Dokument & lagar (714 träffar)

Motion 2011/12:Fö203 av Leif Pettersson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö203 av Leif Pettersson S Rekryteringen av och pensionsvillkoren för civilanställd personal inom försvaret S1021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rekrytering av civil personal och dess pensionsvillkor. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö203 av Leif Pettersson (S) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Fö202 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö202 av Helene Petersson i Stockaryd S Mediernas tillgång till händelseinformation från samhällsskyddande myndigheter S1036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram ett hållbart system som


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö202 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Fö201 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö201 av Hans Hoff S It-terrorism S1018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka it-angrepp och cyberattacker. Motivering Under närmare 30 år har utvecklingen vad gäller användandet av datorer varit omfattande.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö201 av Hans Hoff (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Fö6 av Håkan Juholt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö6 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse om den nordiska stridsgruppen 2008 s89003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fö6 av Håkan Juholt m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. S med anledning av skr. 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 s89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska vara riksdagen, och inte regeringen,


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Fö2 av Håkan Juholt m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. S Militärverksamheten i Såtenäs, Skövde och Karlsborg s67011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta till vara kunskapen vid regementena och militärverksamheten i Såtenäs, Skövde och


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Fö239 av Kerstin Engle (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö239 av Kerstin Engle S Försäljning av fyrverkerier till privatpersoner s67018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot försäljning av fyrverkerier för privatpersoner. Motivering Svenskarna köper fyrverkerier


Utskottsberedning: 2010/11:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö239 av Kerstin Engle (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Fö248 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö248 av Kerstin Engle m.fl. S Värdiga boendeformer för elöverkänsliga s67020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning om och utveckling av värdiga boendeformer för elöverkänsliga. Motivering Trots


Utskottsberedning: 2010/11:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö248 av Kerstin Engle m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Fö242 av Håkan Juholt m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö242 av Håkan Juholt m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap MP1014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2010/11:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fö242 av Håkan Juholt m.fl. (S, MP, V) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:Fö240 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö240 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö S Räddning av nödställda s67019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om räddning av nödställda. Motivering Om vi antar att en människa ligger i vattnet, finns i en livflotte


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö240 av Suzanne Svensson och Kerstin Haglö (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fö232 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö232 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd S Elöverkänslighet och strålning s67008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av forskning om elöverkänslighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fö232 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (S) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Fö228 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö228 av Hans Hoff S IT-terrorism s67002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka IT-angrepp och cyberattacker. Motivering Under närmare 30 år har utvecklingen vad gäller användandet av datorer varit omfattande.


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö228 av Hans Hoff (S) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Fö219 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö219 av Helene Petersson i Stockaryd S Massmediernas åtkomst till radiokommunikationssystemet Rakel s67015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta de åtgärder som krävs för att massmedierna ska ges så stor


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö219 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Fö230 av Kerstin Haglö (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö230 av Kerstin Haglö S Miljöräddningsinsatser s28064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetsöversyn av planering och rutiner samt övning när det gäller miljöräddningsinsatser till havs. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö230 av Kerstin Haglö (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson S Förenklad hantering vid sjuktransporter s38058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenklad hantering vid sjuktransporter med räddningshelikoptrar. Motivering När en


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö231 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö227 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö227 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson S Försvarsmaktens möjligheter att bistå civila samhället med helikoptrar s67014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Försvarsmaktens möjligheter att bistå det civila samhället


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö227 av Kerstin Haglö och Suzanne Svensson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Fö212 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö212 av Fredrik Olovsson m.fl. S Destruering av sprängämnen s67007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om destruering av sprängämnen. Motivering I Sverige finns företag i explosivbranschen som ligger i framkant på


Utskottsberedning: 2010/11:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö212 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam S Rekrytering till räddningstjänsten s67016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn i syfte att förbättra rekryteringen till räddningstjänsten.


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö207 av Tomas Eneroth och Carina Adolfsson Elgestam (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fö209 av Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö209 av Christer Engelhardt S Gotland som säkerhetspolitisk arena i Östersjöregionen s67009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Gotland genom sitt geografiska läge i Östersjön kan utgöra platsen för ett strategiskt


Utskottsberedning: 2010/11:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö209 av Christer Engelhardt (S) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Fö203 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö203 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson S Nationell översyn av VA-näten s28001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell översyn för att trygga såväl en säker vattenförsörjning som säkra


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö203 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 49 kB)