Dokument & lagar (51 429 träffar)

Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson båda S Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för prioriterade investeringar i Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. S Satsningar på Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalarna


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. S Strategiska hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen undersöka möjligheten att utse hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering av infrastrukturinvesteringar, och detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. S Bilbarnstolar på bussar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att i framtiden införa krav på tillgång till bilbarnstol i bussar och tillkännager detta för regeringen. Motivering På Transportstyrelsens


Utskottsberedning: 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund båda S Infrastruktursatsningar i Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ökade infrastrukturinvesteringar i Blekinge län samt


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S) (pdf, 96 kB)

Motion 2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2109 av Magnus Manhammar S Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten till högre straff vid fortkörning vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje


Utskottsberedning: 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson båda S Statligt ansvar för utbyggnad och underhåll av Sveriges järnvägsnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i och underhåll


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. S Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet mot den illegala cabotagetrafiken och för ordning och reda på våra vägar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2106 av Fredrik Olovsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2106 av Fredrik Olovsson S Insatser mot spårspring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att granska möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att minska problemet med spårspring på våra järnvägar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2106 av Fredrik Olovsson (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2106 av Fredrik Olovsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. S Principbeslut för hela Europabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Europabanan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2089 av Isak From (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2089 av Isak From S Ålderskrav och kompetensbevis för vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ersätta nuvarande vattenskoterförordning med ett krav på behörighetsbevis, förarbevis eller körkort samt åldersgränser


Utskottsberedning: 2018/19:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2089 av Isak From (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2089 av Isak From (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson båda S Säkerställ staten som garant för de små flygplatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att klara de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för regionala flygplatser


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7 2018/19:TU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2087 av Joakim Järrebring m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2087 av Joakim Järrebring m.fl. S Minska flygets CO2-utsläpp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att flyget motiveras att minska sina CO2-utsläpp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:TU15

Motion 2018/19:2087 av Joakim Järrebring m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2087 av Joakim Järrebring m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2086 av Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2086 av Adnan Dibrani S Förbättrad infrastruktur GekåsUllared Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för hur infrastrukturen kring Gekås i Halland kan förbättras och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2086 av Adnan Dibrani (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2086 av Adnan Dibrani (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1988 av Mattias Jonsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1988 av Mattias Jonsson S Blåljuspersonal och utryckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta för blåljuspersonal vid utryckning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att underlätta för de


Utskottsberedning: 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1988 av Mattias Jonsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1988 av Mattias Jonsson (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1984 av Ola Möller och Per-Arne Håkansson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1984 av Ola Möller och Per-Arne Håkansson båda S Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillse att projektet gällande en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör följs på motsvarande


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1984 av Ola Möller och Per-Arne Håkansson (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1984 av Ola Möller och Per-Arne Håkansson (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. S Internationellt tågresande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att underlätta internationellt tågresande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt FN:s senaste rapport från klimatpanelen,


Utskottsberedning: 2018/19:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1801 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1801 av Pia Nilsson S Konsumentpolitik om förstärkta möjligheter för resenärer att påverka kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka resenärernas möjlighet att påverka ett ökat kollektivtrafikresande


Utskottsberedning: 2018/19:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1801 av Pia Nilsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1801 av Pia Nilsson (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:TU11 2018/19:TU13 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:1776 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1776 av Isak From och Helén Pettersson båda S Norra Skandinaviens viktiga östvästliga utvecklingsperspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att i samverkan med EU, Norge och


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1776 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1776 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) (pdf, 99 kB)