Dokument & lagar (24 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1494 av Hägg, Carina (s)

den 20 juli Fråga 2006/07:1494 Effekter av kriget mot terrorismen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Dick Marty, utredare åt Europarådet har lagt fram två rapporter och Claudio Favas från EU-parlamentet ytterligare en om illegal verksamhet i Europa. Kriget mot terrorism har fått negativa konsekvenser

Inlämnad: 2007-07-20 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1406 av Hägg, Carina (s)

den 20 juni Fråga 2006/07:1406 Marknadsföring av turismen i Sverige av Carina Hägg s till näringsminister Maud Olofsson c Glädjande nog ökar turismen i Sverige. Men det behövs betydligt större insatser för att marknadsföra Sverige internationellt som turistland. Turismen är en tillväxtbransch med en mycket stor

Inlämnad: 2007-06-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1322 av Hägg, Carina (s)

den 8 juni Fråga 2006/07:1322 Chrisgasprojektet i Värnamo av Carina Hägg s till näringsminister Maud Olofsson c Det har funnits en bred politiskt uppslutning bakom satsningar på Chrisgasprojektet i Värnamo. Företrädare för regeringen har också varit på besök för att studera Chrisgasprojektet, och då var uttalandena

Inlämnad: 2007-06-08 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1037 av Hägg, Carina (s)

den 13 april Fråga 2006/07:1037 Fackliga rättigheter i Tanzania av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m De fackliga rättigheterna i Tanzania är starkt begränsade. Att bedriva fackligt arbete är särskilt svårt på Zanzibar och Pemba och i frizonerna. En lag från 2002 har avskaffat kollektiva förhandlingar

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1036 av Hägg, Carina (s)

den 13 april Fråga 2006/07:1036 Fackliga rättigheter i Etiopien av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Etiopien har en av Afrikas mest antifackliga regimer. Några drabbade under förra året var Tilahun Aylalew, Anteneh Getnet och Meqcha Mengistu. Alla tre är fackföreningsledare och aktiva i landets största

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:904 av Hägg, Carina (s)

den 21 mars Fråga 2006/07:904 Polens abortpolitik av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m För kvinnor i Portugal, Malta, Irland och Polen är legal och säker abort ännu inte en verklighet. Portugal har aviserat en förändring men i Polen finns ingen politisk process för erkännande av kvinnors rätt till

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:817 av Hägg, Carina (s)

den 6 mars Fråga 2006/07:817 Europarådet och Afrikanska unionen av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Regionala organ för mänskliga rättigheter är omistliga delar av en internationell rättsordning. I Europa har vi Europarådet. I Afrika finns den afrikanska stadgan för mänskliga och folkens rättigheter

Inlämnad: 2007-03-06 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:680 av Hägg, Carina (s)

den 21 februari Fråga 2006/07:680 Insatser för svenska medborgare i Somalia av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Etiopiens invasion av Somalia följdes av förväntningar på ett svenskt agerande. Frågor från oroligt väntande anhöriga blev obesvarade när regeringen i stället övergav svenskar i Somalia,

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:434 av Hägg, Carina (s)

den 22 december Fråga 2006/07:434 Sydlänken av Carina Hägg s till näringsminister Maud Olofsson c Oron för konsekvenserna av Sydlänken ökar inte minst bland dem som bor utmed den tänkta sträckningen. Sydlänken berör landskapbilden, väcker frågor om miljön och kommer att tvinga bort människor från deras hem. Andra

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:399 av Hägg, Carina (s)

den 20 december Fråga 2006/07:399 Sydlänken av Carina Hägg s till näringsminister Maud Olofsson c Oron för konsekvenserna av Sydlänken ökar inte minst bland dem som bor utmed den tänkta sträckningen. Sydlänken berör landskapbilden, väcker frågor om miljön och kommer att tvinga bort människor från deras hem. Andra

