Dokument & lagar (73 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1646 av Andersson, Max (mp)

den 12 september Fråga 2007/08:1646 Finansiering av internationella klimatåtgärder av Max Andersson mp till statsminister Fredrik Reinfeldt m En av de svåra frågorna i de internationella klimatförhandlingarna är hur åtgärder i utvecklingsländer ska finansieras. Många kommer att drabbas hårt av klimatförändringen,

Inlämnad: 2008-09-12 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1584 av Bolund, Per (mp)

den 27 augusti Fråga 2007/08:1584 Ökad satsning på klimatinformation av Per Bolund mp till miljöminister Andreas Carlgren c Klimatberedningen konstaterade i sitt betänkande att efterfrågan på klimatinformation, både från allmänheten, företag, organisationer och media, har ökat under senare år och blivit mycket

Inlämnad: 2008-08-27 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:832 av Pertoft, Mats (mp)

den 15 augusti Interpellation 2007/08:832 Behovet av nationella kriterier för betygsliknande omdömen av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Regeringen har infört möjligheten att ge betygsliknande omdömen i grundskolan från första klass. Detta blir för första gången möjligt under höstterminen

Inlämnad: 2008-08-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av nationella kriterier för betygsliknande omdömen

Skriftlig fråga 2007/08:1353 av Linna, Elina (v)

den 12 juni Fråga 2007/08:1353 Finskundervisning i Sverige av Elina Linna v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson meddelade den 8 juni att Sverige kommer att stödja Svenska institutet med ytterligare 350 000 kronor i syfte att öka intresset för svenskundervisning

Inlämnad: 2008-06-12 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1307 av Kaplan, Mehmet (mp)

den 5 juni Fråga 2007/08:1307 Romers utbildningssituation av Mehmet Kaplan mp till utbildningsminister Jan Björklund fp I Skolverkets rapport 292 Romer i skolan en fördjupad studie från år 2007 konstaterar myndigheten att det fortfarande återstår mycket att göra beträffande utbildningsinsatser för den svenska

Inlämnad: 2008-06-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1259 av Pedersen, Peter (v)

den 23 maj Fråga 2007/08:1259 Mål för bilars koldioxidutsläpp till år 2020 av Peter Pedersen v till miljöminister Andreas Carlgren c I den kommenterade dagordningen inför miljörådsmötet den 3 mars 2008 nämndes ingenting om att Sverige vill se ett mål satt till år 2020 när det gäller förordningen om koldioxidkrav

Inlämnad: 2008-05-23 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1251 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 22 maj Fråga 2007/08:1251 CO 2 krav på bilar utifrån dess vikt av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c Den svenska regeringen har förklarat att man vill nå EU:s genomsnittliga mål på 130 gram CO 2 per kilometer för personbilar med hjälp av en gränsvärdeskurva som funktion av bilens

Inlämnad: 2008-05-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1243 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 21 maj Fråga 2007/08:1243 Svensk kemikaliepolitik och deka-BDE av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen släpper nu det svenska förbudet sedan 2007 gällande deka-BDE och miljögiftet blir åter tillåtet i möbelklädslar och andra textilier. Bromerade flamskyddsmedel som används

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:785 av Leander, Helena (mp)

den 13 maj Interpellation 2007/08:785 Samhällsekonomisk prövning av nya flygplatser av Helena Leander mp till statsrådet Åsa Torstensson c Kalla Fakta den 20 april visade att nästan alla icke-statliga flygplatser kräver kommunala bidrag för att gå runt. Dessa subventioner kan ibland uppgå till mycket stora belopp:

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Samhällsekonomisk prövning av nya flygplatser

Interpellation 2007/08:777 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:777 Biologisk mångfald i haven av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns en risk i dag för ett nytt massutdöende av djur och växter på vår jord av ett slag som inte har skådats sedan dinosaurierna försvann. Enligt den mest omfattande undersökning

