Dokument & lagar (61 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1083 av Olsson, Hans (s)

den 11 april Fråga 2007/08:1083 Revisionsplikten av Hans Olsson s till justitieminister Beatrice Ask m I ett utredningsförslag rörande avskaffande av revisionsplikten för små företag SOU 2008:32 har utredaren föreslagit att knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. I dag är också revisorn skyldig

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:989 av Bodström, Thomas (s)

den 19 mars Fråga 2007/08:989 Polisrekrytering av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Nyligen presenterade Rikspolisstyrelsen planerna för polisutbildningen i landet framöver. Polisutbildningen ska dras ned kraftfullt. Skolorna utanför Stockholm drabbas hårdast. I Stockolm minskas antalet utbildningsplatser

Inlämnad: 2008-03-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:841 av Bodström, Thomas (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:841 Ny polisdatalag av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I höstas frågade jag när den aviserade propositionen om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet skulle komma. Då fanns propositionen upptagen som aktuell i september 2007. Justitieministern

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:839 av Olsson, Hans (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:839 Ökat antal narkotikahundar inom polisen av Hans Olsson s till justitieminister Beatrice Ask m Enligt uppgift har polisen ca 370 polishundar varav 95 är narkotikahundar. Tullverket har ett femtiotal narkotikahundar och enligt beräkningar från fackförbundet Tull-Kust kommer tolv

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:770 av Olsson, Hans (s)

den 14 februari Fråga 2007/08:770 Nykterhetskontroller vid tullar utan tullpersonal av Hans Olsson s till justitieminister Beatrice Ask m Jag har tidigare ställt en fråga om att andra än polis skulle ges möjlighet att utföra nykterhetskontroll vid färjeläger. Anledningen var att lagligheten i att väktare utfört

Inlämnad: 2008-02-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:746 av Bodström, Thomas (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:746 Polishämtning av elever som skolkar av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Regeringens mål är 20 000 poliser år 2010. Utbildningsminister Jan Björklund vill använda polissatsningar till att hämta skolkande barn. Vi socialdemokrater vill också se fler poliser,

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:739 av Bodström, Thomas (s)

den 11 februari Fråga 2007/08:739 Polisens terroristbekämpning av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Regeringen presenterade i dag vad man kallar en strategi för att bekämpa terrorism. Ett utökat samarbete med Förenta nationerna ingår såväl som respekt för de mänskliga rättigheterna. Svensk

Inlämnad: 2008-02-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:706 av Bodström, Thomas (s)

den 5 februari Fråga 2007/08:706 Människohandel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m En brist avseende arbetet mot människohandel är att det saknas tillförlitlig statistik över hur många som drabbas av människohandel. Det är särskilt viktigt att försöka få fram aktuell statistik för att veta

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:599 av Bodström, Thomas (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:599 Kontraktsvård av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Många kriminella har i dag så stora missbruksproblem att kontraktsvård borde vara den naturliga påföljden. Men eftersom socialtjänsten tar över kostnadsansvaret från Kriminalvården från och med den dag den dömde

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:598 av Bodström, Thomas (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:598 Åklagarmyndigheten av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I regeringsförklaringen påstod statsminister Fredrik Reinfeldt att regeringen gör den största satsningen någonsin på rättsväsendet. Nu visar det sig att flera för rättsväsendet vitala myndigheter i stället

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:586 av Bodström, Thomas (s)

den 11 januari Fråga 2007/08:586 Psykiskt störda lagöverträdare av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare har varit föremål för utredning ett flertal gånger. För ett år sedan kom en departementsskrivelse, Ds 2007:5, som föreslog att det nuvarande

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:561 av Bodström, Thomas (s)

den 27 december Fråga 2007/08:561 Incitament i kriminalvården av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För drygt två år sedan lämnade Kriminalvårdskommittén sitt betänkande om ny kriminalvårdslag. Kommittén föreslog att ett så kallat förmånssystem införs för att tillvarata den intagnes motivation

Inlämnad: 2007-12-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:560 av Bodström, Thomas (s)

den 27 december Fråga 2007/08:560 Kriminalvårdare av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För drygt två år sedan lämnade Kriminalvårdskommittén sitt betänkande om ny kriminalvårdslag. Bland annat föreslogs att vårdare skulle delas in i två grupper, den ena enbart inriktad på ordning och säkerhet

Inlämnad: 2007-12-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:559 av Bodström, Thomas (s)

den 27 december Fråga 2007/08:559 Äldre poliser av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den svenska polisen har nu förhandlat sig fram till tidigare pension vid 61 års ålder. Denna nya ordning tycks vara tvärtemot vad den moderata justitieministern tidigare förespråkat i olika sammanhang. Hon

Inlämnad: 2007-12-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:407 av Olsson, Hans (s)

den 4 december Fråga 2007/08:407 Alkoholtester utförda av andra än polis av Hans Olsson s till justitieminister Beatrice Ask m Rikspolisstyrelsen ville stoppa alkoholtester som bedrevs av vaktbolag vid färjeterminalerna. Sedan systemet infördes i Ystad i våras hade hundratals onyktra förare stoppats. Mot den bakgrunden

Inlämnad: 2007-12-04 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:389 av Bodström, Thomas (s)

den 30 november Fråga 2007/08:389 Polispengar av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I regeringsförklaringen sade statsminister Fredrik Reinfeldt att regeringen gör den största satsningen någonsin på rättsväsendet. I stället visar det sig att den borgerliga regeringen drar ned polisens resurser

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:224 av Bodström, Thomas (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:224 Polisens arbete för att bekämpa ungdomsvåldet av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Med hänsyn till den senaste tidens händelser då ungdomar varit inblandade i våldsamheter som har fått tragiska följder vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask:

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polisens arbete för att bekämpa ungdomsvåldet

Interpellation 2007/08:223 av Bodström, Thomas (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:223 Datalagring av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Gudrun Antemar har för en tid sedan presenterat förslaget om hur Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning ska genomföras i svensk rätt. För polisen är

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Datalagring

Interpellation 2007/08:222 av Bodström, Thomas (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:222 Kriminalvården av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I regeringsförklaringen sade statsminister Fredrik Reinfeldt: För rättsväsendet innebär regeringens politik den största satsningen någonsin. Samtidigt får kriminalvården känna på besparingar mot vad

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kriminalvården

Interpellation 2007/08:221 av Bodström, Thomas (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:221 Våld vid idrottsarrangemang av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den 1 juli 2005 infördes lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Syftet var att förstärka skyddet mot brottslighet under idrottsarrangemang. Att lagen har haft en betydelsefull

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Våld vid idrottsarrangemang