Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:881 av Liljevall, Désirée (s)

den 4 mars Fråga 2007/08:881 De äldres ohälsa av Désirée Liljevall s till socialminister Göran Hägglund kd Socialstyrelsen visar i en rapport att det är svårt för medicinskt färdigbehandlade äldre att få plats på ett äldreboende. Antalet platser inom sjukvården har minskat samtidigt som platserna inom äldreomsorgen

Inlämnad: 2008-03-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:518 av Liljevall, Désirée (s)

den 18 december Fråga 2007/08:518 Etablering av en svensk vaccinfabrik i Kalmar län av Désirée Liljevall s till statsrådet Maria Larsson kd Enligt en utredning som gjorts av företaget SBL Vaccin finns det förutsättningar för att bygga en svensk vaccinfabrik för att täcka vårt inhemska behov av vaccin vid en pandemi.

Inlämnad: 2007-12-18 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:151 av Oskarsson, Christina (s)

den 24 oktober Fråga 2007/08:151 Bilstöd och fordonsanpassning av Christina Oskarsson s till statsrådet Maria Larsson kd Ärenden om bilstöd för anpassning av bilar för funktionshindrade handläggs av Försäkringskassan och handläggningen är centraliserad till Västervik för hela landet. I Försäkringskassans anvisning

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Maria Larsson (KD)