Dokument & lagar (146 träffar)

Interpellation 2007/08:531 av Lindgren, Sylvia (s)

den 27 mars Interpellation 2007/08:531 Synen på sjuka i sjukskrivningsprocessen av Sylvia Lindgren s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sjuka och utsatta människor ska inte behöva känna sig kriminella. Det är regeringen som är ansvarig för en politik som nu slår hårt och orättvist mot utsatta personer.

Inlämnad: 2008-03-27 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:974 av Oskarsson, Christina (s)

den 14 mars Fråga 2007/08:974 Slutdatum för Trafikskadeutredningen av Christina Oskarsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I januari ställde jag en fråga till statsrådet om hon skulle verka för att utredningstiden skulle förlängas enligt utredarens önskemål om förlängning till den 15 juni 2009. Svaret

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:513 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 13 mars Interpellation 2007/08:513 Rehabiliteringskedjan och jämställdheten av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Närmare 20 procent av kvinnorna i förvärvsaktiv ålder är i dag långtidssjukskrivna eller uppbär sjuk- och aktivitetsersättning. Den motsvarande siffran för männen är

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:474 av Omanovic, Jasenko (s)

den 7 mars Interpellation 2007/08:474 Rehabiliteringskedja av Jasenko Omanovic s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen planerar att vid halvårsskiftet genomföra en reform i sjukförsäkringen som kommer att ändra sjukförsäkringssystemet från grunden. Förändringen omfattar allt ifrån kriterier för

Inlämnad: 2008-03-07 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:454 av Green, Monica (s)

den 28 februari Interpellation 2007/08:454 Bostadstillägg för pensionärer av Monica Green s till socialminister Göran Hägglund kd Under de föregående åren med en socialdemokratisk regering gjordes flera viktiga reformer som hade och har stor betydelse för pensionärerna i vårt land. När det gäller bostadstillägget

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadstillägg för pensionärer

Skriftlig fråga 2007/08:859 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 26 februari Fråga 2007/08:859 Jämställdheten i sjukförsäkringen av Siw Wittgren-Ahl s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Regeringen vill införa nya regler för sjukförsäkringen redan till den 1 juli 2008. I Göteborgs stad fanns det, i september 2007, 721 anställda som var långtidssjukskrivna.

Inlämnad: 2008-02-26 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:361 av Björck, Patrik (s)

den 1 februari Interpellation 2007/08:361 Försämring av anställningsskyddet för sjuka av Patrik Björck s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringens förslag om att sjukas arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter sex månader kommer att slå hårt mot anställningsskyddet. Detta är en slutsats

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:340 av Björck, Patrik (s)

den 25 januari Interpellation 2007/08:340 Förbud mot kompletterande sjukförsäkringar av Patrik Björck s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen har nu utvidgat sitt tidigare så kritiserade förslag att förhindra försäkringslösningar vid sjukdom till att inte gälla bara avtalsförsäkringar utan alla

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:645 av Oskarsson, Christina (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:645 Trafikförsäkringen av Christina Oskarsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Från den 1 juli 2007 införde den borgerliga regeringen en extra skatt på trafikförsäkringspremier och trafikförsäkringsavgifter en skatt som har inneburit att trafikförsäkringspremien för en

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:620 av Axelsson, Lennart (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:620 Ideellt arbete vid sjukpenning och partiell sjuk- och aktivitetsersättning av Lennart Axelsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Det är viktigt att människor erbjuds möjligheter att komma tillbaka till ett aktivt liv med meningsfull sysselsättning efter en sjukdom eller

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:616 av Olovsson, Fredrik (s)

den 23 januari Fråga 2007/08:616 Myndighet för granskning av Försäkringskassan av Fredrik Olovsson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen förefaller vilja stärka kontroll och granskning av Försäkringskassan och utbetalningar från socialförsäkringarna. En utredning kommer inom kort att föreslå

Inlämnad: 2008-01-23 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:315 av Hultqvist, Peter (s)

den 16 januari Interpellation 2007/08:315 Försäkringskassans trovärdighet av Peter Hultqvist s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Försäkringskassan har under de senaste åren utsatts för hård kritik när det gäller bedömningen av försäkrade. Det hör samman med bland annat en allt hårdare bedömning när det

Inlämnad: 2008-01-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassans trovärdighet

Interpellation 2007/08:312 av Kvarnström, Kurt (s)

den 16 januari Interpellation 2007/08:312 Försäkringskassan och deltidssjuka av Kurt Kvarnström s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Många människor känner i dag stor oro för alla förändringar i våra olika försäkringar. Jag konstaterar också att behandlande läkare i olika tidningsartiklar upplever att

Inlämnad: 2008-01-16 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassan och deltidssjuka

Skriftlig fråga 2007/08:471 av Sachet, Ameer (s)

den 11 december Fråga 2007/08:471 Bostadstillägget för förtidspensionärer av Ameer Sachet s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under förra mandatperioden förstärkte den socialdemokratiska regeringen såväl äldreförsörjningsstödet som bostadstillägget ett antal gånger, för att förbättra framför allt för

Inlämnad: 2007-12-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:417 av Hoff, Hans (s)

den 6 december Fråga 2007/08:417 Sjukintyg från första sjukdagen av Hans Hoff s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Riksdagen har tagit beslut om att arbetsgivare nu får möjlighet att begära läkarintyg från en anställd redan från första sjukdagen. Begäran ska vara skriftlig. De nya bestämmelserna ska tillämpas

Inlämnad: 2007-12-06 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:413 av Johansson, Lars (s)

den 4 december Fråga 2007/08:413 Proposition om trafikförsäkringens omvandling av Lars Johansson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den 1 juli i år infördes en ny skatt på trafikförsäkringen, vilket var första steget i en planerad omläggning av trafikförsäkringen. Fordonsägarna belastades med en ny skatt

Inlämnad: 2007-12-04 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:331 av Hoff, Hans (s)

den 23 november Fråga 2007/08:331 Sjukersättning och ideellt förtroendeuppdrag av Hans Hoff s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Att vara aktiv i en ideell föreningsverksamhet är vanligt i vårt land. Det är många människor som är förtroendevalda i en organisation för att den vägen driva sina intressefrågor.

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:103 av Kvarnström, Kurt (s)

den 2 november Interpellation 2007/08:103 Förutsättningar för utveckling av den finansiella samordningen av Kurt Kvarnström s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I budgetpropositionen för 2008 anger regeringen att den finansiella samordningen på rehabiliteringsområdet, Finsam, är viktig och ska prioriteras.

Inlämnad: 2007-11-02 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förutsättningar för utveckling av den finansiella samordningen

Interpellation 2007/08:81 av Eneroth, Tomas (s)

den 25 oktober Interpellation 2007/08:81 Begränsningar i avtalsförsäkringarna av Tomas Eneroth s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I budgetpropositionen aviserade regeringen ambitionen att maximera ersättningen vid sjukdom till 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten inklusive kompletterande

Inlämnad: 2007-10-25 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Begränsningar i avtalsförsäkringarna

Skriftlig fråga 2007/08:68 av Eneroth, Tomas (s)

den 12 oktober Fråga 2007/08:68 Information till personer med sjuk- och aktivitetsersättning av Tomas Eneroth s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Ungefär tio dagar före månadens utgång kom följande information till personer med sjuk- och aktivitetsersättning: Från den 1 oktober 2007 gäller nya regler

Inlämnad: 2007-10-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)