Dokument & lagar (291 träffar)

Interpellation 2006/07:464 av Green, Monica (s)

den 3 april Interpellation 2006/07:464 Västsverige och dess andel av infrastruktursatsningarna av Monica Green s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Under statsministerns frågestund den 29 mars ondgjorde sig Fredrik Reinfeldt över det så kallade Trollhättepaketet och antydde att Västsverige fått för mycket

Inlämnad: 2007-04-03 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:455 av Forslund, Kenneth G (s)

den 30 mars Interpellation 2006/07:455 Könsfördelningen bland utnämnda ambassadörer av Kenneth G Forslund s till utrikesminister Carl Bildt m Sedan den borgerliga regeringen tillträdde i oktober 2006 har tio ambassadörer utsetts av regeringen. Av dessa ambassadörer är nio män. Dessa är stationerade i Luanda, Bagdad,

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Könsfördelningen bland utnämnda ambassadörer

Skriftlig fråga 2006/07:974 av Liljevall, Désirée (s)

den 30 mars Fråga 2006/07:974 Nya hastighetsgränser och klimatpåverkan av Désirée Liljevall s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen föreslår i en proposition att utöka antalet hastighetsgränser med ytterligare fem till sammantaget tio olika nivåer. Som skäl anförs bland annat att det ska öka acceptansen

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:953 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:953 Trängselskatt och kollektivtrafik av Nikos Papadopoulos s till statsrådet Åsa Torstensson c Kollektivtrafiken ger betydligt mindre skadliga utsläpp än privatbilismen och medverkar till en bättre trafiksäkerhet. Socialdemokraterna har därför ställt sig positiva till en trängselskatt

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:944 av Bohlin, Sinikka (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:944 En svensk politik för den nordliga regionen av Sinikka Bohlin s till utrikesminister Carl Bildt m Den ekonomiska aktiviteten ökar i den nordliga regionen och därmed också regionens ekonomiska och säkerhetspolitiska betydelse. Sverige deltar på regeringssidan i samarbetet inom ramen

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:938 av Astudillo, Luciano (s)

den 29 mars Fråga 2006/07:938 Anhöriga på väg till Sverige av Luciano Astudillo s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp För många flyktingar som beviljats uppehållstillstånd har flera svårt att få hit sina närmast anhöriga. Det kan handla om fru och barn. Att inte kunna få återförenas med

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2006/07:437 av Gille, Agneta (s)

den 23 mars Interpellation 2006/07:437 Utbyggnad av väg 288 av Agneta Gille s till statsrådet Åsa Torstensson c Länsväg 288 är en mycket viktig förbindelse mellan Uppsala och Östhammar och av stor betydelse för den regionala utvecklingen i de nordöstra delarna av Uppsala län. Vägen har i dag stora brister när det

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:436 av Åström, Karin (s)

den 23 mars Interpellation 2006/07:436 Förvaltningen av småviltjakten på statens marker i fjällområdet av Karin Åström s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Riksdagens beslut 1992 om ett förändrat upplåtelsesystem för småviltjakt på statens marker i fjällområdet syftade till att ge Sveriges jägare en ökad

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förvaltningen av småviltjakten på statens marker i fjällområdet

Interpellation 2006/07:434 av Hultqvist, Peter (s)

den 23 mars Interpellation 2006/07:434 Lokalisering av trafikinspektioner av Peter Hultqvist s till statsrådet Åsa Torstensson c Ivar Åkesson har genomfört utredningen Trafikinspektion en myndighet för säkerhet och skydd inom transportområdet Utredaren förordar en sammanslagning av de nu fyra trafikinspektionerna

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:932 av Stenberg, Hans (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:932 Gränsöverskridande taxitrafik av Hans Stenberg s till statsrådet Åsa Torstensson c I takt med den ökande integrationen mellan de nordiska länderna så ökar behovet av persontransporter över gränserna. Detta gäller även taxiresor. Nu gällande regelverk omöjliggör gränsöverskridande taxitrafik

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:920 av Messing, Ulrica (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:920 Vattenfalls prioritering av lönsamhet före säkerhet av Ulrica Messing s till näringsminister Maud Olofsson c Sedan i somras har det rapporterats om ett flertal incidenter på svenska kärnkraftverk, så allvarliga att svenska myndigheter har bett IAEA om hjälp för att genomföra en ingående

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:919 av Olovsson, Fredrik (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:919 Kommunal finansiering av statliga infrastrukturåtgärder av Fredrik Olovsson s till statsrådet Åsa Torstensson c Citybanan är en viktig infrastruktursatsning som är en förutsättning för den nationella tågtrafiken. Detta innebär att projektet i högsta grad är ett nationellt ansvar.

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:915 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 23 mars Fråga 2006/07:915 Kristen frizon i Irak av Yilmaz Kerimo s till utrikesminister Carl Bildt m Det är oerhört angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för assyrier/syrianer och kaldéer i hela Mellanöstern. Särskilt besvärlig är situationen i Irak där kristna länge har varit utsatta

Inlämnad: 2007-03-23 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:911 av Östros, Thomas (s)

den 21 mars Fråga 2006/07:911 Bonus till vd:ar i statliga företag av Thomas Östros s till näringsminister Maud Olofsson c Näringsminister Maud Olofsson öppnade i höstas för bonusavtal med ledande företrädare i de statliga bolagen och onsdagen den 14 mars debatterades detta i riksdagen med anledning av näringsutskottets

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:904 av Hägg, Carina (s)

den 21 mars Fråga 2006/07:904 Polens abortpolitik av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m För kvinnor i Portugal, Malta, Irland och Polen är legal och säker abort ännu inte en verklighet. Portugal har aviserat en förändring men i Polen finns ingen politisk process för erkännande av kvinnors rätt till

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Interpellation 2006/07:422 av Ringholm, Bosse (s)

den 20 mars Interpellation 2006/07:422 Konsekvensanalyser av statliga företag av Bosse Ringholm s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har motiverat utförsäljningen av statliga bolag med den nyliberala dogmen att staten inte ska äga företag. I den nyligen avlämnade propositionen finns inte heller några

Inlämnad: 2007-03-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:890 av Palm, Veronica (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:890 Fängslade kvinnor i Iran av Veronica Palm s till utrikesminister Carl Bildt m Den 4 mars arresterades 30 kvinnor i Teheran under en fredlig demonstration om kvinnors rättigheter. Tre av dessa kvinnor, Mahboubeh Abbasgholizadeh, Zhila Bani Yagoub och Shadi Sadr, sitter fortfarande fängslade

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:887 av Öberg, Maria (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:887 Landningskontroll av fisk av Maria Öberg s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU-kommissionen har i en rapport uppgivit att det pågår omfattande olagligt fiske i Sverige och att det är så mycket som 21 procent av fisket som inte rapporteras. Fiskeriverket har bekräftat att uppgifterna

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:879 av Johansson, Ann-Kristine (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:879 Riksvägsstatus mellan Torsby och riksgränsen av Ann-Kristine Johansson s till statsrådet Åsa Torstensson c För att ha en bra tillväxt krävs en god infrastruktur. Finns det kan till exempel handel både inom och mellan länder öka. Ett exempel där detta kunde göras bättre är vägen mellan

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:876 av Axelsson, Lennart (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:876 Vägskylt Bed and Breakfast av Lennart Axelsson s till statsrådet Åsa Torstensson c I min hemkommun Nora har det uppstått en konflikt mellan en näringsidkare och Vägverket. Det saken handlar om är att näringsidkaren, som driver ett pensionat, vill kunna använda sig av en vägskylt med

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Åsa Torstensson (C)