 240 miljoner kronor. För Högskolan Dalarnas del leder den

Inlämnad: 2007-10-16 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:72 av Markström, Elisebeht (s)

den 12 oktober Fråga 2007/08:72 Överlåtelse av föräldrapenning av Elisebeht Markström s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Enligt lagen om allmän försäkring kan inte föräldrapenning överlåtas på till exempel far- eller morföräldrar eller någon annan person som inte har vårdnad om barnet. Tillfällig föräldrapenning,

Inlämnad: 2007-10-12 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:40 av Vestlund, Börje (s)

den 10 oktober Interpellation 2007/08:40 Nationella riktlinjer för epilepsivården av Börje Vestlund s till socialminister Göran Hägglund kd Epilepsi är ett av de handikapp som finns och som inte syns. Många människor som har epilepsi lever i en ständig oro. Törs jag gå och handla Kan jag åka kollektivtrafik Vad

Inlämnad: 2007-10-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nationella riktlinjer för epilepsivården

Skriftlig fråga 2007/08:64 av Astudillo, Luciano (s)

den 10 oktober Fråga 2007/08:64 Initiativ för ökad dialog av Luciano Astudillo s till statsrådet Lars Leijonborg fp En svensk konstnär, Lars Vilks, har avbildat islams främsta symbol i form av ett djur. Nu förväntas alla ställa upp till försvar för konstnärens rätt att uttrycka sin åsikt. Lars Vilks har gjort detta

Inlämnad: 2007-10-10 Besvarare: Lars Leijonborg (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:59 av Johansson, Ylva (s)

den 9 oktober Fråga 2007/08:59 Mammografiundersökningar av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Att undersöka kvinnor med mammografi är ett bra sätt för att upptäcka bröstcancer i tid. Bred screening av mammografi har medverkat till att minska antalet bröstcancerfall som leder till döden. I Socialstyrelsens

Inlämnad: 2007-10-09 Besvarare: Göran Hägglund (KD)