Dokument & lagar (2 094 träffar)

Motion 2016/17:928 av Teres Lindberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:928 av Teres Lindberg m.fl. S Ojämställd arbetsskadeförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn för att göra arbetsskadeförsäkringen jämställd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yngre kvinnor sjukskrivs i allt


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:928 av Teres Lindberg m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:928 av Teres Lindberg m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:908 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:908 av Hanna Westerén S Fungerande finansiella samordningsförbund i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av fungerande finansiella samordningsförbund som en del av rehabiliteringskedjan och av att aktivt främja förekomsten


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:908 av Hanna Westerén (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:908 av Hanna Westerén (S) (pdf, 57 kB)

Motion 2016/17:902 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2016/17:902 av Catharina Bråkenhielm S Införande av anhörigdagar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa anhörigdagar för äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har i dag 1,3 miljoner anhöriga som regelbundet vårdar


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:902 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:902 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:900 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:900 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz båda S Garantipension till hemlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att upprätta avtal med länder om att garantipensionen får medföras till hemlandet, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:900 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:900 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:891 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:891 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå båda S Behandlande läkares roll bör stärkas i sjukskrivningsprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rehabiliteringsinsatser genomförs i rätt tid utifrån individens förutsättningar


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:891 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:891 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen båda S Försäkringskassans terminologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en enkel och begriplig terminologi för Försäkringskassan vid kommande förändringar i berörd lagstiftning


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:885 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:885 av Johan Andersson m.fl. S Underlätta möjligheten att behålla förtroendeuppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att kombinera förtroendeuppdrag och sjukpenning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:885 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:885 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:884 av Helene Petersson i Stockaryd och Johanna Haraldsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:884 av Helene Petersson i Stockaryd och Johanna Haraldsson båda S Ett synkroniserat och samordnat socialförsäkringssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Försäkringskassans helhetsansvar så att ingen person faller mellan stolarna,


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:884 av Helene Petersson i Stockaryd och Johanna Haraldsson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:884 av Helene Petersson i Stockaryd och Johanna Haraldsson (båda S) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. S Reglering av kostnader för konstaterad arbetsskada i munnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över regelverket för Försäkringskassans reglering av kostnader för konstaterad arbetsskada i munnen


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:874 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:627 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:627 av Hillevi Larsson S Likvärdiga regler för medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om likvärdiga regler för medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Normalt gäller att personer med invandrarbakgrund ska


Utskottsberedning: 2016/17:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:627 av Hillevi Larsson (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:627 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. S Fördelningspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att stärka trygghetssystemen inom arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:AU5 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av regelverket


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:KU15 2015/16:SfU15 2015/16:UU18 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:2535 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2535 av Yilmaz Kerimo S Besöksvisum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av inresevisering för besök och tillkännager detta för regeringen. Motivering Visering innebär tillstånd att resa in i och vistas i Sverige under


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2535 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2535 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:2425 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2425 av Johan Andersson m.fl. S Sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid bedömning av rätt till sjukersättning prövas arbetsförmågan till alla på arbetsmarknaden


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2425 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2425 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2421 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2421 av Johan Andersson m.fl. S Livränta vid inkomstförlust Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om livränta vid inkomstförlust och tillkännager detta för regeringen. Motivering Livränta kan utgå som ersättning för den inkomstförlust som uppstår


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2421 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2421 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2419 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2419 av Johan Andersson m.fl. S Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att öka rehabiliteringsinsatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att öka rehabiliteringsinsatserna


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2419 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2419 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2389 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2389 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Arbetsskadeförsäkring för kvinnor och män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetsskadeförsäkringen så att den blir bra för både kvinnor och män, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2389 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2389 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:2386 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2386 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Barn som faller mellan stolarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barn som faller mellan stolarna, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering Vid en granskning som Skolinspektionen genomfört


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2386 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2386 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2383 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2383 av Eva Lindh m.fl. S Bostadsbidrag för unga och studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen när det gäller bostadsbidrag för unga och studenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsbidraget


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2383 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2383 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. S Studenters villkor vid sjukskrivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om villkoren för studenter vid sjukskrivning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagens globaliserade värld är en välutbildad


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2343 av Adnan Dibrani m.fl. (S) (pdf, 64 kB)