Dokument & lagar (53 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:739 av Bodström, Thomas (s)

den 11 februari Fråga 2007/08:739 Polisens terroristbekämpning av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Regeringen presenterade i dag vad man kallar en strategi för att bekämpa terrorism. Ett utökat samarbete med Förenta nationerna ingår såväl som respekt för de mänskliga rättigheterna. Svensk

Inlämnad: 2008-02-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:706 av Bodström, Thomas (s)

den 5 februari Fråga 2007/08:706 Människohandel av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m En brist avseende arbetet mot människohandel är att det saknas tillförlitlig statistik över hur många som drabbas av människohandel. Det är särskilt viktigt att försöka få fram aktuell statistik för att veta

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:599 av Bodström, Thomas (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:599 Kontraktsvård av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Många kriminella har i dag så stora missbruksproblem att kontraktsvård borde vara den naturliga påföljden. Men eftersom socialtjänsten tar över kostnadsansvaret från Kriminalvården från och med den dag den dömde

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:598 av Bodström, Thomas (s)

den 18 januari Fråga 2007/08:598 Åklagarmyndigheten av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I regeringsförklaringen påstod statsminister Fredrik Reinfeldt att regeringen gör den största satsningen någonsin på rättsväsendet. Nu visar det sig att flera för rättsväsendet vitala myndigheter i stället

Inlämnad: 2008-01-18 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:586 av Bodström, Thomas (s)

den 11 januari Fråga 2007/08:586 Psykiskt störda lagöverträdare av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Påföljdssystemet för psykiskt störda lagöverträdare har varit föremål för utredning ett flertal gånger. För ett år sedan kom en departementsskrivelse, Ds 2007:5, som föreslog att det nuvarande

Inlämnad: 2008-01-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:561 av Bodström, Thomas (s)

den 27 december Fråga 2007/08:561 Incitament i kriminalvården av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För drygt två år sedan lämnade Kriminalvårdskommittén sitt betänkande om ny kriminalvårdslag. Kommittén föreslog att ett så kallat förmånssystem införs för att tillvarata den intagnes motivation

Inlämnad: 2007-12-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:560 av Bodström, Thomas (s)

den 27 december Fråga 2007/08:560 Kriminalvårdare av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m För drygt två år sedan lämnade Kriminalvårdskommittén sitt betänkande om ny kriminalvårdslag. Bland annat föreslogs att vårdare skulle delas in i två grupper, den ena enbart inriktad på ordning och säkerhet

Inlämnad: 2007-12-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:559 av Bodström, Thomas (s)

den 27 december Fråga 2007/08:559 Äldre poliser av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den svenska polisen har nu förhandlat sig fram till tidigare pension vid 61 års ålder. Denna nya ordning tycks vara tvärtemot vad den moderata justitieministern tidigare förespråkat i olika sammanhang. Hon

Inlämnad: 2007-12-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2007/08:389 av Bodström, Thomas (s)

den 30 november Fråga 2007/08:389 Polispengar av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I regeringsförklaringen sade statsminister Fredrik Reinfeldt att regeringen gör den största satsningen någonsin på rättsväsendet. I stället visar det sig att den borgerliga regeringen drar ned polisens resurser

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:224 av Bodström, Thomas (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:224 Polisens arbete för att bekämpa ungdomsvåldet av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Med hänsyn till den senaste tidens händelser då ungdomar varit inblandade i våldsamheter som har fått tragiska följder vill jag fråga justitieminister Beatrice Ask:

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Polisens arbete för att bekämpa ungdomsvåldet

Interpellation 2007/08:223 av Bodström, Thomas (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:223 Datalagring av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Gudrun Antemar har för en tid sedan presenterat förslaget om hur Europaparlamentets och rådets direktiv om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning ska genomföras i svensk rätt. För polisen är

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Datalagring

Interpellation 2007/08:222 av Bodström, Thomas (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:222 Kriminalvården av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I regeringsförklaringen sade statsminister Fredrik Reinfeldt: För rättsväsendet innebär regeringens politik den största satsningen någonsin. Samtidigt får kriminalvården känna på besparingar mot vad

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kriminalvården

Interpellation 2007/08:221 av Bodström, Thomas (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:221 Våld vid idrottsarrangemang av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den 1 juli 2005 infördes lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Syftet var att förstärka skyddet mot brottslighet under idrottsarrangemang. Att lagen har haft en betydelsefull

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Våld vid idrottsarrangemang

Interpellation 2007/08:220 av Bodström, Thomas (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:220 Information till riksdagen i EU-frågor av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Riksdagen ska spela en central roll i hanteringen av EU-frågor. Tanken är att riksdagen tidigt ska få inflytande i EU:s beslutsprocess. Regeringen ska överlägga med utskott

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Information till riksdagen i EU-frågor

Interpellation 2007/08:219 av Bodström, Thomas (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:219 Onykterhet i trafiken av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Onykterheten i trafiken till lands och till sjöss är ett stort problem som orsakar mycket lidande och stora kostnader. Det är viktigt att bekämpa både rattfylleri och fylleri till sjöss. Det

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Onykterhet i trafiken

Skriftlig fråga 2007/08:278 av Bodström, Thomas (s)

den 16 november Fråga 2007/08:278 Hemlig teleavlyssning av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I debatten om införande av hemlig rumsavlyssning i riksdagen den 14 november i år gav Centerpartiet uttryck för att man även vill se strikt förbud mot hemlig teleavlyssning avseende medieredaktioner.

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:140 av Bodström, Thomas (s)

den 9 november  Återtagen Interpellation 2007/08:140 Polisens organisation av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den socialdemokratiska regeringen satsade historiskt stora resurser på polisen med fler poliser, bättre verktyg och modernare arbetssätt. Polisorganisationen ser emellertid likadan

Inlämnad: 2007-11-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:139 av Bodström, Thomas (s)

den 9 november  Återtagen Interpellation 2007/08:139 Polisens arbete för att bekämpa ungdomsvåldet av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Med hänsyn till den senaste tidens händelser då ungdomar varit inblandade i våldsamheter som har fått tragiska följder vill jag fråga justitieminister Beatrice

Inlämnad: 2007-11-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:138 av Bodström, Thomas (s)

den 9 november  Återtagen Interpellation 2007/08:138 Våld vid idrottsarrangemang av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m Den 1 juli 2005 infördes lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Syftet var att förstärka skyddet mot brottslighet under idrottsarrangemang. Att lagen har haft en

Inlämnad: 2007-11-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2007/08:137 av Bodström, Thomas (s)

den 9 november  Återtagen Interpellation 2007/08:137 Kriminalvården av Thomas Bodström s till justitieminister Beatrice Ask m I regeringsförklaringen sade statsminister Fredrik Reinfeldt: För rättsväsendet innebär regeringens politik den största satsningen någonsin. Samtidigt får kriminalvården känna på besparingar

Inlämnad: 2007-11-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)