Dokument & lagar (172 träffar)

Interpellation 2007/08:730 av Eriksson, Alf (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:730 Vattenfall och energiomställningen av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Vid Vattenfalls bolagsstämma i april 2005 förtydligade den socialdemokratiska regeringen företagets uppdrag genom ett tillägg i bolagsordningen. Tillägget har följande lydelse: Bolaget

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:694 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:694 Tillgången på drivmedelsstationer på landsbygden av Ann-Kristine Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Jag har både i en skriftlig fråga och i en interpellation till näringsministern tagit upp problemet med den omfattande nedläggning av drivmedelsstationer som nu

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:623 av Stenberg, Maria (s)

den 24 april Interpellation 2007/08:623 Rekrytering av deltidsbrandmän av Maria Stenberg s till försvarsminister Sten Tolgfors m Från och med kommande årsskifte ska alla nya, som påbörjar utbildning inom räddningsverksamheten, ha högskolebehörighet. Det gäller också brandmän. På många mindre orter, som till exempel

Inlämnad: 2008-04-24 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:628 av Lindestam, Åsa (s)

den 25 april Interpellation 2007/08:628 Hemvärnet av Åsa Lindestam s till försvarsminister Sten Tolgfors m På många håll i vårt land höjs nu rösten för hemvärnet. Det är en frivillig resurs för samhället som inte tagits till vara. Antalet hemvärnssoldater har minskat. Det beror bland annat på att hemvärnet inte

Inlämnad: 2008-04-25 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:637 av Hultqvist, Peter (s)

den 28 april Interpellation 2007/08:637 Situationen inom hemvärnet av Peter Hultqvist s till försvarsminister Sten Tolgfors m Hemvärnet består i dag av 22 utbildningsgrupper, 60 hemvärnsbataljoner och ca 30 000 hemvärnssoldater. Verksamheten kostar ca 605 miljoner på årsbasis och är till antalet personer ungefär

Inlämnad: 2008-04-28 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:335 av Eriksson, Alf (s)

den 24 januari Interpellation 2007/08:335 Besked om kärnkraftsutbyggnad av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Det finns få områden där behovet av långsiktiga spelregler är så stort som i energipolitiken. Det enda besked regeringen lämnat om energipolitiken är att inga större energibeslut ska fattas

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:379 av Stenberg, Maria (s)

den 6 februari Interpellation 2007/08:379 Internationell militär test- och övningsverksamhet av Maria Stenberg s till försvarsminister Sten Tolgfors m I samband med försvarsbeslutet 2004 och nedläggningen av regementet K 4 i Arvidsjaur beslutades det att utvecklingen av ett civilt test- och övningscentrum CTÖ

Inlämnad: 2008-02-06 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Interpellation 2007/08:179 av Eriksson, Alf (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:179 Biogasutbyggnaden av Alf Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c I över hälften av landets kommuner genomförs i dag lokala investeringsprogram LIP och klimatinvesteringsprogram KlimpTillsammans har de båda investeringsprogrammen genererat miljöinvesteringar för

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:178 av Eriksson, Alf (s)

den 16 november Interpellation 2007/08:178 Biogas som transporteras i naturgasnätet av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Göteborg Energi tog i våras i bruk en av världens största reningsanläggningar för biogas. För att transportera den renade biogasen på ett effektivt sätt används de befintliga

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:28 av Åström, Karin (s)

den 27 september Interpellation 2007/08:28 Elleveranser i Haparanda och Övertorneå kommuner av Karin Åström s till näringsminister Maud Olofsson c Konflikten mellan ett elbolag samt Haparanda och Övertorneå kommuner om elleveranser fortsätter nu på sitt andra år. Det bolag som har ansvaret för elleveransen anser

Inlämnad: 2007-09-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elleveranser i Haparanda och Övertorneå kommuner

Interpellation 2007/08:20 av Astudillo, Luciano (s)

den 25 september Interpellation 2007/08:20 Svårigheter att starta företag av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c I en rapport till Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum redovisas flera hinder för invandrade att starta företag i Sverige. Största hindren för de flesta i målgruppen är kontakten

Inlämnad: 2007-09-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:34 av Astudillo, Luciano (s)

den 3 oktober  Återtagen Interpellation 2007/08:34 Utlandsfödda företagare och banklån av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c Det är svårt att låna pengar i Sverige för att förverkliga sina affärsidéer. Det tycker var tredje företagare i Sverige med utländsk bakgrund klart fler än dem med helsvensk

Inlämnad: 2007-10-03 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:10 av Eriksson, Alf (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:10 Bonus till direktörer i statliga bolag av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c De statliga bolagen representerar mycket stora värden och spelar viktiga roller på de marknader där de agerar. Det övergripande målet är att företagen ska skapa värde och infria

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bonus till direktörer i statliga bolag

Interpellation 2007/08:11 av Högman, Berit (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:11 Trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Den 30 mars 2006 beslutade den socialdemokratiska regeringen att utreda trygghetssystemen för företagare. Syftet var att skapa en ökad balans i villkoren för

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet

Interpellation 2007/08:16 av Högman, Berit (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:16 Käppar i hjulet för energiomställningen av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Värmland är det län i Sverige som har betalat ut mest i stöd för konvertering från oljeuppvärmning, räknat per invånare. I kommunerna Storfors, Hagfors och Forshaga har intresset

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:208 av Vestlund, Börje (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:208 Regelförenkling i företag av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Näringslivets Regelnämnd, NNR, har nyligen presenterat en utvärdering av regeringens regelförenklingsarbete. NNR konstaterar att regeringens arbete med att minska företagens regelkrångel

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:57 av Åström, Karin (s)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:57 Transportstödet för 2007 av Karin Åström s till näringsminister Maud Olofsson c Som bekant är transportstödet ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Genom att i viss mån kompensera de dyra transportkostnaderna har bidraget varit garanten för tusentals varaktiga arbetstillfällen

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:56 av Abramsson, Karl Gustav (s)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:56 Transportstödet för 2007 av Karl Gustav Abramsson s till näringsminister Maud Olofsson c Som bekant är transportstödet ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Genom att i viss mån kompensera de dyra transportkostnaderna har bidraget varit garanten för tusentals varaktiga

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:55 av Nordén, Marie (s)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:55 Transportstödet för 2007 av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Som bekant är transportstödet ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Genom att i viss mån kompensera de dyra transportkostnaderna har bidraget varit garanten för tusentals varaktiga arbetstillfällen

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:58 av Stenberg, Hans (s)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:58 Transportstödet för 2007 av Hans Stenberg s till näringsminister Maud Olofsson c Som bekant är transportstödet ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Genom att i viss mån kompensera de dyra transportkostnaderna har bidraget varit garanten för tusentals varaktiga arbetstillfällen

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)