Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2008/09:512 av Hultqvist, Peter (s)

den 13 maj Interpellation 2008/09:512 Den regionala utvecklingen av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Under 2008 ökade befolkningen i Stockholm med 31 747 personer. Den minskade med 500 personer i Norrlandslänen. Siffrorna bekräftar en fortsatt trend där framförallt Norrlands inland, Bergslagen

Inlämnad: 2009-05-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den regionala utvecklingen

Skriftlig fråga 2008/09:812 av Hultqvist, Peter (s)

den 1 april Fråga 2008/09:812 Situationen inom Samhall av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Samhall ska enligt planerna lägga ned en del av verksamheten i Borlänge. Ungefär 80 personer berörs. Dessa människor med olika typer av handikapp kommer att få svårt att bland annat tidsmässigt klara

Inlämnad: 2009-04-01 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2008/09:364 av Vestlund, Börje (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:364 Regelförenklingar av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har gjort stort väsen av att man vill minska kostnaderna för företagens regelverk med 25 procent. I dag är kostnaderna för att administrera regler i företagen runt 100 miljarder kronor.

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regelförenklingar

Interpellation 2008/09:363 av Vestlund, Börje (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:363 Betalningstider för företag av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Likviditeten för de små och medelstora företagen är väldigt ofta orsaken till att företagen måste minska på sin verksamhet och ibland vidta åtgärder som varsel och nedläggning. Orsaken

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Betalningstider för företag

Skriftlig fråga 2008/09:663 av Hultqvist, Peter (s)

den 25 februari Fråga 2008/09:663 Branschprogram av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c Under den förra regeringens tid så initierades starten av så kallade branschprogram där industri, akademi och forskningsinstitut samverkade. Syftet var att stimulera en behovsinriktad forskningsverksamhet

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:380 av Hultqvist, Peter (s)

den 11 december Fråga 2008/09:380 SSAB:s varsel och svensk basindustri av Peter Hultqvist s till näringsminister Maud Olofsson c SSAB har nu varslat 1 300 anställda om uppsägning. Detta skapar stor oro inför framtiden hos de drabbade. Berörda kommuner Borlänge, Luleå och Oxelösund riskerar att förlora skatteintäkter.

Inlämnad: 2008-12-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2008/09:99 av Vestlund, Börje (s)

den 7 november Interpellation 2008/09:99 Åtgärder för att möta varslen i Stockholm av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Konkurserna ökade med hela 53 procent i Stockholms län under oktober, jämfört med oktober 2007. Samtidigt varslades under oktober hela 2 800 människor bara i Stockholms län.

Inlämnad: 2008-11-07 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för att möta varslen i Stockholm

Interpellation 2008/09:66 av Vestlund, Börje (s)

den 24 oktober Interpellation 2008/09:66 En effektivare dagligvaruhandel av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Matpriserna har sedan ett par år kraftigt stigit i Sverige. Det lättaste för oss socialdemokrater vore att skylla allt detta på regeringen. Men enligt min uppfattning vore det att göra

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: En effektivare dagligvaruhandel

Interpellation 2008/09:65 av Vestlund, Börje (s)

den 24 oktober Interpellation 2008/09:65 Design i svenska företag av Börje Vestlund s till näringsminister Maud Olofsson c Utvecklingen av ny form eller ny teknisk tillämpning liknar i hög grad ett forskningsprojekt. Det är förenat med stor osäkerhet att utveckla ny design. Slutresultatet är okänt i början av

Inlämnad: 2008-10-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Design i svenska företag