Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:885 av Andersson, Yvonne (kd)

den 27 april Fråga 2008/09:885 Anhörigas företräde i placeringsärenden av Yvonne Andersson kd till statsrådet Maria Larsson kd Den ändring av socialtjänstlagen som trädde i kraft 2007 lag 2007:1315 innebar bland annat att när ett barn placeras ska det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig

Inlämnad: 2009-04-27 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 1999/2000:1227 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1227 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärder mot lärarbristen Lärarläget är mycket ovisst inför höstens skolstart. Samtidigt som elevantalet ökat har antalet lärare minskat. I början av 1990-talet fanns 9,4 lärare per 100 elever jämfört med läsåret 1999/2000

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1043 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 maj Fråga 1999/2000:1043 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om Naprapathögskolan Naprapater är numera en legitimerad yrkeskår i vårt land. Det finns ett stort behov av naprapater och de fyller en ytterst viktig funktion för många människor och i vårt samhälle i stort. Av någon anledning

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:270 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 1 mars Interpellation 1999/2000:270 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om högskoleutbildningen Ytterligare ansträngningar måste göras för att bredda rekryteringen och stimulera nya grupper att skaffa sig en högre utbildning. Fortfarande är det alltför få ungdomar från studieovana miljöer

Inlämnad: 2000-03-01 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:251 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:251 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om tandhygienistprogrammet År 1991 blev tandhygienistyrket ett legitimationsyrke. Diskussioner har förts om att förlänga utbildningstiden. Det är i dag den enda vårdhögskoleutbildningen med enbart 80 poäng.

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:199 av Andersson, Yvonne (kd)

Pass 199 den 26 januari Interpellation 1999/2000:199 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarutbildning i teckenspråk I Sverige beräknas antalet hörselskadade till 830 000 personer. Det föds årligen 200 barn med hörselskada. Det enda språk dessa människor kan använda är teckenspråket.

Inlämnad: 2000-01-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:357 av Andersson, Yvonne (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:357 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om sjöbefälsutbildning Svenska rederiföreningen har med all önskvärd tydlighet betonat att nuvarande sjöbefälsutbildning inte motsvarar de behov näringen har. Utbildningen är alltför teoretisk för den yrkepraktiska kompetens

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:180 av Andersson, Yvonne (kd)

den 10 november Fråga 1999/2000:180 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om utbetalning av studiemedel Utbetalningar av studiemedel görs den 29:e i månaden. Om månaden är kortare eller om den 29:e inte är en bankdag görs utbetalningen närmast föregående bankdag. Den här regeln vållar problem

Inlämnad: 1999-11-10 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:174 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 november Fråga 1999/2000:174 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarutbildningen I sin förtvivlan över det nedvärderande språket, mobbning, främlingsfientlighet och nazistiska influenser inom skolans värld, vill skolminister Ingegerd Wärnersson införa ett odefinierat kärnämne

Inlämnad: 1999-11-09 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:61 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 november Interpellation 1999/2000:61 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om officerare som gymnasielärare I gymnasieskolan tjänstgör i nuläget 28 229 lärare. Omräknat till antalet heltidstjänster blir det 23 449. Lärartätheten är störst i landstingets gymnasieskolor och något större

Inlämnad: 1999-11-02 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:60 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 november Interpellation 1999/2000:60 av Ulla-Britt Hagström kd till utbildningsminister Thomas Östros om handikappkunskap i arkitektutbildningen Vid behandlingen av motion 1998/99:Ub467 svarade utbildningsutskottet att det är viktigt att alla, som i sitt arbete har att göra med funktionshindrade personer, får

Inlämnad: 1999-11-02 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 1999/2000:37 av Andersson, Yvonne (kd)

den 20 oktober Interpellation 1999/2000:37 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om betygsfrågan Betygsfrågan tillhör de eviga frågorna inom utbildningssystemet. Betygen har genom tiderna haft flera och olika funktioner. Slutbetyget är det officiella beviset på genomgången utbildning och förvärvade

Inlämnad: 1999-10-20 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)