Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:582 av Vestlund, Börje (s)

den 24 februari Fråga 2002/03:582 av Börje Vestlund s till utbildningsminister Thomas Östros om Unesco-konventionen och homosexuellas mänskliga rättigheter FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco antog 1960 en konvention mot diskriminering i undervisningen. Konventionen trädde i kraft år 1962.

Inlämnad: 2003-02-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:581 av Vestlund, Börje (s)

den 24 februari Fråga 2002/03:581 av Börje Vestlund s till utrikesminister Anna Lindh om svenska ambassadernas rapporter om mänskliga rättigheter Utrikesdepartementet har beslutat att lägga ut samtliga rapporter från svenska ambassader om situationen för mänskliga rättigheter i världens olika länder. Detta är ett utomordentligt

Inlämnad: 2003-02-24 Besvarare: Anna Lindh (S)

Interpellation 2002/03:188 av Vestlund, Börje (s)

den 14 februari Interpellation 2002/03:188 av Börje Vestlund s till utrikesminister Anna Lindh om partnerskapsförrättning på ambassad När lagen om registrerat partnerskap infördes 1995 fanns också en bestämmelse som innebar att regeringen kunde bemyndiga svenska ambassader att förrätta partnerskap på ambassaden. Regeringen

Inlämnad: 2003-02-14 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2002/03:73 av Eberstein, Susanne (s)

den 31 oktober Fråga 2002/03:73 av Susanne Eberstein s till statsrådet Mona Sahlin om partisymbol på valsedlarna Vissa grupper av väljare har problem med att kunna hitta rätt bland valsedlarna vid allmänna val. Det gäller till exempel invandrare som är vana med helt andra alfabet än vårt, men också personer som på

Inlämnad: 2002-10-31 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:55 av Vestlund, Börje (s)

den 21 oktober Fråga 2002/03:55 av Börje Vestlund s till utrikesminister Anna Lindh om att utlandsmyndigheter ska kunna registrera partnerskap Heterosexuella kan gifta sig vid svenska ambassader och konsulat eftersom dessa förrättar vigslar. Homosexuella däremot har inte samma möjlighet eftersom svenska utlandsmyndigheter

Inlämnad: 2002-10-21 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:873 av Eberstein, Susanne (s)

den 14 mars Fråga 2000/01:873 av Susanne Eberstein s till utbildningsminister Thomas Östros om studiemedel för dansutbildning För personer som börjar dansa i vuxen ålder finns det i dag treårig yrkesutbildning efter gymnasiets estetiska program i Stockholm och i Göteborg. Man söker till utbildning via dansprov och

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2000/01:702 av Eberstein, Susanne (s)

den 14 februari Fråga 2000/01:702 av Susanne Eberstein s till försvarsminister Björn von Sydow om förvaring av automatkarbin i bostad Hemvärnsman äger rätt att ha automatkarbin hemma, vilket ställer speciella krav på redlighet och personligt ansvar. Därför måste man ha fullgjort en minst 90 dagar lång militär grundutbildning

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:258 av Eberstein, Susanne (s)

den 21 november Fråga 2000/01:258 av Susanne Eberstein s till utrikesminister Anna Lindh om villkoren för medföljande till anställda på svenska ambassader Av gammal tradition förutsätts att make/maka till anställda vid svenska ambassader ska följa med sin respektive till utlandstjänstgöring och därmed i de flesta fall

Inlämnad: 2000-11-21 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)