Inlämnad: 2006-12-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2006/07:362 av Hägg, Carina (s)

den 14 december Fråga 2006/07:362 Ambassaden i Nigeria av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Efter en långvarig militärdiktatur fick Nigeria så sent som 1999 en övergång till demokrati. Nigeria beräknas ha 14 miljoner invånare och är indelat i 36 delstater samt huvudstadsterritoriet. Landets problem

Inlämnad: 2006-12-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:360 av Hägg, Carina (s)

den 14 december Fråga 2006/07:360 Ambassaden i Windhoek av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Sveriges regerings avsikt att lägga ned ambassaden i Windhoek i Namibia oroar. Samtidigt som regeringen har uttalat att man vill ha fokus på Afrika tar man bort den plattform som ambassaden utgör för relationerna

Inlämnad: 2006-12-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:319 av Hägg, Carina (s)

den 8 december Fråga 2006/07:319 Genderhandläggare på ambassader av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Det faktum att jämställdhet måste integreras i allt utvecklingsarbete kräver att arbetet läggs på en tydlig och hög nivå på våra ambassader, organisationer och institutioner som berörs av utvecklingsfrågor.

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:318 av Hägg, Carina (s)

den 8 december Fråga 2006/07:318 Afrikas horn av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Afrikas horn, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Somalia och Sudan präglas av interna och gränsöverskridande konflikter. Sverige var aktivt i Mdagati, tog intiativ till Cordination and Monotoring Committee. Sverige har även

Inlämnad: 2006-12-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:141 av Hägg, Carina (s)

den 14 november Fråga 2006/07:141 Folkmordet i Darfur av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Mot bakgrund av den kritik som framförts av biståndsminister Gunilla Carlsson i riksdagen genom exempelvis interpellationerna 2005/06:29 och 2005/06:99, ett antal skriftliga frågor och anförande i kammaren

Inlämnad: 2006-11-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:140 av Hägg, Carina (s)

den 14 november Fråga 2006/07:140 Konsulärt bistånd av Carina Hägg s till statsrådet Gunilla Carlsson m Den konsulära biståndsverksamheten har sin grund i folkrätten. Människors förväntningar att i så skilda situationer som vid tsunamin, hetsförtryck, sjukdom eller som brottsoffer få stöd har sin grund i lagen

Inlämnad: 2006-11-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:139 av Hägg, Carina (s)

den 14 november Fråga 2006/07:139 Kampen för kvinnors rättigheter av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m Könsorättvisor och kvinnors rättigheter var för den tidigare regeringen en viktig utrikespolitisk prioritering. Sveriges röst för kvinnors rättigheter har välkomnats runtom i världen. När utrikesministern

Inlämnad: 2006-11-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:126 av Hägg, Carina (s)

den 13 november Fråga 2006/07:126 Dödsskjutningar av flyktingar i Tibet av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m En grupp flyktingar som försökte fly över bergen till Nepal blev beskjutna av kinesisk militär i slutet av september. En ung nunna dödades. Denna händelse har orsakat starka protester, bland

Inlämnad: 2006-11-13 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:125 av Hägg, Carina (s)

den 13 november Fråga 2006/07:125 Abortförbud i Nicaragua av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m I Latinamerika beräknar man att 8 700 kvinnor dör till följd av osäkra aborter. Särskilt allvarligt är läget i länder som Chile och El Salvador, och nu Nicaragua, där det i dag beräknas att antalet illegala

Inlämnad: 2006-11-13 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2006/07:118 av Hägg, Carina (s)

den 10 november Fråga 2006/07:118 Dödsskjutning av flyktingar i Tibet av Carina Hägg s till utrikesminister Carl Bildt m En grupp flyktingar som försökte fly över bergen till Nepal blev beskjutna av kinesisk militär i slutet av september. En ung nunna dödades. Denna händelse har orsakat starka protester. Bland

Inlämnad: 2006-11-10 Besvarare: Carl Bildt (M)

Paginering