Dokument & lagar (555 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:762 av Ernkrans, Matilda (s)

den 20 mars Fråga 2008/09:762 Konsekvenser av de nya sjukskrivningsreglerna av Matilda Ernkrans s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nya sjukregler och nya omtolkningar av sjukersättningen är i dag ett faktum. För enskilda ger detta naturligtvis konsekvenser i deras vardag. Jag ska ge ett exempel. Den

Inlämnad: 2009-03-20 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:629 av Axelsson, Christina (s)

den 16 februari Fråga 2008/09:629 Timanställda och sjukpenning av Christina Axelsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sjukersättningen som vi får från Försäkringskassan beräknas med hjälp av den sjukpenninggrundande inkomsten SGI som beräknas på tidigare inkomster. De senaste årens kraftigt ökade ungdomsarbetslöshet

Inlämnad: 2009-02-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:341 av Stenberg, Maria (s)

den 13 februari Interpellation 2008/09:341 Gränshinder för funktionshindrades arbete av Maria Stenberg s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Många människor pendlar i dag över de nordiska gränserna för att arbeta. Det är vanligt att människor, som kanske har varit långvarigt arbetslösa i sitt hemland, får

Inlämnad: 2009-02-13 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Gränshinder för funktionshindrades arbete

Interpellation 2008/09:322 av Palm, Veronica (s)

den 6 februari Interpellation 2008/09:322 Sjukskrivningsreglerna av Veronica Palm s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Jag har vid flera tillfällen det senaste året kritiserat de nya sjukskrivningsreglerna som medvetet puttar ut sjuka människor ur välfärdsförsäkringen. När jag frågat vad dessa människor

Inlämnad: 2009-02-06 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sjukskrivningsreglerna

Skriftlig fråga 2008/09:559 av Hoff, Hans (s)

den 3 februari Fråga 2008/09:559 Konsekvenser av problemen i Försäkringskassan av Hans Hoff s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Ingen kan väl ha undgått att det finns stora problem i Försäkringskassan. Ändrade regler, omorganisation och till det mindre resurser från den moderatledda regeringen ligger

Inlämnad: 2009-02-03 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:552 av Bäckman, Roland (s)

den 30 januari Fråga 2008/09:552 Sena utbetalningar från Försäkringskassan av Roland Bäckman s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Med anledning av försenade utbetalningar från Försäkringskassan får tusentals sjukskrivna vänta på sin sjukersättning. Och dagligen får vi beskrivet via medierna hur människor

Inlämnad: 2009-01-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:225 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 18 december Interpellation 2008/09:225 Ekonomin för förtidspensionärer av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vid flera tillfällen har en kvinna bosatt i Örebro i brev till statsrådet Husmark Pehrsson påtalat behovet av att regeringen borde likställa bostadstillägget för förtidspensionärer

Inlämnad: 2008-12-18 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomin för förtidspensionärer

Skriftlig fråga 2008/09:425 av Axelsson, Lennart (s)

den 18 december Fråga 2008/09:425 Avstående från renovering och sänkt bostadsbidrag av Lennart Axelsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Det är inte ovanligt att hyresvärdar ger möjlighet för hyresgäster att avstå från renovering av sin lägenhet mot att i gengäld få en lägre hyra. I en artikel i Nerikes

Inlämnad: 2008-12-18 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:215 av Axelsson, Lennart (s)

den 17 december Interpellation 2008/09:215 Avstående från renovering och sänkt bostadsbidrag av Lennart Axelsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Det är inte ovanligt att hyresvärdar ger möjlighet för hyresgäster att avstå från renovering av sin lägenhet mot att i gengäld få en lägre hyra. I en artikel

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:399 av Malmström, Louise (s)

den 12 december Fråga 2008/09:399 Aktivitetsersättning för elever i gymnasiesärskolan av Louise Malmström s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Aktivitetsersättning är ett stöd för 19- till 29-åringar som inte kan arbeta på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. Reglerna för försäkringskassans

Inlämnad: 2008-12-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:190 av Hultqvist, Peter (s)

den 3 december Interpellation 2008/09:190 Penningpolitiken och politiskt anställdas bloggar av Peter Hultqvist s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den 1 december 2008 skriver Mattias Lundbäck, sakkunnig hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Persson på sin privata blogg följande: Orsaken till

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Penningpolitiken och politiskt anställdas bloggar

Interpellation 2008/09:188 av Palm, Veronica (s)

den 3 december Interpellation 2008/09:188 Pensionärernas ekonomiska situation av Veronica Palm s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Jag och många andra känner stor oro för pensionärernas ekonomiska situation. Priserna på basvaror ökar i handeln och räntorna för dem som har lån är fortsatt höga. Med regeringens

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Pensionärernas ekonomiska situation

Skriftlig fråga 2008/09:332 av Stenberg, Maria (s)

den 2 december Fråga 2008/09:332 Gränshinder för funktionshindrade av Maria Stenberg s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Många människor pendlar i dag över de nordiska gränserna för att arbeta. Man bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat. Det är vanligt att människor, som kanske har varit långvarit

Inlämnad: 2008-12-02 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:326 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 1 december Fråga 2008/09:326 Bostadstillägg för förtidspensionärer av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vid flera tillfällen har en kvinna bosatt i Örebro skrivit till statsrådet Husmark Pehrsson där hon efterfrågat en åtgärd för att regeringen ska likställa bostadstillägget för

Inlämnad: 2008-12-01 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:122 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 14 november Interpellation 2008/09:122 De som utförsäkras från sjukförsäkringen av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Julen närmar sig och därmed allt vad den medför. I dagarna kan vi läsa att många människor inför denna storhelg kommer att mötas av att de blir utförsäkrade från

Inlämnad: 2008-11-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2008/09:36 av Palm, Veronica (s)

den 16 oktober Interpellation 2008/09:36 Försenade utbetalningar från Försäkringskassan av Veronica Palm s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Förtroendet för våra socialförsäkringar bygger på att människor kan känna trygghet i att den som har rätt till en ersättning får den och ur den enskildes perspektiv

Inlämnad: 2008-10-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försenade utbetalningar från Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2008/09:40 av Hägg, Carina (s)

den 29 september Fråga 2008/09:40 Våld mot kvinnor av Carina Hägg s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nordiska rådet har visat intresse för frågan om mäns våld mot kvinnor i nära relationer genom forskning och engagemang i Europarådets kampanj mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer, ett engagemang

Inlämnad: 2008-09-29 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:28 av Axelsson, Lennart (s)

den 24 september Fråga 2008/09:28 Ideellt arbete vid sjukpenning och partiell sjukersättning eller aktivitetsersättning av Lennart Axelsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m På en tidigare fråga i ärendet så fick jag följande svar: Jag vill informera Lennart Axelsson om att det pågår ett arbete på Socialdepartementet

Inlämnad: 2008-09-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1644 av Ludvigsson, Anne (s)

den 11 september Fråga 2007/08:1644 Behovet av försörjningsstöd för kommuninvånarna av Anne Ludvigsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I många av Sveriges kommuner är det allt fler som söker behovsprövat försörjningsstöd. Statistik från Socialstyrelsen visar att kostnaderna för det ekonomiska biståndet

Inlämnad: 2008-09-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1630 av Eriksson, Birgitta (s)

den 8 september Fråga 2007/08:1630 Uppmärksammande av minnet av ATP-frågan av Birgitta Eriksson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Såväl unionsupplösningen 1905 som Sveriges åtskillnad från Finland 1809 uppmärksammas genom olika jubileumsprojekt. Socialpolitiken borde också uppmärksammas. Pensionen representerar

Inlämnad: 2008-09-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)