Dokument & lagar (657 träffar)

Motion 2015/16:2417 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2417 av Johan Andersson m.fl. S Utbildning inom storkök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta vikten av yrkesutbildad personal inom storkök och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medelåldern inom de offentliga köken är


Utskottsberedning: 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2417 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2417 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2390 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2390 av Teresa Carvalho m.fl. S Utveckling av Linköpings universitet och Campus Norrköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Linköpings universitets och Campus Norrköpings betydelse för Östergötlands kompetensförsörjning och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2390 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2390 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:2388 av Teresa Carvalho (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2388 av Teresa Carvalho S Barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utbyggnaden av


Utskottsberedning: 2015/16:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2388 av Teresa Carvalho (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2388 av Teresa Carvalho (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. S Ungdomsförbunden i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:2195 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2195 av Johan Büser S Programmering i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av programmering i grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är hela det svenska samhället uppbyggt med datorstöd.


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2195 av Johan Büser (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2195 av Johan Büser (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2193 av Agneta Gille m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2193 av Agneta Gille m.fl. S Barnskötarlyft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta vikten av yrkesutbildade barnskötare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolverkets statistik för 2014, baserad på SCB, visar att mer


Utskottsberedning: 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2193 av Agneta Gille m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2193 av Agneta Gille m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2015/16:2168 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2168 av Anna Wallén m.fl. S Mälardalens högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av resursfördelningssystem som gynnar forskningskvaliteten och slår vakt om forskning och forskningsbaserad högre utbildning i hela landet, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2168 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2168 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:2164 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2164 av Mattias Jonsson m.fl. S Åttaårsregeln vid gymnasiebetyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över enskilda gymnasiebetygs giltighetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många människor i Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2164 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2164 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:2156 av Lars Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2156 av Lars Eriksson m.fl. S Kommunernas inflytande vid etablering av nya friskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunernas inflytande vid nyetableringar av skolor som drivs med vinstsyfte och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2156 av Lars Eriksson m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2156 av Lars Eriksson m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2155 av Lars Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2155 av Lars Eriksson S Utbildning av sjuksköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningen för sjuksköterskor och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att möta sjukvårdens framtidsutmaningar är utvecklingen mot en


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2155 av Lars Eriksson (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2155 av Lars Eriksson (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. S Översyn av sexualundervisningen i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att verka för en integrerad sex- och samlevnadsundervisning i skolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2147 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. S En allmänbildande skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en allmänbildande skola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bildning innebär att kunna göra kunskaper och insikter till sina egna. Att


Utskottsberedning: 2015/16:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1891 av Björn Wiechel m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:1890 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1890 av Eva Lindh m.fl. S Åldersgräns vid eftergymnasiala studier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att se över åldersgränsen när det gäller studiemedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att


Utskottsberedning: 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1890 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1890 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim båda S En översyn av skolans styrning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av hur skolans styrning kan förändras för att göra den psykosociala arbetsmiljön, elevernas utveckling


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1886 av Linus Sköld och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. S Mobbning och normkritik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa normkritiskt tänkande i lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1862 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:2809 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2809 av Lawen Redar m.fl. S Kurders rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Kurder och Kurdistan Kurder


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2809 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:2809 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 98 kB)

Motion 2015/16:2808 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2808 av Lawen Redar S Kvinnors särskilda roll för fred och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att implementera FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet i det globala förebyggande arbetet, agera mot det sexuella våldet


Utskottsberedning: 2015/16:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2808 av Lawen Redar (S) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2808 av Lawen Redar (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. S Sveriges förhållande till Eritrea Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta upp brister på respekt för de mänskliga rättigheterna med företrädare för Eritrea och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:2426 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:2426 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå båda S Förstärkt kamp för Dawit Isaaks frihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kampen för att få Dawit Isaak fri, vikten av att omvärlden får information om hans tillstånd och att


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2426 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2426 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (pdf, 67 kB)