Dokument & lagar (1 728 träffar)

Motion 2015/16:1414 av Petter Löberg (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1414 av Petter Löberg S Skärpta regler för utbetalande av bidrag till trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta regler för utbetalande av pengar till trossamfund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nämnden för


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1414 av Petter Löberg (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1414 av Petter Löberg (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:1411 av Mattias Ottosson (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1411 av Mattias Ottosson S Föreningsidrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man värnar föreningsdriven idrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nästan alla ungdomar möter föreningsidrotten någon gång under uppväxten.


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1411 av Mattias Ottosson (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1411 av Mattias Ottosson (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:1402 av Petter Löberg (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1402 av Petter Löberg S Minskad toppning och nivågruppering i svensk barnidrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska toppning och nivågruppering i svensk barnidrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utifrån ett


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1402 av Petter Löberg (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1402 av Petter Löberg (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. S Politik för jobb och tillväxt i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en aktiv politik för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:KrU10 2015/16:NU15 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:602 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (pdf, 96 kB)

Motion 2015/16:827 av Serkan Köse (S)

Motion till riksdagen 2015/16:827 av Serkan Köse S Utökning av antalet auktoriserade tolkar och rättstolkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka möjligheterna att öka antalet utbildningsplatser för tolkar och rättstolkar och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:827 av Serkan Köse (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:827 av Serkan Köse (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:631 av Olle Thorell (S)

Motion till riksdagen 2015/16:631 av Olle Thorell S Strömsholms kanal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Strömsholms kanal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strömsholms kanal i Dalarna och Västmanland är en viktig angelägenhet för såväl kanalbolagets


Utskottsberedning: 2015/16:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:631 av Olle Thorell (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:631 av Olle Thorell (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:587 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:587 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson båda S Stora mästerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt engagemang för att få stora mästerskap till Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Redan år 2006 i


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:587 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:587 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:809 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2015/16:809 av Thomas Strand S Ökad tillgänglighet för personer med synnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av hur det offentliga samhället kan göras mer tillgängligt för dem som har en synnedsättning och som är beroende


Utskottsberedning: 2015/16:KrU7 2016/17:KU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:809 av Thomas Strand (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:809 av Thomas Strand (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:508 av Arhe Hamednaca (S)

Motion till riksdagen 2015/16:508 av Arhe Hamednaca S Samlingslokaler som en viktig del i demokratin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samlingslokaler som en viktig del i demokratin och tillkännager detta för regeringen. Motivering På många håll i vårt land har antalet


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:508 av Arhe Hamednaca (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:508 av Arhe Hamednaca (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:341 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2015/16:341 av Pia Nilsson S Sala silvergruva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna för staten att ta ett större ekonomiskt ansvar för Sala silvergruva och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sala silvergruva


Utskottsberedning: 2015/16:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:341 av Pia Nilsson (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:341 av Pia Nilsson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:308 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:308 av Suzanne Svensson m.fl. S Stöd till teknik- och vetenskapscentrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av långsiktiga villkor för landets teknik- och vetenskapscentrum, s.k. science centers, i syfte att bidra till


Utskottsberedning: 2015/16:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:308 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:308 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:144 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2015/16:144 av Åsa Lindestam S Simultantolkning av nyheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka om simultantolkning är möjlig vid nyhetssändningar där andra språk än svenska används och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:KrU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:144 av Åsa Lindestam (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:144 av Åsa Lindestam (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. S Kulturens viktiga roll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturens viktiga roll. Motivering Kultur är en viktig och självklar del i ett hållbart samhälle och i var människas liv. Den


Utskottsberedning: 2014/15:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Idrott och hbt-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om idrott och hbt-personer. Motivering Vi vet att diskriminering och ojämlik behandling inte försvinner av sig själva utan


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2258 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2189 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2189 av Monica Green S Folkbildning för ökad it-användning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en digital folkbildningssatsning. Motivering Infrastruktur och fysisk tillgång till uppkoppling är inte detsamma


Utskottsberedning: 2014/15:KrU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2189 av Monica Green (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2189 av Monica Green (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2075 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2075 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson S Stora mästerskap i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett statligt engagemang för att få stora mästerskap till Sverige. Motivering I sin första regeringsförklaring


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2075 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2075 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. S Hbt och kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de kulturpolitiska målen tydligt ska främja kulturverksamheter som speglar, berör eller inbegriper hbt-personer och hbt-personers


Utskottsberedning: 2014/15:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1446 av Hannah Bergstedt (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1446 av Hannah Bergstedt S Möjligheter för sociala föreningar att söka ekonomiskt stöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över sociala föreningars behov och möjligheter att söka ekonomiskt stöd. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1446 av Hannah Bergstedt (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1446 av Hannah Bergstedt (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1444 av Hannah Bergstedt (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1444 av Hannah Bergstedt S Lättläst för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska finnas ett statligt ansvar för att inte bara människor med diagnos utan även svaga läsare ska ha god tillgång till litteratur


Utskottsberedning: 2014/15:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1444 av Hannah Bergstedt (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1444 av Hannah Bergstedt (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:1436 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1436 av Mattias Ottosson m.fl. S Föreningar är inte företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att tydliggöra skillnaden mellan ideell föreningsverksamhet och privat näringsverksamhet. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1436 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1436 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)