Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1331 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 12 juni Fråga 2001/02:1331 av Ulla-Britt Hagström kd till försvarsminister Björn von Sydow om humanitära insatser Sverige har omfattande erfarenhet av stora internationella uppdrag, såsom räddningsåtgärder vid jordbävning och andra katastrofer där människor utsätts för direkt fara. Den kompetens som finns i Sverige

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:353 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 5 april Interpellation 2001/02:353 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om uppföljning av arbetsmiljölagen och skolan Den 21 mars år 2000 diskuterade skolminister Ingegerd Wärnersson och undertecknad grundskoleelevernas arbetsmiljö med anledning av en interpellation som skrevs med utgångspunkt

Inlämnad: 2002-04-05 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:298 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 mars Interpellation 2001/02:298 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om medicinsk forskning ur ett könsperspektiv Det finns ingen svensk lagstiftning vad gäller könsspecifika kliniska prövningar av läkemedel. Vid kliniska prövningar i USA förpliktigas däremot National Institutes of

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: medicinsk forskning ut ett könsperspektiv

Interpellation 2001/02:263 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 februari Interpellation 2001/02:263 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om medicinsk forskning ur ett könsperspektiv Det finns ingen svensk lagstiftning vad gäller könsspecifika kliniska prövningar av läkemedel. Vid kliniska prövningar i USA förpliktigas däremot National Institute

Inlämnad: 2002-02-15 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:607 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:607 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om hyreskostnader för högskolor och universitet I ett remissvar till Riksdagens revisorer skriver Lunds universitet i november att de vill bryta det marknadsmonopol som Akademiska Hus har när det gäller nybyggen inom universitetsområdet.

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:606 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:606 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om antalet kvinnliga professorer Näringsdepartementet har presenterat en rapport som heter Ändrad ordning strategisk utveckling för jämställdhet och tar upp jämställdhetsintegrering en strategi som innebär att ändra

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:232 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 november Fråga 2001/02:232 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om forskningsprogram om könsrelaterat våld I Norge och Finland har forskningsprogram etablerats för att öka kunskapen kring könsrelaterat våld. Ett liknande forskningsprogram i Sverige skulle kunna ta till vara den omfångsundersökning

Inlämnad: 2001-11-19 Besvarare: justitieminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1227 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1227 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärder mot lärarbristen Lärarläget är mycket ovisst inför höstens skolstart. Samtidigt som elevantalet ökat har antalet lärare minskat. I början av 1990-talet fanns 9,4 lärare per 100 elever jämfört med läsåret 1999/2000

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:270 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 1 mars Interpellation 1999/2000:270 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleutbildningen Ytterligare ansträngningar måste göras för att bredda rekryteringen och stimulera nya grupper att skaffa sig en högre utbildning. Fortfarande är det alltför få ungdomar från studieovana miljöer

Inlämnad: 2000-03-01 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:251 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:251 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om tandhygienistprogrammet År 1991 blev tandhygienistyrket ett legitimationsyrke. Diskussioner har förts om att förlänga utbildningstiden. Det är i dag den enda vårdhögskoleutbildningen med enbart 80 poäng.

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:174 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 november Fråga 1999/2000:174 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarutbildningen I sin förtvivlan över det nedvärderande språket, mobbning, främlingsfientlighet och nazistiska influenser inom skolans värld, vill skolminister Ingegerd Wärnersson införa ett odefinierat kärnämne

Inlämnad: 1999-11-09 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:61 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 november Interpellation 1999/2000:61 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om officerare som gymnasielärare I gymnasieskolan tjänstgör i nuläget 28 229 lärare. Omräknat till antalet heltidstjänster blir det 23 449. Lärartätheten är störst i landstingets gymnasieskolor och något större

Inlämnad: 1999-11-02 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:60 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 november Interpellation 1999/2000:60 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om handikappkunskap i arkitektutbildningen Vid behandlingen av motion 1998/99:Ub467 svarade utbildningsutskottet att det är viktigt att alla, som i sitt arbete har att göra med funktionshindrade personer, får

Inlämnad: 1999-11-02 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)