Dokument & lagar (25 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:500 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 30 mars Fråga 2011/12:500 Trygghetslarmens framtid på landsbygden av Carina Adolfsson Elgestam S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Runt om i Sverige i dag finns det ca 160 000 trygghetslarm, de allra flesta är fortfarande knutna till det gamla telefonnätet och då klarar de ett mindre strömavbrott. Men en allt

Inlämnad: 2012-03-30 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Interpellation 2011/12:143 av Jakobsson, Leif (S)

den 24 november Interpellation 2011/12:143 Effekter av elnätsområdena av Leif Jakobsson S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Regeringens beslut om att dela in landet i elnätsområden får mycket större konsekvenser än vad som aviserades. I grunden handlar problemen om att regeringen inte sett till att Svenska kraftnät

Inlämnad: 2011-11-24 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Effekter av elnätsområdena

Interpellation 2011/12:121 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 15 november Interpellation 2011/12:121 Elprisområden av Carina Adolfsson Elgestam S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Från den 1 november infördes fyra elprisområden i Sverige. Bakgrunden var att EU-kommissionen, efter en anmälan från Danmark, gjorde en preliminär bedömning om att den dåvarande ordningen med

Inlämnad: 2011-11-15 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elprisområden

Skriftlig fråga 2010/11:650 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 11 augusti Fråga 2010/11:650 Rätt till texttelefoni av Carina Adolfsson Elgestam S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Vårt samhälle i dag är helt uppbyggt på att alla har tillgång till telefoni. Vi behöver det såväl för kontakt med släkt och vänner som vid kontakt med myndigheter eller sjukvård. Mot bakgrund

Inlämnad: 2011-08-11 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Interpellation 2010/11:319 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 11 april Interpellation 2010/11:319 Bredband av Carina Adolfsson Elgestam S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Den privata marknaden kan aldrig säkerställa att det finns fungerande bredband i hela landet. Privata aktörer gör enbart investeringar där det är lönsamt för det enskilda företaget. Därför måste staten

Inlämnad: 2011-04-11 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bredband

Skriftlig fråga 2009/10:776 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 30 april Fråga 2009/10:776 Stöd till de regionala flygplatserna vid allvarliga händelser av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Under några veckor har stora delar av flygtrafiken i Sverige och i Europa stått helt stilla på grund av vulkanutbrottet på Island då ett stort askmoln

Inlämnad: 2010-04-30 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2008/09:155 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 25 november Interpellation 2008/09:155 Samhällelig service över hela landet av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Med anledning av min tidigare interpellationsdebatt med statsrådet Åsa Torstensson vill jag återkomma till frågan om den glesbygd som finns i södra delen av vårt avlånga

Inlämnad: 2008-11-25 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Samhällelig service över hela landet

Interpellation 2008/09:60 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 22 oktober Interpellation 2008/09:60 Service efter nedläggningen av Svensk Kassaservice av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Riksdagen har beslutat att lagen om kassaservice ska upphöra den 31 december 2008. Redan nu är det många av kassakontoren som har stängt och som inte längre

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Service efter nedläggningen av Svensk Kassaservice

Skriftlig fråga 2007/08:1552 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 14 augusti Fråga 2007/08:1552 Ersättning vid brott på teleförbindelser av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har tidigare tagit upp problemet med att det återkommande uppstår avbrott på tele- och dataförbindelserna i Kronobergs län. Det är ett problem som drabbar företagare och

Inlämnad: 2008-08-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:456 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 29 februari Interpellation 2007/08:456 Telefonavbrott som en följd av stormar av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Nu har ännu en kraftig storm dragit fram över södra Sverige vilket har fått till följd att träd som knäckts av stormen har fallit ned och dragit med sig telefon- och

Inlämnad: 2008-02-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Telefonavbrott som en följd av stormar

Skriftlig fråga 2007/08:127 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 19 oktober Fråga 2007/08:127 Alkolås av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Att alkohol och bilkörning inte alls passar ihop är en självklarhet. Rattonykterhet orsakar många människors död varje år. Att råda bot mot den samhällssvulst som detta är kräver många åtgärder. Ett sätt att

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:1 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 19 september Interpellation 2007/08:1 Ersättning till telekunder av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har tidigare tagit upp problemet med störningar i det fasta telenätet. Inte minst i mitt hemlän Kronoberg har många människor drabbats av konsekvenserna av ovädret. Det är tyvärr

Inlämnad: 2007-09-19 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ersättning till telekunder

Interpellation 2006/07:268 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 29 januari Interpellation 2006/07:268 Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga tagit upp problemet med störningar i det fasta telenätet. Inte minst i mitt hemlän Kronoberg har många människor drabbats under

Inlämnad: 2007-01-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:532 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 23 januari Fråga 2006/07:532 Åtgärder för minskade störningar i tågtrafiken av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Stormen Gudrun var tyvärr inte en engångsföreteelse. Även om följderna av de senaste stormarna inte varit lika omfattande är de allvarliga nog. Stormfälld skog, störningar

Inlämnad: 2007-01-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:466 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 11 januari Fråga 2006/07:466 Ersättning till telekunder av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Många människor i bland annat mitt hemlän Kronoberg drabbas av störningar i det fasta telenätet. Vi är långt från målet att alla människor oavsett var de bor ska ha tillgång till ett väl

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:97 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 9 november Fråga 2006/07:97 Tillgång till fast telefoni av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c En förutsättning för att hela Sverige ska leva är ett väl fungerande telenät. Inte minst företagare är beroende av ett fungerande fast telenät för att kunna bedriva sin verksamhet. Efter

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:6 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 10 oktober Fråga 2006/07:6 Vägslitage efter stormen Gudrun av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Mycket stora insatser har fått göras för att ta hand om allt stormfällt virke efter stormen Gudruns härjningar. Timmertransporterna har inneburit mycket stora påfrestningar på vägnätet,

Inlämnad: 2006-10-10 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2005/06:75 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 5 oktober Fråga 2005/06:75 av Carina Adolfsson Elgestam s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Torvnäringens möjligheter att överleva Värmeverket i Ljungby har beslutat sig för att upphöra med förbränning av torv precis som Värmeverket i Växjö avser att göra. Orsaken är kostnadsökningen i och med handeln

Inlämnad: 2005-10-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:816 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 28 januari Fråga 2004/05:816 av Carina Adolfsson Elgestam s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om ett tillgängligt samhälle för alla samhällsmedborgare Den offentliga miljön måste vara tillgänglig för alla samhällsinvånare oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Att kunna röra sig fritt och delta

Inlämnad: 2005-01-28 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:316 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 11 november Fråga 2004/05:316 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Jens Orback om arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter Den socialdemokratiska regeringen bedriver ett målmedvetet arbete för att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Bildandet av myndigheten Forum för levande historia

Inlämnad: 2004-11-11 Besvarare: Jens Orback (S)

Paginering