Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2006/07:620 av Vestlund, Börje (s)

den 30 maj Interpellation 2006/07:620 Den kaotiska situationen vid Prideparaden i Moskva av Börje Vestlund s till utrikesminister Carl Bildt m I en tidigare interpellation med utrikeministern har jag haft tillfälle att debattera kriminalisering av homosexualitet och dödsstraff för homosexuella, detta med hänvisning

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2006/07:618 av Vestlund, Börje (s)

den 30 maj Interpellation 2006/07:618 Situationen i taxibranschen av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c En av de branscher som avreglerades i början av 1990 talet var taxibranschen. Efter en tid kunde det konstateras att avregleringen ledde till en hel del problem för taxibranschen. Det var främst

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:571 av Vestlund, Börje (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:571 Postlådor i glesbygd av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Årböle är en liten by i Tierps kommun. Denna by har drabbats sällsamt hårt av de tillämpningar som Post- och telestyrelsen tillämpat vad gäller hur långt ett hushåll ska ha till sin postlåda. I flera

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Postlådor i glesbygd

Skriftlig fråga 2006/07:1128 av Vestlund, Börje (s)

den 8 maj Fråga 2006/07:1128 Moldaviens kränkning av HBT-personer av Börje Vestlund s till utrikesminister Carl Bildt m I Sverige är vi eniga om att mänskliga rättigheter också omfattar HBT-personers mänskliga rättigheter. Tyvärr ser situationen annorlunda ut i andra länder. De moldaviska myndigheterna har nyligen,

Inlämnad: 2007-05-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2006/07:482 av Damberg, Mikael (s)

den 20 april Interpellation 2006/07:482 Stopp för EU-bidrag till Nynäshamn av Mikael Damberg s till statsrådet Åsa Torstensson c Det är nu klart att hamnen Norvik i Nynäshamns kommun kommer att byggas. Kommunfullmäktige i Stockholm har fattat beslut om att godkänna investeringar på runt 1,7 miljarder kronor i projektet.

Inlämnad: 2007-04-20 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stopp för EU-bidrag till Nynäshamn

Interpellation 2006/07:399 av Vestlund, Börje (s)

den 9 mars Interpellation 2006/07:399 Folkomröstningen om trängselskatt av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Större delen av stockholmarna gör sina resor med kollektivtrafiken. Varje dag reser över 600 000 personer med SL. Alla som reser dagligen vet att behovet av investeringar och utökningar

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:398 av Vestlund, Börje (s)

den 9 mars Interpellation 2006/07:398 Kriminalisering av homosexuella handlingar av Börje Vestlund s till utrikesminister Carl Bildt m I regeringsförklaringen anförde statsministern: I stora delar av världen utsätts HBT-personer för brutalt förtryck. Det är angeläget att stärka FN:s arbete mot detta. Respekten

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2006/07:388 av Vestlund, Börje (s)

den 6 mars Interpellation 2006/07:388 Länder med dödsstraff för homosexuella av Börje Vestlund s till utrikesminister Carl Bildt m I regeringsförklaringen anförde statsministern: I stora delar av världen utsätts HBT-personer för brutalt förtryck. Det är angeläget att stärka FN:s arbete mot detta. Respekten för

Inlämnad: 2007-03-06 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2006/07:387 av Vestlund, Börje (s)

den 6 mars Interpellation 2006/07:387 Nedläggning av Svensk Kassaservice av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Enligt en departementspromemoria från regeringen ska Svensk Kassaservice i sin nuvarande form läggas ned. Det kan säkert finnas flera skäl till detta och möjligen den enda vägen att gå,

Inlämnad: 2007-03-06 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:358 av Vestlund, Börje (s)

den 28 februari Interpellation 2006/07:358 Nedläggningen av Svensk Kassaservice och rätt till bankkonto av Börje Vestlund s till statsrådet Mats Odell kd Enligt en departementspromemoria har regeringen för avsikt att lägga ned Svensk Kassaservice. Det är möjligt att detta är den enda möjligheten. I dag finns Svensk

Inlämnad: 2007-02-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:350 av Vestlund, Börje (s)

den 26 februari Interpellation 2006/07:350 Telia Soneras kopparnät av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har utpekat Telia Sonera som ett av de statliga bolag som ska säljas ut. Någon analys över vilka konsekvenser detta får för verksamheten har inte gjorts såvitt jag vet. Telia Sonera

Inlämnad: 2007-02-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)