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:748 av Dinamarca, Rossana (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:748 Rätt till teckenspråkstolkning vid studier på komvux av Rossana Dinamarca v till utbildningsminister Jan Björklund fp Lika tillgång till utbildning är en grundläggande förutsättning för att ge alla människor likvärdiga möjligheter i livet. Den kommunala vuxenutbildningen eller

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2007/08:736 av Lindholm, Jan (mp)

den 13 maj Interpellation 2007/08:736 Möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Det finns i dag inget försäkringsbolag i Sverige som med en hyresgäst tecknar en försäkring som omfattar egendoms- och personskador som uppstår hos hyresgästen vid en byggfelsskada

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn

Interpellation 2007/08:734 av Bolund, Per (mp)

den 13 maj Interpellation 2007/08:734 Cykelturism av Per Bolund mp till näringsminister Maud Olofsson c Cykelturismen i Europa växer snabbt, med ca 4 procent per år, och beräknas nu omsätta minst 40 miljarder kronor per år. Tyvärr finns Sverige knappast med på cykelturistkartan trots att vi har mycket goda naturliga

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Cykelturism

Interpellation 2007/08:617 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 24 april Interpellation 2007/08:617 Samhällsekonomisk värdering av väg- och järnvägsinvesteringar av Karin Svensson Smith mp till finansminister Anders Borg m Det övergripande målet för transportpolitiken enligt ett enigt riksdagsbeslut är att den ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Inlämnad: 2008-04-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Samhällsekonomisk värdering av väg- och järnvägsinvesteringar

Skriftlig fråga 2007/08:1124 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 18 april Fråga 2007/08:1124 Minskad olycksrisk vid lägre hastighet av Karin Svensson Smith mp till statsrådet Åsa Torstensson c Genom den ändring i trafikförordningen 3 kap. 17 som träder i kraft den 2 maj 2008 får Vägverket bestämma att farten på vägar utanför tätbebyggt område får sättas till 70 bashastighet80,

Inlämnad: 2008-04-18 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1077 av Ehn, Tina (mp)

den 11 april Fråga 2007/08:1077 Miljöbilsdefinitionen av Tina Ehn mp till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen har beslutat om ytterligare 240 miljoner kronor till miljöbilspremien i år. Miljöbilsbegreppet saknar dock en enhetlig definition, vilket ofta skapar problem för såväl bilköparen och dem som ska

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2007/08:579 av Pertoft, Mats (mp)

den 9 april Interpellation 2007/08:579 Regeringens satsning Lärarlyftet av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp En av den borgerliga regeringens huvudpunkter inom skolpolitiken har varit satsningen på fortbildning för såväl behöriga som obehöriga lärare. Det är en bra och nödvändig satsning.

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1054 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 april Fråga 2007/08:1054 Rapporten Tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv av Karin Svensson Smith mp till miljöminister Andreas Carlgren c Under 2007 släppte Miljövårdsberedningen rapporten Tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv Där behandlades särskilt de utmaningar de biologiska systemen står

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:573 av Pertoft, Mats (mp)

den 8 april Interpellation 2007/08:573 Barnombudsmannens årliga rapport och förekomst av kollektiv bestraffning i svensk skola av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp Skolan är den viktigaste sociala arenan under uppväxten. Den 31 mars 2008 överlämnade Barnombudsmannen sin årliga rapport till

Inlämnad: 2008-04-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Barnombudsmannens årliga rapport och förekomst av kollektiv bestraffning i svensk skola

Interpellation 2007/08:572 av Pertoft, Mats (mp)

den 8 april Interpellation 2007/08:572 Omfördelning av medel från gymnasiet till grundskolans tidigare årskurser av Mats Pertoft mp till utbildningsminister Jan Björklund fp I samband med debatten om att förändra den svenska gymnasieskolan har statsrådet Björklund vid flera tillfällen uttalat att det är viktigt

Inlämnad: 2008-04-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Omfördelning av medel från gymnasiet till grundskolans tidigare årskurser
Paginering